Poznaj BEP i dowiedz się, ile musisz sprzedawać, by realnie zarabiać. Jako przedsiębiorca będziesz zastanawiał się, czy twoje działanie jest sensowne i opłacalne. Wątpliwości może rozwiać określenie granicznego punktu rentowności. Czytaj więcej w tekście! 

Osoby, które chcą zająć się prowadzeniem działalności gospodarczej, powinny wiedzieć, czym jest BEP. Przekonaj się, w jaki sposób próg rentowności pomoże ci w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Odpowiadamy na pytanie, czym on właściwie jest i dlaczego jego określenie będzie ważne ze strategicznego punktu widzenia. Przeczytaj nasz artykuł, w którym podpowiadamy, jak wykonać obliczenia!

BEP – co to takiego? 

BEP (z ang. break even point) określa sytuację w przedsiębiorstwie, gdy przychody są równe całkowitym kosztom prowadzenia działalności. Co to oznacza w praktyce? Próg rentowności (bo tak tłumaczy się angielskie wyrażenie) to punkt rozwoju firmy, w którym nie przynosi ona ani zysków, ani strat. Określenie go w bieżącym prowadzeniu firmy i stanowi konieczne wyzwanie, z którym zmierzy się każdy przedsiębiorca. Próg ten jest wartością stałą w danym momencie pomiaru i może zostać wyrażony na dwa sposoby:

 • ilościowo – uzyskujesz informację, ile produktów lub usług w danej cenie musisz sprzedać, aby pokryć koszty prowadzenia działalności;
 • wartościowo – uzyskujesz informację, jaką wartość finansową musi osiągnąć sprzedaż, by pokryć koszty prowadzenia działalności. 

Drugi sposób będzie odpowiedni wówczas, gdy oferowane przez twoją firmę dobra mogą mieć różną cenę lub inne warianty cenowe. Krótko mówiąc, otrzymasz wówczas informację, ile musisz zarobić, aby „wyjść na zero”.

Po co określać BEP, czyli graniczny punkt rentowności? 

Dlaczego ten parametr jest ważny?

 1. Pozwala określić możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa. 
 2. Pozwala również ocenić, na jaki spadek sprzedaży możesz sobie pozwolić, by jednocześnie nie ponosić strat. 
 3. W praktyce wyznaczenie granicznego punktu rentowności pozwoli ci również oszacować, ile może zarobić twoja firma. 

Jeśli oszacujesz potencjalną sprzedaż i poznasz BEP swojego przedsiębiorstwa, uzyskasz informację, jaki jest potencjał na zysk w firmie.

Jak obliczyć próg rentowności BEP?

Chcąc określić graniczny punkt rentowności swojej firmy, musisz przeanalizować wszystkie wydatki. Wyróżniamy dwa rodzaje wydatków, które ponosi przedsiębiorstwo:

 • koszty stałe;
 • koszty zmienne.

Określenie kosztów stałych

Kosztami stałymi są te wydatki, które jesteś zmuszony ponosić nawet w czasie, gdy nie produkujesz lub nie sprzedajesz swoich produktów. Koszt stały jest wartością niezmienną
w danym okresie. Może jednak ulec zmianie w dłuższej perspektywie czasu, na przykład pod wpływem zmiany pory roku lub warunków makroekonomicznych. Zmiana nie jest spowodowana twoją działalnością, ale czynnikami zewnętrznymi. Do kosztów stałych zaliczamy na przykład:

 • wynagrodzenie kierownictwa;
 • koszt wynajmu siedziby twojej firmy;
 • opłatę za stałe usługi (np. koszt prowadzenia księgowości);
 • koszt utrzymania maszyn;
 • pensje zatrudnionych pracowników ze stałym wynagrodzeniem.

Określenie kosztów zmiennych

Do określenia BEP potrzebne są także koszty zmienne. Jak możesz się domyślić, są to wydatki, które dynamicznie reagują na wzrost lub spadek sprzedaży czy produkcji. Będą to te koszty, które wzrastają wraz ze wzrostem sprzedaży w twojej firmie. Podniesienie tej wartości może być podyktowane zwiększeniem popularności twojej marki i zapotrzebowania na oferowane przez ciebie produkty lub usługi, jak również okresem roku. Do kosztów zmiennych zaliczymy m.in.:

 • koszt paliwa potrzebnego do dystrybucji usług/dóbr;
 • koszt energii elektrycznej potrzebnej do produkcji;
 • wynagrodzenia pracowników, które różnią się w zależności od przepracowanych godzin;
 • koszt surowców i materiałów niezbędnych do produkcji.

Ilościowy i wartościowy próg rentowności – wzory

Aby obliczyć ilościowy próg rentowności twojej firmy, zastosuj to proste działanie matematyczne:
BEP = koszty stałe / (cena – koszty zmienne)

Jak obliczyć, jaki dochód musisz osiągnąć, aby twoje przedsiębiorstwo nie przynosiło strat? Poznaj wartościowy próg rentowności, stosując wzór:
BEP = cena x [koszty stałe / (cena – koszty zmienne)]

Obliczanie progu rentowności – przykład

Aby lepiej zrozumieć sposób obliczania BEP, przeanalizuj poniższy przykład progu rentowności.

 1. Pani Izabela prowadzi internetową sprzedaż ręcznie robionej biżuterii i sprzedaje produkty w cenie 220 zł. 
 2. Koszty stałe, które ponosi przedsiębiorca to czynsz za lokal i pensja zatrudnionego pracownika – jego wypłata w kwocie 3200 zł brutto. 
 3. Kosztami zmiennymi w firmie pani Izabeli są koszt dostawy i opakowania (np. 20 zł
  za produkt) oraz koszt materiałów do wykonania pojedynczej biżuterii w kwocie 50 zł. 

Dane do wzoru na próg rentowności w przypadku pani Izabeli to:

 • koszt stały – 3200 zł + 1800 zł (czynsz) = 5000 zł;
 • koszt zmienny – 20 zł + 50 zł = 70 zł;
 • cena – 220 zł.

BEP ilościowy = 5000 / (220 – 70) = 33,33
BEP wartościowy = 220 x [5000 / (220 – 70)] = 7333,33

Analiza BEP

Powyższy przykład progu rentowności ukazuje, że pani Izabela musi sprzedać 34 sztuki danej biżuterii w miesiącu, aby koszty jej działalności zostały pokryte przez dochód ze sprzedaży. Pani Izabela dzięki obliczeniu BEP wie również, że jej dochód musi osiągnąć 7333 zł miesięcznie, aby pokrył koszty prowadzenia działalności.

Im niższą wartość BEP będzie miała twoja firmy, tym lepiej, ponieważ to oznacza, że niższym nakładem finansowym przyniesie zyski. Dzięki określeniu progu rentowności uzyskasz informację, czy twoje przedsięwzięcie jest opłacalne. Ten parametr pomoże również w określeniu optymalnej ceny dla twoich usług czy produktów. Przyda się również wówczas, gdy konieczne będzie ograniczenie wydatków przedsiębiorstwa.

Archiwum: styczeń 2022
bep