Zmiany 2023

13. emerytura 2023 dla seniorów. Kto otrzyma „trzynastkę” od ZUS-u? Trzynasta emerytura brutto i netto w 2023 roku

Seniorzy mogą obecnie liczyć na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli trzynastą emeryturę. Jesteś zainteresowany tym, jaka będzie 13. emerytura? 2023 rok przyniósł pewne zmiany. Jakie? Zapoznaj się z naszym tekstem.

Zadaniem nowoczesnego państwa jest odpowiedzialna polityka społeczna. Staje się to szczególnie ważne w przypadku tak trudnych dla gospodarki wydarzeń jak np. pandemia koronawirusa czy wojna rosyjsko-ukraińska. Aby zniwelować negatywne skutki inflacji oraz innych problemów, rząd polski stara się podejmować różnorodne działania. Należy do nich między innymi 13. emerytura. 2023 jest kolejnym, w którym seniorzy ją otrzymają, ale czy coś się zmieniło w przepisach, jeśli chodzi o to świadczenie? Sprawdź!

Trzynasta emerytura jako cenne wsparcie dla seniorów

Trzynasta emerytura (potocznie określana jako „trzynastka”) to ze strony rządu forma wsparcia emerytów. Prowadzone przez lata badania społeczno-ekonomiczne dowiodły, że emeryci i renciści to grupy społeczne, które mają poważne problemy ze sfinansowaniem wydatków na swoje utrzymanie.

Od kiedy mówimy o 13. emeryturze? 2023 to nie pierwszy rok, gdy będzie wypłacana. Świadczenie to zostało wprowadzone jeszcze w 2019 r. Co ciekawe, w 2020 roku podniesiono status tego rozwiązania. Obecnie jest one zagwarantowane obywatelom w ramach ustawy. Taki stan rzeczy oznacza, że zlikwidowanie trzynastej emerytury będzie wymagało znacznie większej determinacji ze strony sił politycznych. Realizacja tego programu jest koordynowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów.

Jak wyglądała wypłata trzynastej emerytury w poprzednich latach. Komu przysługiwało to świadczenie?

Trzynasta emerytura jest wypłacana od 2019 roku. Była ona wówczas ustalona na poziomie 1100 złotych brutto, czyli ok. 888 zł netto. Kwota wypłacanego świadczenia stawała się jednak coraz wyższa w następnych latach. W 2020 roku było to 1200 złotych brutto, co w przełożeniu na kwotę netto oznacza ok. 1025 złotych. Jeszcze wyższa kwota została wypłacona w 2021 roku. Było to wówczas ok. 1250 zł brutto, czyli ok. 1066 zł netto. W poprzednim roku dofinansowanie wynosiło 1338,44 zł brutto.

13. emerytura 2023 brutto i netto

Jaka jest wysokość dodatkowej emerytury w 2023 roku? Kwestia ta nurtuje zapewne osoby, które są uprawnione do tego typu świadczenia lub takie, które mają w rodzinie beneficjenta „trzynastki”. Wysokość trzynastej emerytury w 2023 roku to kwota 1445,48 zł netto, czyli 1588,44 zł brutto. Nie jest przypadkowa, ponieważ zgodnie z przepisami najniższa emerytura brutto wynosi właśnie 1588,44 zł.

Czy od trzynastej emerytury ZUS potrąca PIT? Zaniechanie poboru podatku w 2023 roku

Co ciekawe, w 2022 roku (z uwagi na kryzys inflacyjny spowodowany pandemią koronawirusa oraz konfliktem rosyjsko-ukraińskim) 13. emerytura była zwolniona z PIT. Podlegała jedynie składce z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego liczonej jako 9% dochodu. Trzeba jednak pamiętać, że na razie nie ma żadnych informacji w kwestii zwolnienia emerytury dodatkowej z PIT w 2023 roku. Jeśli nic w tym zakresie nie ulegnie zmianie, dodatkową emeryturę w 2023 roku wypłaci ZUS po potrąceniu PIT.

Kolejną dobrą wiadomość dla beneficjentów stanowi informacja, że dodatkowa emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji.

Czy tylko seniorzy są uprawnieni do trzynastej emerytury w 2023 roku? Kto otrzyma trzynastkę?

W mediach często można spotkać się z określeniem „trzynasta emerytura”. Takie określenie jest tylko po części prawdziwe. W rzeczywistości bowiem świadczenie to trafi nie tylko do emerytów. Jeśli chodzi o 13. emeryturę (2023), przysługuje ona także tym osobom, które otrzymują następujące rodzaje świadczeń:

  • renta przyznana wskutek stwierdzenia niezdolności do pracy;
  • renta dla inwalidów wojennych i wojskowych (w tym także świadczenia, które są przyznawane niewidomym cywilom poszkodowanym w trakcie działań wojennych);
  • renta szkoleniowa/z tytułu wypadku/socjalna;
  • zasiłek przedemerytalny;
  • świadczenie nauczycielskie (kompensacyjne).

Jak widać, krąg osób upoważnionych do świadczenia rocznego pieniężnego jest znacznie szerszy. Według różnych szacunków Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeleje dodatkowe świadczenie emerytalne niemal 4 milionom beneficjentów.

Kiedy ZUS przelewa trzynastą emeryturę?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Według planu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewni świadczenie emerytom i rencistom wraz z kwietniową emeryturą. Faktyczna wypłata 13. świadczenia 2023 roku nastąpi w maju.

Nie tylko 13. emerytura w 2023 r. Plany rządu dotyczące 14. emerytury

Trzynasta emerytura to ważny, ale nie jedyny element polityki państwa realizowanej w celu poprawy sytuacji emerytów. Oprócz trzynastki istnieje także takie rozwiązanie jak czternasta emerytura. Istota tego instrumentu jest właściwie taka sama, jak ma to miejsce w przypadku trzynastej emerytury. Jest to drugie świadczenie pieniężne w ciągu roku. Czternastka to rozwiązanie skierowane głównie do uboższej części społeczeństwa, tzn. do wszystkich tych, którzy otrzymują świadczenia niższe niż 2900 złotych miesięcznie.

Komy przysługuje to świadczenie?

Zgodnie z planami przyjętymi przez polski rząd ze świadczenia skorzystają renciści i emeryci. Jeśli kryterium dochodowe zostanie spełnione, obywatelowi przysługuje świadczenie w wysokości minimalnej emerytury ustawowej. Jak już wiesz, 13. emerytura w 2023 roku wyniesie 1588,44 zł brutto. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku trzynastki, projekt ustawy zakłada wyłączenie czternastej emerytury z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym dla osób fizycznych. Rezygnacja z poboru podatku PIT jest spowodowana chęcią pomocy emerytom w czasach wysokiej inflacji, czasem określanej także jako podatek od biedy.

Trudna sytuacja gospodarcza pogarsza warunki bytowe różnych grup społecznych. W efekcie konieczne jest udzielenie im pomocy przez państwo. Ważnym elementem takiej pomocy jest 13. emerytura. 2023 ponownie ma przynieść takie rozwiązanie mające na celu zwiększenie zarobków. Intencją jest zniwelowanie różnic dochodowych między emerytami.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz