Dodatek do węgla wciąż rodzi wiele pytań. Choćby o to, czy można liczyć też na dodatek do drewna. Niektóre gospodarstwa obecnie ogrzewają dom piecem na drewno. Jak dostać dopłatę 1000 zł? Komu przysługuje to świadczenie?

Dodatek węglowy do drewna – najważniejsze informacje

Każde gospodarstwo domowe, które ogrzewa dom za pomocą drewna, może liczyć na dodatek w wysokości 1000 zł. Nie ma tutaj znaczenia, jakie dochody uzyskują członkowie gospodarstwa.

Taki dodatek jest jednorazowym świadczeniem i wygląda podobnie, jak to ma miejsce w przypadku dodatku do węgla. Trzeba bowiem złożyć odpowiedni wniosek, a także zgłosić, z jakiego źródła ciepła się korzysta. Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków warto złożyć jak najszybciej, by uniknąć kary.

Wniosek o dodatek węglowy do drewna

Wypełniony wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej. Składanie dokumentu wygląda podobnie jak w przypadku dodatku do węgla. Termin to 30 listopada 2022 roku. Potem nie będzie możliwe już złożenie wniosku.

W dokumencie należy podać swoje dane osobowe, dane osób, które przebywają w gospodarstwie domowym, a także przedstawić źródło ogrzewania i wniosek złożony do CEEB.

Nie można jednak otrzymać świadczenia, jeśli złożyło się już wniosek o dodatek węglowy. W danym roku kalendarzowym możliwe jest otrzymanie zaledwie jednego dofinansowania do ogrzewania, bez względu na jego typ.

Kiedy można oczekiwać dodatku na drewno na 2022 rok?

Oczywiście im szybciej złoży się wniosek, tym szybciej można liczyć na otrzymanie dodatku. Osoby, które już w sierpniu złożyły wszystkie konieczne dokumenty, mogą oczekiwać otrzymania świadczenia we wrześniu 2022 r. Tak jest przynajmniej w przypadku dodatku węglowego. W przypadku drewna, gazu, pelletu i oleju opałowego dopiero w październiku będą wypłacane pierwsze pieniądze. Przeważnie jednak przyjęto, że gmina ma 30 dni na wypłatę pieniędzy od dnia, kiedy złożono wniosek w odpowiednim urzędzie. Ze strony wnioskodawców wymagana jest zatem cierpliwość.

Archiwum: wrzesień 2022
Węgiel do palenia w piecu