Program Moja woda cieszył się dużym zainteresowaniem w latach 2020 i 2021. W 2023 NFOŚiGW zapowiedział nowy nabór do programu. Czy wiadomo już, kiedy? Jakie są inne programy wsparcia przydomowej retencji? Sprawdź!

Program Moja woda powstał w celu ochrony zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych, a także zwiększenie wykorzystania deszczówki i wody roztopowej. Odbyły się już dwie edycje programu w roku 2020 i 2021. Choć cały program dofinansowania przewidziany był do 2024 roku, rząd postanowił nie przeznaczać funduszu na III edycję w 2022 roku, jednak zapowiedziano powrót programu w 2023. Przeczytaj, czym jest program Moja woda.

Program Moja woda – dla kogo dotacja?

O dotacje na zbieranie wody deszczowej w poprzednich latach mogły ubiegać się osoby fizyczne, mające prawo własności do nieruchomości, na której znajdował się dom jednorodzinny. Beneficjent programu powinien stworzyć instalację (zakup, montaż), pozwalającą na zatrzymanie i wykorzystanie deszczówki i wody roztopowej.

Dotacja obejmowała zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak:

  • przewody odprowadzające wodę z rynien, wpustów do zbiornika naziemnego i zbiornika podziemnego otwartego lub zamkniętego;
  • instalacja rozsączająca, zbiorniki retencyjne;
  • instalacje, służące do nawadniania lub innego wykorzystania wody opadowej i roztopowej.

Aby otrzymać bezzwrotną dotację, przygotowana instalacja powinna być sprawna przez minimum 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru przez beneficjenta i wykonawcę. Z programu nie mogły korzystać osoby, których celem było wykorzystanie deszczówki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.

Jakie dopłaty przyznawano za zbieranie deszczówki i wody roztopowej?

W pierwszej edycji budżet na inwestycję, związaną z programem Moja woda wyniósł 100 mln złotych. W edycji II wnioskodawcom przyznano łącznie budżet 160 ml złotych. Chcąc złożyć wniosek, trzeba było go dostarczyć do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które podpisywały umowy z poszczególnymi osobami.

Złożenie wniosku o dotację pozwoliło wielu osobom otrzymać nawet do 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez inwestora po 1 czerwca 2020 roku jednak maksymalnie 5 tys. złotych. W założeniu całego programu finansowanie mogło otrzymać ponad 20 tys. gospodarstw domowych.

Program priorytetowy Moja woda 2023 – składanie wniosków o dofinansowanie

WFOŚiGW miało w założeniu prowadzić nabór wniosków w trybie ciągłym. Termin końcowy podpisywania umów z beneficjentami został wyznaczony na 3 czerwca 2024 r. Wypłaty świadczeń mają trwać natomiast do 31 grudnia 2024 roku. Wypełniony wniosek można złożyć w wersji elektronicznej.

Dokument dostępny jest jako aktywny pdf na stronie GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie). Przed złożeniem wniosku konieczne będzie założenie portalu beneficjenta. Do podpisania dokumentu potrzebny będzie podpis elektroniczny. Osoby, które takiego podpisu nie mają, mogą zanieść wydrukowany wniosek do najbliższej siedziby Funduszy.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu aktualnego nieruchomości oraz posesji, na której ma odbyć się montaż przydomowych instalacji. Dokumenty należy dołączyć do wniosku.

Moja woda 2023 – czy będzie nowy nabór?

Według informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2023 odbędzie się nowy nabór wniosków do programu. Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy nastąpi.

Czy istnieje jakaś alternatywa dla programu?

Dobrą opcją jest sprawdzenie programów gminnych. Po nagłym zakończeniu naboru wniosków 10 czerwca 2021 roku niektóre miejscowości uruchomiły własne przedsięwzięcia. Oczywiście warunki dofinansowania w takich przypadkach mogą się znacznie różnić. Jedną z takich opcji był gliwicki program gromadzenia deszczówki Mój Deszcz, który umożliwiał uzyskanie nawet 4 tys. złotych jednorazowego dofinansowania.

Dlaczego warto tworzyć inwestycje związane z retencją wody?

Już kilkuminutowy deszcz spadający z niewielkiego dachu może dostarczyć nawet 70 litrów wody opadowej. Zainwestowanie w instalacje, które będą gromadzić deszczówkę, może mieć dużą korzyść ekonomiczną. Okazuje się, że takie konstrukcje mogą przynieść nawet 50% oszczędności wody płynącej z wodociągów.

Deszczówka może zostać wykorzystana między innymi do podlewania roślin, ale też do stworzenia oczka wodnego, jak również zastosowana w instalacjach domowych. Oczywiście należy mieć na uwadze, że woda deszczowa nie nadaje się do picia, dlatego lepiej wykorzystywać ją do innych celów niż przygotowywanie posiłków.

Do czego można wykorzystać deszczówkę i wody roztopowe?

Najczęściej deszczówka wykorzystywana jest do podlewania roślin ogrodowych oraz trawników. Jest to jednak tylko jeden ze sposobów zagospodarowania wody pochodzącej z deszczu lub roztopów. Ze względu na to, że woda deszczowa to woda miękka, można ją wykorzystać do mycia różnego rodzaju przedmiotów, np. drzwi, samochodu, posadzek.

Taką wodę można zbierać również do domowych instalacji, np. do pralki ( w przypadku instalacji z udziałem pompy i filtra). Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ miękka woda umożliwia zmniejszenie wykorzystania proszku do prania i płynu zmiękczającego, co daje kolejne oszczędności. Zmniejsza się także ryzyko awarii pralki, ponieważ miękka woda nie powoduje odkładania się kamienia. Wodą z deszczy i roztopów można dodawać także do spłuczki w toalecie.

Program Moja woda 2023 – podsumowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział nabór w sprawie programu Moja woda w 2023 roku. Niestety nie jest jeszcze znany dokładny termin rozpoczęcia programu. Osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą jednak sprawdzić programy lokalne. Niektóre gminy zdecydowały się bowiem na udzielanie dotacji na poziomie samorządowym. W zależności od miejsca i rodzaju programu warunki uzyskania finansowania, jak również jego wysokość, mogą się różnić.

Archiwum: styczeń 2023
moja woda 2022