Polski Ład. Składka zdrowotna jest powodem, dla którego wszyscy przedsiębiorcy będą zmuszeni co miesiąc informować ZUS o swoich dochodach (w przypadku ryczałtowców mowa o przychodzie) z prowadzonej działalności gospodarczej. Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” to właśnie na jego podstawie wyliczymy bowiem wysokość składki zdrowotnej. ZUS wskazuje też, że w deklaracjach należy podać informacje o swojej formie opodatkowania. Od stycznia 2022 r. pracodawcy opłacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. dochodu, firmy korzystające z liniowego PIT 4,9%, natomiast u ryczałtowców kwota składki jest uzależniona od wysokości przychodu.

Polski Ład. Składka zdrowotna: do kiedy przedsiębiorcy muszą ją opłacić

Wraz z nowymi regulacjami zmieniają się także terminy rozliczenia. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoich materiałach, od stycznia 2022 r. poszczególne podmioty muszą przestrzegać następujących terminów:

  • 5. dzień następnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe;
  • 15. dzień następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną, chodzi m.in. o spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gminy, miasta), uczelnie wyższe;
  • 20. dzień następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, czyli opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, a także przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniający innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

ZUS podkreśla również, że składki zdrowotnej zapłaconej w przyszłym roku nie odliczymy już od podatku. Zapis ten dotyczy także składki za grudzień br. opłaconej w styczniu 2022 r. Wynika z tego, że ci, którym zależy na odliczeniu, powinni pospieszyć się z przelewem do ZUS i uregulować ją do końca 2021 r. – pisze „Rz”.

Źródło: Business Insider Polska

Archiwum: listopad 2021
polski ład-składka zdrowotna