Jak funkcjonuje świadczenie urlopowe? 2023 to kolejny rok, w którym będzie ono wypłacane. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby jest dostać i jak właściwie można je otrzymać.

Czym w istocie jest świadczenie urlopowe? 2023 rok przynosi podobne rozwiązanie, z jakiego mogły korzystać różne osoby w przeszłości. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wsparcie dla tych osób pracujących, które chcą skorzystać z urlopu. Ma ono ścisły związek z odpisami dokonywanymi na fundusz socjalny w danym roku kalendarzowym. Nie występuje przy tym minimalna kwota świadczenia.

O jakim funduszu socjalnym w istocie mowa? Chodzi o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (czyli w skrócie ZFŚS). Do prowadzenia takiego funduszu zobowiązanych jest wiele firm działających w naszym kraju. Jednak, co istotne, nie wszystkie. Odpisu na ZFŚS muszą prowadzić przedsiębiorstwa, które kwalifikują się jako średnie, to jest zatrudniające ponad pięćdziesiąt osób.

Mniejsze firmy, czyli takie, które zatrudniają mniej niż pięćdziesięciu pracowników, według przepisów nie są zobligowane do prowadzenia funduszu, a tym samym także do wypłacania świadczenia urlopowego. 2023 rok nie jest w tym względzie wyjątkiem.

Świadczenie urlopowe 2023– wysokość

Świadczenie urlopowe 2022 – wysokość

Ile dokładnie wynosi świadczenie urlopowe? 2023 rok, podobnie jak lata poprzednie, przynosi szereg czynników, które wpływają na wartość tego świadczenia. Fundusz socjalny to tylko jeden z nich. Warto wskazać czynniki zmienne występujące w skali miesięcznej, które mają znaczący wpływ na to, ile pieniędzy na urlop możesz zyskać.

Zaliczyć do nich można wymiar premii, które otrzymuje pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, pensje ustalane wedle stawki godzinowej i czasu pracy, czy różnego rodzaju dodatki od pracodawcy (na przykład za nadgodziny, za pracę w szkodliwych warunkach, czy np. tak zwany dodatek stażowy).

Co roku ustalana jest maksymalna wysokość, jaką może mieć świadczenie urlopowe. 2023 rok nie jest w tym względzie wyjątkiem. Skoro mowa o różnorakich dodatkach i ich wpływie na wysokość świadczenia, warto zauważyć, że nie wszystkie dodatki mogą na tym zaważyć. Istotne są bowiem te, które otrzymujesz, jak wskazano wyżej, w skali miesięcznej. Jeżeli otrzymałeś dodatek roczny, czy na przykład półroczny, nie wpłynie on na skalę świadczenia, o którym tu piszemy.

Świadczenie urlopowe 2023 – dokładna wysokość w poszczególnych sytuacjach

W zależności od konkretnego kontekstu różnie może się przedstawiać dokładna wysokość świadczenia urlopowego. 2023 rok jest w tym kontekście także podobny do lat poprzednich. I tak oto pracownik, który został zatrudniony na cały etat, może liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości równej 1662 zł i 97 gr.

Trzy czwarte etatu to równo 75 procent owej kwoty, czyli dokładnie 1247 zł i 23 gr. Praca na pół etatu to jak nietrudno się domyślić połowa wysokości świadczenia, które otrzymywałaby osoba pracująca na pełen etat. Analogiczne sprawa przedstawia się w przypadku pracy na jedną czwartą etatu.

Sytuacja wygląda korzystniej, gdy mowa jest o osobie pracującej w wyjątkowo ciężkich warunkach. Może tu być mowa na przykład o górniku pracującym w kopalni. W takim układzie już praca na jedną czwartą etatu wyceniana jest lepiej (554 zł i 32 gr). Pół etatu to dokładnie 1008 zł i 65 gr, a trzy czwarte etatu to 1662 zł i 97 gr (tyle samo co przy pracy na pełen etat w warunkach standardowych). Praca na pełen etat w uciążliwych warunkach wiąże się ze świadczeniem urlopowym równym dokładnie 2217 zł i 29 gr.

Również młodzi pracownicy (a mówiąc konkretniej – młodociani) mogą liczyć na świadczenie urlopowe. 2023 rok to stawki 221 zł i 73 gr, jeżeli dana osoba zaczęła naukę w danym roku, 266 zł i 7 gr, jeżeli jest na drugim roku nauki oraz 310 zł i 42 gr, jeżeli jest obecnie na trzecim roku nauki. Jak więc widać, w przypadku pracowników młodocianych stawki są znacząco niższe niż w przypadku dorosłych etatowych pracowników.

