W dobie internetu coraz więcej dokumentów można złożyć w formie elektronicznej. Taka możliwość nie omija również deklaracji podatkowych. Po złożeniu dokumentacji należy pobrać UPO. Czym ono jest i w jaki sposób zostaje wygenerowane? Przeczytaj!

Składanie dokumentacji w formie elektronicznej to wygodny i sprawdzony sposób, który cieszy się rosnącą popularnością wśród Polaków. Można m.in. zdecydować się na złożenie deklaracji PIT w formie online. Każdorazowe przesłanie dokumentacji powinno zostać poświadczone pobraniem potwierdzenia UPO. Urzędowe poświadczenie odbioru, bo tak brzmi rozwinięcie tego skrótu, jest generowanym automatycznie numerem. To w praktyce gwarancja tego, że formularz podatkowy został złożony w sposób prawidłowy i nie zawiera żadnych błędów formalnych. Dowiedz się więcej i sprawdź, jak pobrać urzędowe poświadczenie odbioru.

Czym jest urzędowe poświadczenie odbioru?

To generowany automatycznie numer, który powinna pobrać osoba składająca zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Jeśli spełnisz wymogi formalne i zakończysz procedurę złożenia dokumentu, sprawa zyskuje status 200. Następnie wniosek muszą zweryfikować pracownicy urzędu skarbowego. Po pozytywnej weryfikacji formy dostarczenia dokumentu przesyłany jest numer UPO. Status wysyłki deklaracji można sprawdzać za pośrednictwem dedykowanego programu do procesowania wniosków. Jeżeli jest on inny niż 200, wówczas UPO nie zostanie przesłane.

Jakie dane znajdują się na UPO?

Urzędowe poświadczenie odbioru dotyczy tylko deklaracji wysyłanych drogą elektroniczną i otrzymasz je wtedy, gdy zdecydujesz się na rozliczenie PIT przez internet. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów na UPO muszą znajdować się następujące dane:

 • pełna nazwa organu podatkowego, do którego podatnik przesłał e-deklarację;
 • dokładna data i godzina doręczenia dokumentów;
 • dokładna data i godzina wygenerowania UPO.

Jak pobrać UPO?

Numer referencyjny można pobrać również we własnym zakresie. Wystarczy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/, gdzie deklaracja została przesłana. Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie, poświadczenie jest dostępne do pobrania z tego poziomu. Są jednak możliwe sytuacje, w których nie masz UPO, a chciałbyś zweryfikować, czy wysłana deklaracja została złożona prawidłowo. Wówczas należy skorzystać z przypisanego do sprawy numeru referencyjnego lub skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami urzędu skarbowego lub Ministerstwa Finansów.

Prawidłowe złożenie deklaracji podatkowej krok po kroku

Prawidłowe przesłanie deklaracji to podstawa do tego, aby przetwarzanie dokumentu przez urzędnika było prowadzone sprawnie, a podatnik mógł uniknąć przykrych konsekwencji i dodatkowych tłumaczeń. W związku z tym warto przeczytać dokładną instrukcję wypełnienia formularza online krok po kroku.

 1. Przede wszystkim ważne jest odpowiednie wypełnienie poszczególnych pól w formularzu, w tym danych liczbowych i numeru PESEL, a także złożenie podpisu. Kolejny krok to przesłanie deklaracji, której zostanie nadany status „wysłana”.
 2. Na tym etapie otrzymasz numer referencyjny zawierający 32 znaki, który nie jest jeszcze UPO. Dzięki niemu możesz sprawdzać status sprawy.
 3. W zależności od tego, czy deklaracja została skutecznie wysłana, czy jednak zawiera błędy, będzie różnił się jej status. Pozytywna weryfikacja otrzymuje komunikat z kodem 200.
 4. Dopiero wtedy uznaje się, że formularz został poprawnie złożony i możliwe jest pobranie UPO jako poświadczenia odbioru dokumentacji przez urzędników.

Proces można przeprowadzić za pomocą takich systemów jak m.in.: JPK, UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów) czy przy użyciu bramki e-deklaracje.

Statusy e-deklaracji

Podczas procedowania deklaracji nadawane są jej różne statusy. Ten z kodem 200 to sygnał, że wszystko zostało zrobione prawidłowo. Inne możliwe statusy to m.in.:

 • 100 (deklaracja nie została wysłana);
 • 101 (deklaracja nie dotarła na serwer i należy wysłać ją ponownie);
 • 300 (brak dokumentów);
 • 301, 302, 303 (dokument jest przetwarzany);
 • 400, 401 (dokument nie został złożony z powodu błędów w formularzu);
 • 402 (osoba wysyłająca wniosek nie ma pełnomocnictwa lub upoważnienia do podpisywania dokumentów w imieniu podatnika);
 • 412 (podane informacje się nie zgadzają).

Do czego służy UPO i co z nim zrobić?

Przede wszystkim UPO stanowi gwarancję tego, że wysłany dokument został przyjęty przez urzędników i nie zawiera błędów. To cenna informacja, ponieważ ewentualne niedopatrzenia mogą wpływać na brak rozliczenia deklaracji przez organ podatkowy i skutkować dodatkowymi konsekwencjami. Otrzymany numer UPO powinno się wydrukować w formie pliku z edytora tekstu lub PDF, a następnie przechowywać przez minimum 5 lat od końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy poświadczenie. W niektórych sytuacjach niezbędne będzie okazanie dokumentu podczas kontroli skarbowej. Jeżeli zdecydujesz się na wysyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty, koniecznie poproś o potwierdzenie odbioru i przechowuj je przez wskazany czas.

UPO dotyczy tylko deklaracji przesyłanych w formie elektronicznej. Rozliczenia w formie online są bardzo wygodne i pozwalają na zaoszczędzenie czasu, jednak należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w programach oraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Prawidłowe przekazanie wniosku powinno za każdym razem kończyć się otrzymaniem UPO.

Archiwum: lipiec 2022
upo