Opłata prolongacyjna przy odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej — najważniejsze informacje

Opłata prolongacyjna może być dobrą opcją dla firm, które mają problem ze spłatą zobowiązań w terminie.