Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie przekroczyło 6 tys. zł. Niemal 10-procentowy wzrost w ujęciu rocznym