Rozliczenia z fiskusem to obowiązek każdego podatnika w Polsce. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, przedsiębiorców, jak i rolników. Zajmujesz się produkcją rolną? Koniecznie sprawdź, czym jest PIT-6 2023.

Deklaracja PIT-6 2023 to dokument, który należy złożyć w stosownym do miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Prowadzisz własną działalność rolniczą związaną z produkcją na specjalnych zasadach? W takim razie musisz rozliczyć się z fiskusem z dochodów pozyskiwanych w ten sposób. Sam druk PIT-6 ma specjalny charakter, ponieważ jako jedyny składany jest jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego. Jako rolnik koniecznie dowiedz się, w jakim terminie powinieneś złożyć deklarację i dlaczego. W przeciwnym razie narazisz się na przykre konsekwencje finansowe ze strony US.

PIT-6 2023 – co to jest?

Deklaracja PIT-6 to urzędowy druk stosowany przez fiskusa w Polsce. Ten dokument dotyczy działalności rolniczej związanej ze specjalną produkcją rolną. Wysokości dochodów z tego zakresu nie ustalisz na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów. Tutaj mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Uzupełniając formularz PIT-6 2023, obliczysz wymiar składek podatku dochodowego uwzględnianego od dochodów z udziałem w specjalnej produkcji rolnej. Zastanawiasz się, co to oznacza? Urząd skarbowy na podstawie takiej deklaracji dowiaduje się, jakie dochody przewidujesz na kolejny rok podatkowy. Uwaga! Oprócz deklaracji PIT-6 dotyczącej zaliczki opodatkowania musisz też poinformować naczelnika danego urzędu skarbowego o takich kwestiach, jak:

 • wprowadzanie zmian w prowadzonej produkcji, które nie zostały uwzględnione w deklaracji;
 • zaprzestanie działalności specjalnej produkcji rolniczej w ciągu roku podatkowego;
 • rozpoczęcie nowej specjalnej działalności na produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego.

Jak złożyć PIT-6 2023? Krok po kroku

Formularz PIT-6 2023 złożysz na dwa sposoby. Możesz to zrobić:

 • elektronicznie;
 • osobiście w wybranym urzędzie skarbowym, stosownym dla twojego miejsca zamieszkania.

Jako podatnik jesteś zobowiązany do uzupełnienia druku PIT-6 w ściśle określonych terminach. Do 2015 roku ostatecznym dniem na złożenie deklaracji PIT był 30 listopada. Nowelizacja ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprawiła, że od 1 stycznia 2016 termin uległ zmianie. Obecnie deklarację PIT-6 musisz złożyć do 20 stycznia danego roku podatkowego. Pamiętaj, że nie będziesz zobowiązany do złożenia tej deklaracji, jeśli:

 • zdecydujesz się na ustalanie dochodów ze specjalnej produkcji rolnej na podstawie księgi przychodów i rozchodów;
 • jesteś zobowiązany do ustalania dochodów z działów specjalnej produkcji rolnej na podstawie ksiąg rachunkowych.

Sam proces składania deklaracji PIT-6 na rok 2023 nie zmienił się znacząco. Formularz pobierzesz ze strony urzędu skarbowego, a następnie uzupełnisz go w formie papierowej. Po wykonaniu skanu dokumentu możesz przesłać go przez profil ePUAP bezpośrednio do fiskusa. Pamiętaj, że po założeniu specjalnej produkcji rolnej w roku podatkowym jesteś zobowiązany w terminie do 7 dni poinformować o tym fakcie US na specjalnym druku PIT-6.

PIT-6 2023 a działy specjalnej produkcji rolnej – co to takiego?

Deklarację PIT-6 2023 stosuje się dla określonych ściśle działalności rolniczych uwzględnionych jako specjalna produkcja rolna. W tym przypadku dotyczy to takich form działania, jak:

 • uprawa szklarniowa i tunelowa od 1 metra kwadratowego powierzchni;
 • uprawa grzybów i grzybni;
 • prowadzenie wylęgarni drobiu;
 • hodowla zwierząt laboratoryjnych;
 • hodowla i chów zwierząt przeznaczonych do sprzedaży;
 • hodowla ryb akwariowych.

Dochody pozyskiwane z tych form działalności wymagają rozliczenia PIT-6 2023. Pamiętaj, że załącznik PIT/DS musisz dostarczyć wraz z rozliczeniem PIT-36 lub PIT-36L do urzędu skarbowego. Dzięki temu uwzględnisz w deklaracji dochody ze specjalnej produkcji rolnej. Teraz już wiesz, jak złożyć deklarację PIT-6 2023 oraz dopełnić wszelkich formalności urzędowych związanych z działalnością rolniczą w Polsce.

Specjalna produkcja rolna a obowiązek podatkowy – o czym trzeba pamiętać?

Jako podatnik osiągający dochody ze specjalnej działalności produkcji rolnej musisz ustalić szacunkowe dochody na kolejny rok podatkowy. Jako osoba osiągająca dochody w ten sposób jesteś zobowiązany do opłacania na rachunek US specjalne zaliczki miesięczne, której wysokości są ustalane przez naczelnika. Wysokość składki zawsze jest obniżona o składki ubezpieczeniowe, opłacane miesięcznie lub kwartalnie. Rozliczasz się na podstawie skali podatkowej? W takim razie jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-6 2023 w US stosownym do miejsca zamieszkania podatnika.

Określona działalność a forma rozliczenia się z fiskusem

Pamiętaj, że formularze PIT w Polsce są różne i dotyczą zgoła odmiennych form pozyskiwania dochodów. Planujesz hodowlę dżdżownic, entomofagów, jedwabników, a może własną pasiekę? W każdym z tych przypadków US nałoży na ciebie obowiązek złożenia deklaracji PIT-6 do 20 stycznia danego roku podatkowego. Uwaga! Zawsze masz wybór, jeśli chodzi o formę obliczania należnego podatku dochodowego. Możesz prognozować swoje dochody na podstawie metod szacunkowych lub zdecydować się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Jeśli masz spółkę cywilną, jawną, partnerską lub jesteś osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, prawnie ciąży na tobie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Gdzie znaleźć wzór deklaracji PIT-6 na 2023 rok?

Aktualny wzór dokumentu PIT-6 2023 znajdziesz na stronie właściwego dla twojego miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Plik pobierzesz też w edytowalnej wersji PDF, którą uzupełnisz elektronicznie i autoryzujesz poprzez swój profil ePUAP. Sam wzór jest jednolity od 1 stycznia 2016 roku i do tej pory nie zmienił swojej formy. Dokument stosuje się głównie do uwzględniania przychodów, dochodów oraz poniesionych strat w trakcie prowadzenia specjalnej działalności produkcji rolnej.

Jeśli chodzi o PIT-6, 2023 rok nie przyniósł znaczących zmian, ponieważ te dokonały się na przełomie 2015 i 2016 roku. Warto być jednak na bieżąco z przepisami i wiedzieć, kto i w jaki sposób rozlicza się właśnie na podstawie tego formularza.

Archiwum: styczeń 2023
pit 6 2022