Bony na cyfryzację. Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się nawet o 255 tys. zł w ramach konkursu „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” – podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Beneficjentami mogą zostać firmy, które chcą kupić lub licencjonować oprogramowanie oraz usługi do wdrożenia innowacji procesowych na bazie rozwiązań cyfrowych – wskazuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jak podkreśliła we wtorek 7 września PARP, całe przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach.

Bony na cyfryzację mają zapewnić stabilność w prowadzeniu biznesu

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Jak możemy przeczytać w komunikacie firmy mogą otrzymać od 51 do 255 tys. zł. Łączna pula przewidziana dla przedsiębiorstw wynosi 110 mln zł. Środki mają także zapewnić stabilizację w prowadzeniu biznesu w dobie pandemii koronawirusa. Ponadto według p.o. prezesa PARP Mikołaja Różyckiego cyfryzacja zwiększa wydajność i konkurencyjność firm.

Bony na cyfryzację, czyli jak środki wpłyną na rozwój firmy

Aby otrzymać dofinansowanie przedsiębiorcy będą musieli wykazać jak potencjalne środki pomogą w rozwoju firmy:

„Jednym z głównych kryteriów wzięcia udziału w konkursie jest wykazanie, jak projekt przyczyni się do rozwoju firmy, jaki ma związek z jej planami rozwojowymi, jak zwiększy jej konkurencyjność oraz usprawni lub zmieni jej procesy, które mają prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji” – powiedziała dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych w PARP Anna Forin, która podkreśliła także inne kryteria jak m.in.: w jaki projekt wpłynie na współpracę z dostawcami i klientami oraz czy umożliwi poszerzenie rynków zbytu.

Wnioski w ramach konkursu „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” będą przyjmowane od 20 września do maksymalnie 20 października. Kampania jest finansowana z Programu Inteligentny Rozwój.

Archiwum: wrzesień 2021
Bony na cyfryzację