Pracodawca chce cię zwolnić, a może to ty chcesz zmienić pracę? Niezależnie od tego, jaki jest powód rozwiązania umowy, w każdym przypadku obowiązuje pewien okres wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z przepisami nie dla wszystkich jest on taki sam. Sprawdź, jaki okres wypowiedzenia ci przysługuje!

Pobierz wzór dla pracodawcy w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór dla pracodawcy w .docx
X
ikona doc
Pobierz wzór dla pracownika w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór dla pracownika .docx
X
ikona doc

Rozwiązanie umowy o pracę to niemal zawsze powód do stresu. Okres wypowiedzenia pozwala go jednak nieco złagodzić. W tym czasie otrzymujesz wynagrodzenie i przysługują ci pełne prawa pracownicze – i to niezależnie od tego, czy pracujesz w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, czy określony. Dowiedz się, jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę w zależności od warunków zatrudnienia.

W jakich sytuacjach obowiązuje okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia to czas, w którym pracownik nadal jest zatrudniony w firmie lub instytucji i otrzymuje wynagrodzenie, ale umowa o pracę została formalnie wypowiedziana. Według prawa pracy może to zrobić dowolna ze stron – osoba zatrudniona lub jej pracodawca. Często zdarza się także rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zobacz także  Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jest możliwe tylko w określonych sytuacjach:

 • w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego – gdy pracodawca zwalnia pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, utraty uprawnień wymaganych na danym stanowisku pracy, popełnienia przestępstwa;
 • gdy umowa zostaje rozwiązania z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy wobec pracownika;
 • gdy lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ pracy na danym stanowisku na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko pracy;
 • jeśli usprawiedliwiona nieobecność pracownika trwa dłużej niż 1 miesiąc;
 • jeśli pracownik jest niezdolny do pracy z tytułu choroby dłużej niż 3 miesiące.

Rodzaj umowy o pracę a długość okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia obowiązuje zarówno w przypadku umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony. Długość tego okresu zależy od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy (jeśli występowały przerwy w zatrudnieniu, czas ten należy zsumować). Nie ma natomiast znaczenia czas zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

Jakie są różnice w czasie trwania tego okresu w zależności od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy? Okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony w danym zakładzie pracy przez mniej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony przez dłużej niż 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata;
 • 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony przez dłużej niż 3 lata.

Co ważne, okres wypowiedzenia przysługuje także w przypadku umów na okres próbny. W takich sytuacjach wynosi on:

 • 3 dni w przypadku umów zawartych na mniej niż 2 tygodnie;
 • 1 tydzień w przypadku umów zawartych na co najmniej 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie w przypadku umów zawartych na 3 miesiące.

Kiedy zaczyna się okres wypowiedzenia umowy o pracę? Jak to obliczyć?

Czy okres wypowiedzenia zaczyna się w momencie przekazania dokumentu odbiorcy? Zazwyczaj obliczenie daty, od której liczy się początek okresu wypowiedzenia, jest bardziej skomplikowane.

Zobacz także  Vectra – wypowiedzenie umowy

Sposób obliczania daty początkowej zależy od tego, ile ma potrwać okres wypowiedzenia. Jeśli jest on liczony:

 • w dniach (dotyczy umów na okres próbny) – zaczyna się kolejnego dnia po złożeniu wypowiedzenia;
 • w tygodniach (1 lub 2 tygodnie) – zaczyna się w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, a kończy w sobotę;
 • w miesiącach (1 lub 3 miesiące) – zaczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – często zadawane pytania

Jeśli do tej pory nie rozwiązywałeś umowy o pracę, możesz mieć wiele pytań i wątpliwości związanych z okresem wypowiedzenia. Na szczęście odpowiedź na większość z nich znajdziesz w Kodeksie pracy.

Czy okres wypowiedzenia można skrócić?

Zmieniasz pracę na nową i chcesz ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy? A może zależy na tym twojemu pracodawcy? Zgodnie z przepisami jest to możliwe.

Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia tylko w następujących przypadkach:

 • gdy ogłosi upadłość;
 • gdy likwiduje zakład pracy;
 • z innej przyczyny niezwiązanej z pracownikiem.

Skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe tylko w przypadku, gdy trwa on 3 miesiące. Pracownikowi w takich sytuacjach przysługuje odszkodowanie.

Jeśli to ty chcesz rozwiązać umowę wcześniej, możesz to zrobić, podpisując rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takim dokumencie można zawrzeć dowolny termin rozwiązania stosunku pracy.

Czy w okresie wypowiedzenia można wykorzystać urlop?

To, czy możesz wykorzystać zaległy urlop w okresie wypowiedzenia, zależy od pracodawcy. Jako pracownik nie możesz żądać, by udzielono ci urlopu w tym czasie. W praktyce pracodawcy bardzo często chcą, by tak się właśnie stało. Jeśli bowiem pracownik nie zdąży wykorzystać wszystkich dni urlopu, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.

Czy w okresie wypowiedzenia trzeba pracować?

Zasadniczo okres wypowiedzenia umowy o pracę jest czasem, w którym pracownik powinien normalnie wykonywać swoje obowiązki. Jest to rodzaj zabezpieczenia dla pracodawcy w sytuacji, gdy to osoba zatrudniona decyduje na rozstanie się z firmą i nie ma komu jej zastąpić. W niektórych sytuacjach wykonywanie pracy nie jest jednak konieczne. Pracodawca może zwolnić cię ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Taką informację powinien przekazać ci na piśmie.

Zobacz także  Wypowiedzenie umowy – Cyfrowy Polsat

Czy w okresie wypowiedzenia można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego?

Przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem w kwestii zwolnienia lekarskiego obowiązują te same zasady, co przy standardowym trybie zatrudnienia. Możesz zarówno skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, jak i pobierać wynagrodzenie przysługujące ci na czas choroby.

Co zrobić, gdy na wypowiedzeniu umowy o pracę znajduje się nieprawidłowy okres wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę przez jedną ze stron obowiązuje wtedy, gdy zostanie skutecznie dostarczone do odbiorcy. Nie ma zatem znaczenia to, że na wypowiedzeniu znajdują się błędne informacje dotyczące okresu wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się standardowo, bez opóźnień. Jeśli np. pracodawca poda w dokumencie krótszy okres wypowiedzenia umowy o pracę, zostanie on automatycznie przesunięty na późniejszy.

Okres wypowiedzenia o umowy o pracę chroni zarówno ciebie, jak i pracodawcę. Właśnie dlatego warto znać podstawowe przepisy związane z rozwiązywaniem stosunku pracy!

Pobierz wzór dla pracodawcy w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór dla pracodawcy w .docx
X
ikona doc
Pobierz wzór dla pracownika w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór dla pracownika .docx
X
ikona doc
okres wypowiedzenia umowa o pracę