Do Małego ZUS-u plus mamy zgłoszonych ponad 327 tys. przedsiębiorców – przekazała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Z ulgi mogą skorzystać firmy, które w poprzednim roku kalendarzowym odnotowały przychód poniżej 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy, aczkolwiek działalność gospodarcza nie może być prowadzona krócej niż 60 dni. Po ulgę można ubiegać się do 31 stycznia br.

Mały ZUS cieszy się dużym zainteresowaniem

Kolejny już rok zainteresowanie programem naszych klientów jest stosunkowo duże

– potwierdza Gertruda Uścińska.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby skorzystać z rozwiązania, przedsiębiorcy muszą zgłosić się do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. ZUS przypomniał, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus w 2022 roku, są zobowiązani do złożenia dodatkowych dokumentów rozliczeniowych – termin ten mija 20 lutego.

Mały ZUS: przywileje wynikające z ulgi

Jak czytamy w zamieszczonym komunikacie program umożliwia firmom płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, lecz nie dotyczy to składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Ponadto beneficjenci mogą korzystać z Małego ZUS-u maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne.

Mały ZUS: potrzebne dokumenty

Zakład przypomina, że osoby korzystające z tego rozwiązania w 2022 r. muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 r. (do 20 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2021 r. (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: PAP

Archiwum: styczeń 2022
Mały ZUS