Porady

Elektroniczne L4 – najważniejsze informacje o elektronicznych zwolnieniach lekarskich

4 minut(y) czytania

Od końca listopada 2018 roku tradycyjne papierowe zwolnienia lekarskie przestały być wystawiane. Całkowicie zastąpiły je elektroniczne L4 wprowadzone do obiegu już w styczniu 2016 roku. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa elektroniczne zwolnienie lekarskie i w jaki sposób można uzyskać do niego dostęp.

L4 elektroniczne – gdzie i jak jest wystawiane?

Lekarz wystawiający tak zwane zwolnienie chorobowe w formie elektronicznej korzysta z portalu Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). To strona internetowa, na której ubezpieczeni mogą między innymi składać elektroniczne wnioski (np. o zasiłek chorobowy, Rodzina 300+ czy ustalenie prawa do renty) lub umawiać się na wizyty. Z punktu widzenia lekarza, portal ten przede wszystkim pozwala sprawnie wystawić zwolnienie lekarskie online.

Jak działa elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie elektroniczne można nazwać pewnego rodzaju formularzem. Lekarz wprowadza odpowiednie informacje do odpowiadającym im pól:

 • nr PESEL lub serię i numer paszportu oraz datę urodzenia ubezpieczonego; 
 • jego miejsce ubezpieczenia (ZUS, KRUS, Inne).

Na tej podstawie PUE ZUS odnajduje imię i nazwisko pacjenta, historię jego zwolnień lekarskich oraz, co szczególnie istotne, listę płatników, tj. pracodawców. Oznacza to, że nie ma już konieczności podawania lekarzowi nr NIP pracodawcy, by ten mógł go wprowadzić, jak było w przypadku druków tradycyjnych. Oczywiście, pod warunkiem, że system go odnajdzie; może bowiem dojść do sytuacji, w której lista płatników się nie wyświetli i lekarz musi odnaleźć pracodawcę ręcznie.

L4 elektroniczne – jak trafia do pracodawcy? Czy lekarz wysyła zwolnienie lekarskie do ZUS?

Po wskazaniu odpowiedniego płatnika lekarz musi zweryfikować, czy pracodawca odbiera L4 elektroniczne. Podstawą jest posiadanie przez pracodawcę konta na PUE ZUS – co jest już raczej standardem. Wynika to z tego, że do końca 2015 roku przedsiębiorcy, którzy zatrudniają więcej niż 5 pracowników, byli zobligowani do założenia tegoż konta. Jeśli jednak zdarzyłoby się, że płatnik nie korzysta z portalu, to lekarz ma możliwość wydrukowania zaświadczenia. Wówczas pacjent przekazuje je pracodawcy osobiście, tak jak w przypadku tradycyjnego druku L4 – do 7 dni od daty wystawienia.

Po upewnieniu się, że płatnik posiada konto na PUE ZUS, lekarz wprowadza niezbędne informacje o chorobie pacjenta – po czym wystawia elektroniczne L4. Zostaje ono automatycznie przesłane do ZUS. Zakład z kolei jest zobowiązany do przekazania zwolnienia do pracodawcy – obowiązek ten nie ciąży już na pacjencie (poza wspomnianą sytuacją, w której płatnik nie posiada konta na portalu).

Metodę wystawienia i wysyłki L4 przez Internet reguluje akt prawny Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, art. 55. [Treść i forma zaświadczenia lekarskiego; e-zwolnienie lekarskie].

Jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika?

Podstawą ku możliwości odbierania elektronicznego L4 pracownika jest oczywiście posiadanie konta na wspomnianej wcześniej platformie ZUS. Do jego otwarcia online potrzebny będzie podpis zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W przypadku braku jego posiadania, potwierdzeniem tożsamości może być elektroniczny podpis kwalifikowany albo zalogowanie się przez bank (gdy ten prowadzi współpracę z ZUS). Ostatnia z możliwości to potwierdzenie tożsamości w placówce Zakładu.

Płatnik posiada już konto na PUE ZUS – jak może sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika? 

