Cykl życia produktu – czym jest i jakie fazy się na niego składają?

W obszarze marketingu produktowego można spotkać się z takim pojęciem jak cykl życia produktu.