Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie br. wyniosło 6022,49 zł uwzględniając przedsiębiorstwa powyżej 9 osób. To wzrost o 9,8% w ujęciu rok do roku – podał w piątek 17 grudnia Główny Urząd Statystyczny. Średnia miesięczna płaca po raz pierwszy w historii przekroczyła granicę 6 tys. zł.

Przeciętne wynagrodzenie wzrasta z miesiąca na miesiąc

Jak informuje GUS, w listopadzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło do poziomu 6022,49 zł, co było wzrostem o 9,8% r/r oraz o 1,8% w ujęciu miesięcznym (m/m). W październiku z kolei, średnia pensja wyniosła 5917,15 zł brutto, co było wzrostem o 8,4% r/r oraz 1,6% m/m. We wrześniu zaś było to 5841,16 zł brutto. Urząd wskazuje również na wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Wskaźnik ten wzrósł o 0,2% m/m oraz o 0,7% r/r.

Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie 2021 r.: komentarze analityków

Dane GUS w kwestii przeciętnych zarobków oraz zatrudnienia przebiły oczekiwania ekspertów, którzy prognozowali wzrost r/r w obu przypadkach na poziomie kolejno 8,9% i 0,5%. Podane przez urząd statystyki skomentowali ekonomiści z banku ING. Rafał Benecki i Piotr Popławski wskazują na dwa istotne czynniki:

Według specjalistów dynamika płac na przełomie roku jeszcze wzrośnie i osiągnie nawet dwucyfrowy poziom:

Badania ankietowe sugerują, że firmy są gotowe do podnoszenia wynagrodzeń, a rosnące koszty przerzucają na finalnych odbiorców. Przedsiębiorcy zapowiadają także, że podniosą wynagrodzenia dla lepiej zarabiających, aby skompensować wzrost pensji minimalnej oraz spadek efektywnych podatków w związku z Polskim Ładem dla mniej zarabiających. Taki ruch pozwoli utrzymać w miarę niezmienioną siatkę płac

– piszą ekonomiści ING.

Benecki i Popławski są zdania, że wysoki wzrost wynagrodzeń jest jednym z głównych powodów, który przyczyni się do utrzymania wysokiej inflacji bazowej w 2022 – nawet, jeśli wskaźnik CPI, czyli wskaźnik cen towarów i usług, zacznie spadać.

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło we wszystkich sekcjach PKD 2007

Jak wskazuje GUS, średnia miesięczna pensja w okresie jedenastu miesięcy 2021 r. wzrosła, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, we wszystkich sekcjach PKD 2007. Od 5,7% w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” do 12,3% w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,5%

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 9 992,89 zł (wzrost o 8,3% względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4 194,1 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 11,6%)

– czytamy w komunikacie.

Przeciętnie wynagrodzenie wzrasta, zatrudnienie nie powróciło do poziomu sprzed pandemii

GUS odnotował również, że wskaźnik zatrudnienia nie powrócił do stanu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Listopadowy wzrost to wynik przyjęcia w jednostkach, w tym pracowników sezonowych:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom, jednak nadal nie powróciło do wartości odnotowywanych na początku 2020 r. W listopadzie 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o ok. 12,6 tys. etatów

– wyjaśnia GUS.

Źródło: Money.pl

Archiwum: grudzień 2021
Przeciętne wynagrodzenie