Podwójny podatek mogą zapłacić polscy rezydenci podatkowi osiągający jednocześnie dochody w kraju i za granicą. Podatnik jest zobowiązany do zapłaty dwóch różnych podatków za ten sam dochód. Czy da się tego uniknąć?

Płacenie podwójnego podatku to sytuacja, które z pewnością każdy przedsiębiorca wolałby uniknąć. Czym jest podwójny podatek? Jak powinieneś rozliczyć się z urzędem skarbowym w Polsce, jeśli osiągasz dochody również poza granicami naszego kraju? Czy można uniknąć płacenia podwójnego podatku? Sprawdź, jakie masz możliwości!

Podwójny podatek – co oznacza?

Czym dokładnie jest podwójny podatek i skąd się bierze? To sytuacja, w której podatnik musi zapłacić dwa różne podatki od tego samego dochodu. To spore obciążenie dla przedsiębiorcy i pracownika, dlatego wielu z nich chce dowiedzieć się, czy można uniknąć podwójnego opodatkowania. W przypadku podwójnego podatku od dochodów mówi się o dwóch zasadach:

  • nieograniczonym obowiązku podatkowym dotyczącym Polski;
  • zasadzie opodatkowania źródła (dotyczy pracy wykonywanej za granicą).

Nie da się ukryć, że przy konieczności opłacenia przez podatnika dwóch podatków dochodowych musiałby on oddać znaczną część zarobionych pieniędzy.

Kto płaci podwójny podatek?

Omawiany problem dotyczy przede wszystkim osób osiągających dochody zarówno w kraju, jak i za granicą. To tak zwani rezydenci podatkowi, którzy muszą ponieść koszty związane z podatkiem dochodowym w Polsce oraz w kraju, w którym osiągają przychód. Polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która:

  • w Polsce ma swoje miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych, czyli żonę lub męża, dzieci, dalszą rodzinę, nieruchomość, inwestycje,
  • przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Podleganie opodatkowaniu w dwóch krajach jest sporym problemem, jednak istnieje kilka sposobów pozwalających na uniknięciu płacenia podatku zagranicznego. Jeśli zaliczasz się do grona osób osiągających dochody zagraniczne, zdecydowanie warto, abyś je poznał.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Zastanawiasz się, jak uniknąć podwójnego podatku dochodowego od osób fizycznych? Warto wspomnieć o tym, że regulacje związane z kwestią opodatkowania znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieje kilka sposobów, by zachować więcej pieniędzy w kieszeni. Zalicza się do nich:

  • metodę wyłączenia z progresją;
  • metodę proporcjonalnego odliczenia;
  • ulgę abolicyjną.

Warto podkreślić, że wszystkie te sposoby są zgodne z prawem i nie oznaczają omijania obowiązku podatkowego. Podpisywane są specjalne międzynarodowe umowy wprowadzające korzystniejsze metody obliczenia należności do zapłaty. Polska ma takie umowy podpisane między innymi z Austrią, Belgią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Islandią, Japonią, Kanadą, Litwą, Łotwą, Meksykiem, Niemcami, Norwegią, Portugalia, Szwajcarią.

Metoda wyłączenia z progresją

Pora poznać pierwszy ze sposobów na bardziej korzystne rozliczanie podwójnego podatku. Na czym polega metoda wyłączenia z progresją? Opodatkowaniu podlegają wyłącznie dochody uzyskiwane w kraju rezydencji podatkowej. Jednak warto podkreślić, że dochody osiągane za granicą mają wpływ na wysokość stawki podatku dochodowego.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Kolejny sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania to metoda proporcjonalnego odliczenia. Najpierw należy wyliczyć sumę wszystkich osiąganych dochodów, zarówno tych w Polsce, jak i za granicą. Następnie od uzyskanej kwoty trzeba odliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych, który podatnik zapłacił za granicą. Warto jednak podkreślić, że tę metodę podatnik może zastosować:

  • jeśli w umowie między Polską i krajem, w którym podatnik również osiąga dochody, nie znajduje się zapis o metodzie wyłączenia z progresją.
  • gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie została zawarta między Polską a danym krajem.

Kto może skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Ulga abolicyjna to kolejny sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania. W tym przypadku należy odliczyć od podatku różnicę między należnością naliczoną metodą proporcjonalną, a należnością naliczoną metodą wyłączenia z progresją. Aby jednak ulga mogła przysługiwać podatnikowi, będzie musiał on spełnić pewne warunki. Z ulgi abolicyjnej może skorzystać osoba mieszkająca w Polsce, rozliczająca się metodą proporcjonalnego odliczenia i uzyskująca dochody za granicą z tytułu:

Na początku 2021 roku wprowadzono pewne zmiany dotyczące ulgi abolicyjnej. Ograniczono maksymalną kwotę odliczenia. Obecnie nie może ona przekraczać wysokości kwoty zmniejszającej podatek. Nie da się ukryć, że przepisy w dotyczące podatków zmieniają się dynamicznie, co może powodować dezorientację u podatników. Nie wiesz, jak obliczyć należność, którą musisz zapłacić do urzędu skarbowego? Możesz skorzystać z porady księgowego aby nie popełnić błędu w formularzu PIT.

Podatki mogą być powodem stresu i niepewności, szczególnie gdy podatnik nie zna dokładnie obowiązujących przepisów. Jeśli nie wiesz, jak powinieneś obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych, zdecydowanie warto skonsultować się z księgowym, który rozwieje wszelkie wątpliwości. Takie kwestie lepiej oddać w ręce doświadczonych specjalistów i nie martwić się konsekwencjami w przypadku źle wypełnionego zeznania rocznego. Jeśli otrzymywałeś dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą, są sposoby na to, aby uniknąć podwójnego podatku, m.in. dlatego, że nasz kraj zawarł umowy z innymi państwami w tej kwestii. Wiesz już, na czym polega metoda wyłączenia z progresją, metoda proporcjonalnego odliczenia oraz ulga abolicyjna. Dokładnie prześledź poszczególne rozwiązania, aby dowiedzieć się, które z nich będzie odpowiednie w twojej sytuacji. Podatek do zapłaty zostanie zmniejszony i można o to zadbać w majestacie prawa..

Archiwum: kwiecień 2022
Podwójny podatek