Pracownicy zastanawiają się, czy ich pracodawca ma obowiązek przyjąć wypowiedzenie umowy o pracę. Często słyszy się o tym, że spotyka ich odmowa przyjęcia dokumentu. Co na ten temat mówi Kodeks Pracy i czy pracodawca może odmówić wypowiedzenia umowy? Sprawdź.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, standardowe wypowiedzenie umowy jest jednostronnym oświadczeniem woli, dlatego w tym zakresie nie jest wymagana zgoda pracodawcy. Nieco inaczej wygląda to w przypadku zakończenia stosunku pracy za porozumieniem stron. Z tego tekstu dowiesz się, czy pracodawca może odmówić wypowiedzenia umowy.

Czy pracodawca może odmówić wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Jeżeli chcesz rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem z zachowaniem jego okresu, to brak zgody pracodawcy nie jest żadną przeciwnością. Gdy spotka cię odmowa przyjęcia dokumentu, to nie wpływa to na brak skuteczności wypowiedzenia. Wszystko dlatego, że jest to jednostronne oświadczenie woli, którego dokonuje się na podstawie umowy. W Kodeksie Pracy znajdują się szczegółowe wytyczne w zakresie okresu wypowiedzenia. Mogą być także ustalane indywidualnie na podstawie wzajemnego porozumienia.

Wypowiedzenie nabiera mocy, jeżeli doszło do przełożonego w określonej formie, która umożliwia mu zapoznanie się z dokumentem. Dobrym wyborem jest dostarczenie dokumentu osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Skuteczność doręczenia w ten sposób potwierdzają wyroki Sądu Najwyższego. W takich sytuacjach pracownik zyskuje gwarancję tego, że wypowiedzenie zostało dostarczone. Chęć lub niechęć przyjęcia pisma przez pracodawcę nie wpływa na jego skuteczność. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi wraz z upływem wskazanego okresu wypowiedzenia. W związku z tym, w takiej sytuacji pracodawca nie może odmówić przyjęcia wypowiedzenia. Pamiętaj o tym, że takie oświadczenie może złożyć każda ze stron. Oznacza to, że umowa rozwiązywana jest z woli pracodawcy lub pracownika.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy pracownik chce rozwiązać umowę bez wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Wówczas pracodawca może się na to nie zgodzić. Odmowa przyjęcia wypowiedzenia jest uzasadniona potrzebami pracodawcy i jego prawami, a pracownik nie może samowolnie porzucić pracy. Musi do tego dojść na drodze wypowiedzenia, w przeciwnym razie mogą spotkać go poważne konsekwencje, w tym kary.

Czym grozi porzucenie pracy?

Jeżeli pracodawca odmawia przyjęcia wypowiedzenia, to pracownicy często decydują się na porzucenie pracy. To bardzo ryzykowne i zdarza się zwłaszcza wtedy, gdy dana osoba znalazła już innego pracodawcę. Zgodnie z Kodeksem Pracy, takie postępowanie kwalifikowane jest jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Skutkuje to zwolnieniem dyscyplinarnym, które jest odnotowane w świadectwie pracy. Ponadto pracodawca może ubiegać się o odszkodowanie w Sądzie Pracy, jeżeli w wyniku porzucenia pracy poniósł szkody.

Archiwum: październik 2022
Czy pracodawca może odmówić wypowiedzenia