Świadczenie urlopowe 2023 a wczasy pod gruszą

Świadczenie urlopowe 2022 a wczasy pod gruszą

A jak mają się popularne wczasy pod gruszą do opisywanego tu świadczenia urlopowego? 2023 rok nie różni się w tym względzie od wcześniejszych także w kontekście dyferencji między oboma tymi dodatkami. Należy pamiętać, że wbrew obiegowej (i mylnej) opinii nie są to identyczne świadczenia.

Różnica między nimi polega na tym, że wczasy pod gruszą to dofinansowanie związane z konkretnym wyjazdem. Z kolei świadczenie urlopowe 2023 czy w latach wcześniejszych to każdorazowo jednorazowa pomoc finansowa, która jest przydzielana niezależnie od określonego celu wyjazdowego.

Innymi słowy, jeżeli zawnioskujesz o świadczenie urlopowe w 2023 roku, a nie wyjedziesz nigdzie na wakacje, lecz spędzisz czas urlopu w domu, nie będzie problemu. I tak dostaniesz świadczenie w normalnej wysokości. Pamiętać jednak należy, że urlop, który weźmiesz, musi trwać co najmniej 14 dni kalendarzowych.

W przypadku wakacji pod gruszą i tego typu dofinansowania musisz wyjechać. Co więcej, wyjazd ten musi znaleźć stosowne potwierdzenie w dokumentach. Przykładowo powinieneś posiadać rachunki z podróży. Pamiętać też należy, że wakacje pod gruszą i kwota świadczenia wygląda inaczej i wpływają na nie inne czynniki (takie jak choćby stan majątkowy danej rodziny).

Świadczenie urlopowe 2023 – pozostałe informacje

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć, myśląc o świadczeniu urlopowym? 2023 rok jest kolejnym, w którym prawo do korzystania z tego dodatku mają także matki. Mowa tu konkretnie o tych matkach, które w danym momencie przebywają na urlopie macierzyńskim. Jeżeli taka kobieta pracuje w firmie, która zatrudnia ponad pięćdziesiąt osób i która prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, może skorzystać z dofinansowania w celach urlopowych.

Kiedy wypłacane jest świadczenie urlopowe 2023?

Świadczenie urlopowe 2022 – kiedy wypłacane jest świadczenie urlopowe 2022

Musi ono zostać zrealizowane, co wydaje się dość logiczne, przed rozpoczęciem twojego urlopu. Mówiąc konkretnie – najpóźniej na dzień przed jego rozpoczęciem.

Świadczenia dla nauczycieli

Skoro mowa o przydatnych informacjach na temat świadczenia, na koniec warto podkreślić fakt, który może zainteresować nauczycieli. Otóż świadczenie urlopowe 2023 przysługuje im w wyższej wysokości. Dlaczego? Ponieważ praca nauczyciela jest traktowana jako zawód wykonywany w szczególnych warunkach i w związku z tym dotyczą go wyższe (wymienione wcześniej) stawki.

Świadczenie urlopowe 2023 – podsumowanie

Znasz już teraz najważniejsze informacje związane ze świadczeniem urlopowym. 2023 rok podatkowy, podobnie jak poprzednie, pełen był wielu niełatwych doświadczeń. Dlatego też każdy zasługuje na porządny urlop. Pamiętaj o kluczowych zasadach dotyczących świadczenia urlopowego i ciesz się czasem spokojnego odpoczynku. 

Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2023?

Dla pracowników etatowych (zatrudnionych w normalnych warunkach) świadczenie urlopowe wynosi 1662 zł i 97 gr. Jeśli chodzi o pracujących w ciężkich warunkach (np. górnicy w kopalni), świadczenie wynosi dokładnie 2217 zł i 29 gr.

Komu należy się świadczenie urlopowe 2023?

Świadczenie urlopowe należy się każdemu pracownikowi, który w ciągu roku wykorzysta urlop trwający co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Kiedy pracodawca musi wypłacić świadczenie urlopowe?

Pracodawca musi wypłacić świadczenie urlopowe najpóźniej dzień przed rozpoczęciem urlopu pracownika.

Czy pracodawca może nie wypłacać świadczenia urlopowego?

Obowiązek wypłacania świadczeń urlopowych dotyczy pracodawców zatrudniających na pełen etat (na dzień 1 stycznia) mniej niż 50 pracowników. Jeśli pracodawca nie wypłaci świadczenia, grozi mu grzywna pieniężna.

Archiwum: styczeń 2023
świadczenie urlopowe 2022