Operacje otwartego rynku. Podział i cele

Operacje otwartego rynku dokonywane są przez bank centralny, czyli przez Narodowy Bank Polski.To transakcje banku centralnego z bankami komercyjnymi. Na czym polegają i jaki jest ich cel? Dowiesz się, gdy przeczytasz ten artykuł. Do zadań banku centralnego należy m.in. organizacja systemu rozliczeń pieniężnych, regulowanie ilości pieniędzy w obiegu, ustalanie stóp procentowych i nadzór nad systemem płatności bankowych. Jednymi z Instrumentów służących do realizacji polityki NBP są operacje otwartego rynku. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w dalszej części artykułu. Spis treści pokaż 1 Na czym polegają operacje otwartego rynku? 1.1 Jaki jest cel transakcji papierami wartościowymi pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi? 2 Podział operacji otwartego rynku 3 Warunkowe operacje otwartego rynku 4 Bezwarunkowe operacje otwartego rynku Na czym polegają operacje otwartego rynku? Operacje otwartego rynku to transakcje zakupu i sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, dokonywane pomiędzy bankiem centralnym, a bankami komercyjnymi. Obrót ten inicjowany jest zawsze przez bank centralny. Przedmiotem obrotu są zaś bony, weksle i obligacje skarbu państwa. NBP, kupując te papiery wartościowe, płaci za nie pieniędzmi, które wypuszcza w obieg. W efekcie rynkowe stopy procentowe spadają i zwiększa się depozyt banków komercyjnych w NBP. Z kolei sprzedaż papierów wartościowych przez bank centralny prowadzi do zmniejszenia ilości środków