Czytając ten artykuł, dowiesz się m.in. tego, jaka jest różnica pomiędzy dodatkiem węglowym a dopłatą do pelletu. Sprawdzisz komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek do pelletu oraz dowiesz się, co należy zrobić, aby otrzymać wspomnianą dopłatę.

Różnica pomiędzy dodatkiem węglowym a dopłatą do pelletu

Dodatek węglowy powstał w ramach rządowej tarczy energetycznej. Jest to dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące przede wszystkim gospodarstwom domowym, w których podstawowym źródłem ogrzewania jest węgiel. Natomiast dopłata do pelletu to kolejny sposób mający za zadanie wsparcie finansowe odbiorców ciepła. Warto jednak wiedzieć, że dopłata do pelletu będzie świadczeniem wypłacanym na wzór zasad wypłacania dodatku węglowego. W obydwóch przypadkach wysokość dodatku wyniesie trzy tysiące złotych.

Komu przysługuje dodatek do pelletu?

Dofinansowanie pelletu jest jednorazowym świadczeniem, które przysługuje wszystkim Polakom, jeśli ich głównych źródłem ogrzewania domostwa jest kocioł na pellet drzewny bądź kocioł na inny rodzaj biomasy. Zatem warunkiem niezbędnym do uzyskania dopłaty wynoszącej trzy tysiące złotych do pelletu jest wcześniejsze zgłoszenie kotła grzewczego na pellet jako głównego źródła ogrzewania. Zgłoszenia należy dokonać w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Warto wiedzieć, że wypłata dopłaty do pelletu nie będzie zależna od uzyskiwanego progu dochodowego. Sam pellet drzewny jest materiałem ekologicznym, a co najważniejsze odnawialnym. Obecnie ogrzewanie domów pelletem jest zalecane, a na montaż takiego kotła można uzyskać dodatkowe dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. 

Co istotne, dopłaty do pelletu nie mogą otrzymać osoby, które złożyły wniosek o dodatek węglowy. Oznacza to, że nie można skorzystać z dwóch różnych dodatków. Dodatek rządowy dotyczy tylko jednego/głównego źródła ciepła.

Co zrobić aby otrzymać dodatek do pelletu?

Aby otrzymać dodatek do pelletu, należy w urzędzie gminy złożyć odpowiedni wniosek w terminie do ostatniego dnia listopada 2022. Wniosek można złożyć na trzy różne sposoby:

  • sposób nr 1: wniosek w wersji papierowej można złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
  • sposób nr 2: wniosek w wersji papierowej można wysłać drogą pocztową na adres urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
  • sposób nr 3: wniosek w wersji elektronicznej można złożyć przez internet (poprzez system ePUAP).
Archiwum: wrzesień 2022
Węgiel do palenia w piecu i ogrzewania domu na zimę