„Nowy start” ruszają kolejne nabory dla przedsiębiorców, którzy chcą ponownie spróbować swych sił w biznesie

„Nowy start” to projekt, który pomaga wrócić przedsiębiorcom na rynek po wcześniejszych biznesowych niepowodzeniach . Obecnie nabór do programu jest prowadzony przez pięciu operatorów, wyłonionych wcześniej przez PARP. Osoby zainteresowane udziałem mogą aplikować w sumie do pięciu projektów. Trzy z nich ma zasięg ogólnokrajowy, z kolei dwa kolejne obowiązują w województwach: mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Zgłoszenia będą przyjmowane maksymalnie do 30 maja 2023 r. O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zamknęli działalność gospodarczą w ciągu 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, podmioty jednoosobowe oraz wspólnicy będący w spółkach prawa handlowego. „Nowy start” szansą na osiągnięcie sukcesu w biznesie Budżet z tytułu inicjatywy „Nowy start” wynosi 15 mln zł i jest całkowicie finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do projektu mogą przystąpić przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy zdecydowali się wrócić na rynek i ponownie rozpocząć działalność. Justyna Nosko, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP w rozmowie z agencją Newseria Biznes wypowiedziała się o celu jaki przyświeca programowi: Celem projektu „Nowy start” jest przekonanie przedsiębiorców, że ich dotychczasowe porażki biznesowe mogą być ich przyszłym sukcesem, że posiadane przez nich doświadczenie w prowadzeniu biznesu jest bezcenne i niezastępowalne, a nauka na własnych lub cudzych błędach jest „Nowy start” to projekt, który pomaga wrócić przedsiębiorcom na rynek po wcześniejszych biznesowych niepowodzeniach.Obecnie nabór do programu jest prowadzony przez pięciu operatorów, wyłonionych wcześniej przez PARP. Osoby zainteresowane udziałem mogą aplikować w sumie do pięciu projektów. Trzy z nich ma zasięg ogólnokrajowy, z kolei dwa kolejne obowiązują w województwach: mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Zgłoszenia będą przyjmowane maksymalnie do 30 maja 2023 r. O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zamknęli działalność gospodarczą w ciągu 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, podmioty jednoosobowe oraz wspólnicy będący w spółkach prawa handlowego. „Nowy start” szansą na osiągnięcie sukcesu w biznesie Budżet z tytułu inicjatywy „Nowy start” wynosi 15 mln zł i jest całkowicie finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do projektu mogą przystąpić przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy zdecydowali się wrócić na rynek i ponownie rozpocząć działalność. Justyna Nosko, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP w rozmowie z agencją Newseria Biznes wypowiedziała się o celu jaki przyświeca programowi: Celem projektu „Nowy start” jest przekonanie przedsiębiorców, że ich dotychczasowe porażki biznesowe mogą być ich przyszłym sukcesem, że posiadane przez nich doświadczenie w prowadzeniu biznesu jest bezcenne i niezastępowalne, a nauka na własnych lub cudzych błędach jest