Prawo pracy

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4. Choroby niestety towarzyszą nam cały czas. Uniemożliwiają nam wykonywanie pracy. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy można uzyskać zwolnienie lekarskie, mając umowy zlecenie, przeczytaj artykuł. Miłej lektury!

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Czy osoba, która pracuje na umowę zlecenie, może otrzymać zwolnienie lekarskie? Zgodnie z prawem, umowa zlecenie może być wykonywana w każdym miejscy oraz czasie. Zleceniodawca w tym konkretnym przypadku nie powinien narzucać formy pracy zleceniobiorcy. Z racji na fakt, że nie występuje tutaj stosunek pracy, który jest charakterystyczny dla umowy o pracę, to zleceniodawcy nie przysługuje np. urlop. Co może jednak zrobić w przypadku choroby? Czytaj dalej!

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie – czy zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego?

Choroby wywoływane są przez różne czynniki. Ich powodem mogą być bakterie, wirusy, ale również niepoprawne funkcjonowanie danego organu. Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie, czy mogą iść w parze? Każdy pracownik, który zdecydował się na podjęcie zatrudnienia w ramach umowy zlecenie, jest objęty obowiązkowym ubezpieczenia. Odprowadza on składki emerytalne, zdrowotne oraz rentowe. Ubezpieczenie chorobowe nie jest jednak obowiązkowe. To sam zleceniobiorca decyduje o tym, czy chce odprowadzać składki na poczet ubezpieczenia chorobowego. Od tej zasady jest mały wyjątek, a mianowicie studenci.

Kto może skorzystać z L4? Umowa zlecenie a chorobowe

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Takie połączenie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zleceniobiorca zdecydował się na dobrowolne odprowadzanie składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli zdecydował się na takie działanie, to ma on pełne prawo do skorzystania z L4. Będzie mógł więc on otrzymać zwolnienie lekarskie. Specjalista, który uzna, że dana choroba stanowi przeciwskazanie do wykonywania danej pracy, wypisze choremu odpowiedni dokument. Będzie on potwierdzał, że zleceniobiorca rzeczywiście boryka się z jakąś przypadłością.

Rola lekarza w procesie przyznawania L4 – komu przysługuje świadczenie

Zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4 może zostać przyznane przez lekarza. Musi on najpierw zbadać pacjenta oraz określić jego stan. W przypadku, gdy uzna, że pracownik z powodu choroby wykazuje niezdolność do wykonywania zlecenia, to wystawi odpowiedni druk. Zwolnienie lekarskie wystawia się na druku ZUS ZLA. Pamiętaj o tym, że etap badań jest tutaj obowiązkowy. Lekarz nie powinien wystawić tego rodzaju dokumentu bez zapoznania się z faktycznym stanem pacjenta.

ZUS ZLA – umowa o pracę i umowa zlecenie a L4

Obowiązek wystawiania zwolnienia na ujednoliconym druku ZUS ZLA pojawił się w roku 2014. Od tego czasu lekarze są zobowiązani do wystawiania tego typu dokumentu. Przeważnie wysyłany jest on w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kopię takich dokumentów przechowuje się minimalnie przez 3 lata. Sam formularz składa się z trzech części. Swoją kopię musi otrzymać również pracodawca. To po stronie chorego leży obowiązek dostarczenia mu jej w ciągu siedmiu dni. Jeżeli pracownik jednocześnie zatrudniony jest u kilku różnych pracodawców, to każdy z nich musi otrzymać swoją kopię.

Skąd wzięła się nazwa L4?

Bardzo często idąc na zwolnienie lekarskie mówi się o L4. Skąd taka nazwa? To bardzo proste. Otóż to po prostu dawna nazwa druku ZLA. W związku z tym osoby, które przyzwyczaiły się do dawnego nazewnictwa, wciąż powszechnie wykorzystują tego rodzaju terminologię. Warto mieć jednak świadomość, że jeżeli chcesz zachować poprawność, to nie powinieneś wykorzystywać tej nazwy, ponieważ taki druk już nie jest stosowany.

Czy otrzymując zwolnienie lekarskie, można iść do pracy?

Zwolnienie lekarskie zaczyna obowiązywać od dnia wystawienia lub od następnego po nim. W niektórych sytuacjach lekarz może wystawić tego typu zwolnienie z przyszłą datą. Musi być to jednak adekwatne do sytuacji. Po tym jak otrzymasz zwolnienie, nie powinieneś pracować. Jeżeli lekarz uznał cię za niezdolnego do wypełniania swoich obowiązków, to powinieneś zgodnie postępować zgodnie z jego zaleceniami. W przeciwnym razie narażasz się na liczne konsekwencje.

