ZUS przedstawił nowe składki, które będą obowiązywać przedsiębiorców w 2022 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą szykować się na wyższe opłaty, gdyż w porównaniu z 2021 r. wysokość składek wzrośnie aż o 11%. To przekłada się na comiesięczną daninę przekraczającą 1700 zł.

W ostatnich dniach Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu na 2022 rok. Mowa tu m.in. o płacy minimalnej czy wysokości szacunkowego przeciętnego wynagrodzenia. To właśnie te dwa czynniki wpłyną na wysokość składki ZUS, którą uiszczać będą w przyszłym roku przedsiębiorcy. Wyższe składki będą obejmować również nowe firmy, które przez pierwsze pół roku działalności gospodarczej są zwolnienie z opłat, zaś przez kolejne 24 miesiące podmioty korzystają z niższej, preferencyjnej składki. Wpływ na to ma wzrost minimalnego wynagrodzenia z 2800 do 3000 zł brutto. To stanowi wzrost o 7,1% i właśnie o tyle będzie też wyższa opłata dla firm, co przekłada się na podwyżkę o 18,98 zł (bez składki zdrowotnej).

Składki ZUS wyższe aż o 11%

Firmy, które działają na rynku dłużej niż dwa lata są zobowiązane do standardowej opłaty. W 2022 r. będzie to kwota 900 zł, co oznacza wzrost o 60 zł w porównaniu z bieżącym rokiem. Nie uwzględniając składki zdrowotnej łączny koszt składki wynosi 1194,32 zł. Różnica z 2021 r. wynosi zatem 118,64 zł, czyli 11%. Jednak jeśli wliczymy do tego najniższą składkę zdrowotną, która zacznie obowiązywać w 2022 r. (z 381,81 zł do 509,08 zł), to łączna kwota wynosi już 1703,40 zł, czyli o 246 zł wyższa niż w tym roku.

Archiwum: czerwiec 2021
podatek u źródła