Od 2020 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoją działalność w 2022 roku, mogli ubiegać się o mniejszą wysokość składki. Dla kogo przeznaczony jest Mały ZUS Plus 2023? Jakich dokumentów potrzebujesz? Sprawdź!

Mały ZUS Plus 2023 jest skierowany do małych przedsiębiorstw, które w ubiegłym roku nie przekroczyły przychodu 120 000 zł. Wniosek o tę ulgę można składać do 31 stycznia. Poznaj warunki i formalności, jakich należy dopełnić, a także ogólne założenia programu.

Czym jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus jest udogodnieniem dla początkujących i małych przedsiębiorstw, który obowiązuje od 1 lutego 2020 roku. Są to niższe składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalne do dochodu. Możesz skorzystać z tego udogodnienia, jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym twój przychód nie przekroczył 120 tys. złotych. Dzięki temu możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Aby móc skorzystać z ulgi w 2023 roku, musisz złożyć dokumenty zgłoszeniowe do placówki ZUS do 31 stycznia 2023 r.

Dla kogo przeznaczony jest Mały ZUS Plus 2023?

Mały ZUS Plus 2023 to kolejna edycja programu. Aby móc ubiegać się o tę ulgę, musisz spełnić 2 niezbędne warunki:

 • twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyły 120 tys. zł, a działalność prowadziłeś przez cały ubiegły rok;
 • działalność gospodarcza w ubiegłym roku trwała więcej niż 60 dni kalendarzowych.

Kto nie skorzysta z ulgi Małego ZUS-u?

Nie wszyscy mogą skorzystać z niższych składek. Kiedy cię nie dotyczy ulga? Mały ZUS Plus 2023 nie jest dla ciebie, jeśli:

 • w poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż przez 60 dni. Podlegałeś wtedy ubezpieczeniom społecznym bądź ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia własnej działalności krócej niż 60 dni;
 • jeśli prowadzisz działalność krócej niż rok;
 • spełniasz warunki do płacenia mniejszych składek na ubezpieczenie społeczne, od podstawy, która wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia;
 • wykonujesz dla byłego lub obecnego pracodawcy to samo, co robiłeś dla niego jako pracownik, tylko w tym momencie posiadasz swoją działalność gospodarczą;
 • rozliczasz się przy pomocy karty podatkowej i tym samym jesteś zwolniony z podatku VAT (składki od dochodu będą dostępne dla przedsiębiorcy, jeżeli firma jednocześnie prowadzi ewidencję VAT i jest na karcie podatkowej);
 • wykorzystałeś termin ulgi mały ZUS i mały ZUS plus (okresy nie sumują się). Limit wynosi 3 lata. Po upłynięciu terminu, jako przedsiębiorca tracisz prawo do korzystania z przywileju i musisz przez kolejne 2 lata opłacać normalne składki. Po upływie tego czasu możesz ponownie starać się o ulgę.

Jakie dokumenty musisz złożyć, aby skorzystać z Małego ZUS Plus?

Mały ZUS Plus przysługuje ci, jeżeli nie kończyłeś okresu ulgi, czyli do 36 miesięcy. Możesz przedłużyć korzystanie z małego ZUS, jeśli w ubiegłym roku użytkowałeś z ulgi, nie musisz wtedy przynosić żadnych dokumentów.

Rozpoczęcie korzystania z Małego ZUS Plus

Aby móc zacząć korzystać z udogodnienia, musisz złożyć kilka dokumentów w terminie najpóźniej do 31 stycznia. Potrzebujesz:

 • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) wraz z kodem tytułu ubezpieczenie (zaczynający się od 05 10, 05 12), jeżeli do dnia 31.12.2022 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub;
 • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia (05 70, 05 72), jeżeli w dniu 31 grudnia 2022 roku zakończy ci się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”;
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub ubezpieczeń zdrowotnych (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od 05 90, 05 92 (kod dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Wznowienie działalności w styczniu

Wznowienie działalności w styczniu podlega 2 zasadom. W obu przypadkach musisz złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub ubezpieczeń zdrowotnych (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od 05 90, 05 92 (kod dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy), jeśli:

 1. w kolejnym roku wznowisz lub rozpoczniesz działalność gospodarczą, którą prowadziłeś (minimum 60 dni) w poprzednim roku kalendarzowym, a nie korzystałeś z Małego ZUS Plus (2023 będzie pierwszym rokiem, gdy to zrobisz), powinieneś złożyć do 31 stycznia.
 2. w styczniu po 25. wznowisz działalność (do końca miesiąca pozostanie mniej niż 7 dni, a termin złożenia papierów mija 31 stycznia), masz 7 dni od daty rozpoczęcia lub wznowienia działalności na zgłoszenie do ubezpieczeń.

Rozpoczęcie lub wznowienie działalności później niż w styczniu

Jeśli rozpoczniesz/wznowisz działalność gospodarczą wcześniej prowadzoną dłużej niż 60 dni, w terminie po 31 stycznia i nie korzystałeś z Małego ZUS Plus, powinieneś złożyć zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub ubezpieczeń zdrowotnych (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od 05 90, 05 92 (kod dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). W terminie do 7 dni od pierwszego dnia działalności.

Korzystanie z małej działalności gospodarczej plus później niż w styczniu

Jeśli zamierzasz korzystać z małej działalności plus później niż w styczniu, powinieneś przekazać do zus dokumenty w terminie 7 dni od pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki korzystania z ulgi. Jest to:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) wraz z kodem tytułu ubezpieczenie (zaczynający się od 05 10, 05 12), jeżeli do dnia 31.12.2022 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub;
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia (05 70, 05 72), jeżeli w dniu 31 grudnia 2022 roku zakończy ci się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”;
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub ubezpieczeń zdrowotnych (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od 05 90, 05 92 (kod dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Mały ZUS Plus 2023 to spore ułatwienie dla przedsiębiorców. Przekonaj się o tym!

Archiwum: sierpień 2022
mały zus plus 2022