Kiedy i jak przekazać tę informację pracodawcy?

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Jeżeli zdecydowałeś się na dołączenie do ubezpieczenia chorobowego, to masz możliwość pójścia na L4. Po badaniach, podczas których lekarz stwierdzi twoją niezdolność do pracy, otrzymasz zwolnienie. Informację o tym należy jak najszybciej powiadomić pracodawcę. W czystej teorii masz na to 2 dni. Przeważnie zleceniodawca jest powiadamiany często od razu po wizycie u lekarza. Zwolnienie wysyłane jest do niego najczęściej drogą elektroniczną. Jeżeli jednak otrzymasz od lekarza zwolnienie w formie papierowej, to powinieneś w ciągu tygodnia je dostarczyć.

W jaki sposób przystąpić do ubezpieczenia chorobowego?

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie może być możliwe wyłącznie, jeżeli pracownik przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Musi w tym celu złożyć pisemny wniosek do zleceniodawcy. To po stronie zleceniodawcy leży obowiązek zarejestrowania pracownika do ZUS w momencie, gdy wyrazi taką chęć. Po tym, jak zleceniodawca dopełni formalności, zleceniobiorca podlega już pod ubezpieczenie chorobowe.

Podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dobrowolnego?

Jeżeli zdecydujesz się na odprowadzanie dobrowolnych składek do ZUS na ubezpieczenie chorobowe, to musisz liczyć się z kosztem wynoszącym 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Kwota ta zostanie pokryta z twojego wynagrodzenia, jednak to pracodawca przekazuje środki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składka zawsze jest opłacana za pełen miesiąc, nawet jeżeli zleceniobiorca rozpoczyna pracę już w trakcie danego miesiąca.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie – 90 dni próby

Żeby zleceniobiorca mógł skorzystać z zasiłku chorobowego, musi upłynąć co najmniej 90 dni od złożenia dokumentów. Do tego okresu wliczane są również wcześniejsze okresy ubezpieczenia chorobowego. Warunek jest taki, że czas pomiędzy jednym ubezpieczeniem a drugim, nie może być dłuższy niż 30 dni. Również w tym wypadku występują jednak wyjątki. Ubezpieczenie chorobowe przysługuje od pierwszego dnia osobom, który niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy jej wykonywaniu.

Zasiłek chorobowy – wysokość

Wysokość zasiłku chorobowego jest wynikiem zarobków osoby ubezpieczonej. Im więcej zarabiasz, tym wyższy zasiłek chorobowy będziesz mógł otrzymać. W przypadku pobytu w szpitalu otrzymasz zasiłek wynoszący 70% twojej pensji. Zasiłek w wysokości 100% przysługuje w momencie, gdy zostaniesz poszkodowany w wyniku wypadku, który miał miejsce w pracy lub w drodze do pracy. Zasiłek wynoszący pełnię wynagrodzenia przyznawany jest również w okresie ciąży.

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy może być przez zleceniodawcę, który zdecydowała się na dobrowolne odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe maksymalnie 182 dni. W przypadku osób, które zachorowały na gruźlicę, czas ten wydłuża się do 270 dni. Podobnie ma się sprawa z osobami, których niezdolność do pracy wystąpiła podczas ciąży. Wtedy również czas pobierania zasiłku chorobowego może wynosić maksymalnie 270 dni. W przypadku większości chorób, tego rodzaju świadczenie wynosi 80% pensji. Jest to kwota, która w zdecydowanej większości przypadków powinna pozwolić na opłacenie powstałych kosztów.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Ta kwestia wzbudza wiele wątpliwości. Niestety wciąż duża część zleceniobiorców nie ma świadomości tego, z czym związana jest dana umowa. Decydują się oni na podpisanie każdej umowy, jaką zaproponuje pracodawca. Umowa zlecenie może okazać się rozwiązaniem znacznie mniej korzystnym dla zleceniobiorcy. W niektórych przypadkach powinieneś starać się wynegocjować umowę o pracę. Jeżeli jednak jesteś na umowie zlecenie, to możesz korzystać ze zwolnienia lekarskiego oraz zasiłku chorobowego. Musisz jednak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz