Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Przepisy dotyczące Nowego Ładu w Polsce dotyczą praktycznie wszystkich obywateli.