Wystarczy, że w menu po lewej stronie platformy wybierze kafelek „Dokumenty i wiadomości”, a następnie zakładkę „Zaświadczenia lekarskie”. Po kliknięciu, na pulpicie portalu pojawi się lista ZLA, czyli właśnie zwolnień przesłanych przez e-ZUS. Podstawowe dane będą przedstawione w jednym wierszu: 

 • oznaczenie, że wiadomość dotyczy ZLA;
 • identyfikator zaświadczenia;
 • dane pracownika;
 • data wysłania e-zwolnienia przez ZUS;
 • kod systemu;
 • możliwość zaznaczenia jednego z L4. 

Zaznaczenie da możliwość, np. wydrukowania dokumentu (co nie jest obowiązkiem, zwolnienia mogą być przechowywane wyłącznie w skrzynce na portalu). Na kolejnym widoku pracodawca może zweryfikować okres niezdolności do pracy, informacje o pobycie w szpitalu i inne. 

Jak sprawdzić do kiedy mam zwolnienie lekarskie?

Zasada będzie taka sama, jak w przypadku pracodawców. Podstawą do tego, jak sprawdzić L4 elektroniczne, jest założenie konta na portalu PUE ZUS. Pacjent może zrobić to przy pomocy profilu zaufanego ePUAP, bankowości elektronicznej, podpisu elektronicznego – lub ręcznego wprowadzenia swoich danych i potwierdzenia ich w dowolnej placówce ZUS.

 1. Po założeniu konta należy zmienić widok na platformie z [Ogólny] na [Ubezpieczony], wybierając odpowiednią zakładkę w górnym lewym rogu. Ta pierwsza przeznaczona jest bowiem załatwianiu spraw urzędowych: składania wniosków etc. 
 2. Po przejściu do odpowiedniego widoku ubezpieczony zobaczy po lewej stronie ekranu listę zakładek. Jedną z ostatnich będą [Zaświadczenia lekarskie]. Jeżeli nie jest widoczna, należy skorzystać ze strzałki poniżej umożliwiającej przewijanie listy. 
 3. Po kliknięciu zakładki Zaświadczenia, ubezpieczony zobaczy listę wystawionych mu  elektronicznych L4. Co istotne, nie musi założyć konta przed wysłaniem L4 do ZUS-u. Nie staje się bowiem bezpośrednim odbiorcom dokumentu, tak jak jego pracodawca, do którego ZUS wysyła elektroniczne zwolnienie lekarskie. Pacjent widzi historię swoich zwolnień, a więc może mieć na portalu dostęp do tych, które zostały wystawione nawet rok przed założeniem konta na PUE ZUS.

Sprawdzenie, od kiedy i do kiedy przysługuje elektroniczne zwolnienie lekarskie, zajmuje zaledwie kilka minut. Rezygnacja z tradycyjnych papierowych L4 na rzecz e-ZUS i ZLA w znacznym stopniu przyspiesza proces wystawiania i weryfikacji zwolnień – na korzyść i pacjenta, i lekarza, i pracodawcy.

Nasze propozycje
Porady

Jaką prędkość internetu wybrać?

2 minut(y) czytania
Prędkość internetu jest dla większości z nas jednym z podstawowych kryteriów wyboru, które bierzemy pod uwagę przy wyborze dostawcy usług sieciowych. Oczywiście, im jest ona wyższa – tym lepiej, chociaż nie zawsze warto stawiać na najbardziej atrakcyjną pod tym względem ofertę.
PoradyZarządzanie

Odpowiedzialność materialna pracowników – czego dotyczy i jak ją wyegzekwować?

4 minut(y) czytania
Odpowiedzialność materialna pracowników obowiązuje każdą osobę zatrudnioną w danym miejscu. Z artykułu dowiesz się, co należy do obowiązków pracownika, jeśli ten dopuści się jakiś uchybień. Dowiedz się, jakie są regulacje dotyczące obciążeń pracownika za szkodę. Przeczytaj!
PoradyKsięgowość

Podatki progresywne – czym się charakteryzują i czy warto według nich się rozliczać?

4 minut(y) czytania
Podatki progresywne i liniowe oblicza się w różny sposób. W poniższym artykule przybliżamy informacje na temat pierwszego typu. Czy warto rozliczać się w ten sposób i decydować na podatek progresywny? Wady i zalety przedstawiamy w naszym poradniku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *