SEO360® – branżowy game changer

Po 14 latach prac przy polskich i międzynarodowych projektach SEO, których efektem było wypozycjonowanie tysięcy stron, a w konsekwencji zwiększenie przychodów klientom o dziesiątki milionów złotych lub euro, firma SEOgroup Interactive SA wypuściła na europejski rynek usługę SEO360® – najbardziej zaawansowane SEO jakie można w obecnych warunkach wykonywać, które stanowi innowację procesową i produktową, gwarantującą przy tym wzrost ruchu i przychodów, jest zatem swoistym game changerem . Szczegóły dotyczące tej usługi oraz uwarunkowań rynkowych, w ramach których powstało SEO360®, tłumaczy poniżej prezes i założyciel SEOgroup – Michał Herok. Rozwój e-commerce w Polsce i na świecie znacząco przyśpieszył. Szczególnie od czasu pandemii. W 2021 roku dostęp do Internetu posiadało 90,4% Polaków, a w 2022 – 92,4%. Wzrost o 2 punkty procentowe przy takiej skali to dużo. W 2019 roku 53,9% Polaków dokonało zakupu przez Internet, w 2020 – prawie 61%, a w 2021 – 70%. Zatem jeszcze trzy lata temu tylko połowa Polaków dokonywała zakupów w sieci, a obecnie już ¾, a może i więcej biorąc pod uwagę prognozy na 2022 rok, czyli mówimy o 50% wzroście! Wydajemy również więcej niż wcześniej. Wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce w 2021 r. osiągnęła 105 mld złotych, a prawie 85% Polaków deklaruje, że nawet po zakończeniu Po 14 latach prac przy polskich i międzynarodowych projektach SEO, których efektem było wypozycjonowanie tysięcy stron, a w konsekwencji zwiększenie przychodów klientom o dziesiątki milionów złotych lub euro, firma SEOgroup Interactive SA wypuściła na europejski rynek usługę SEO360® – najbardziej zaawansowane SEO jakie można w obecnych warunkach wykonywać, które stanowi innowację procesową i produktową, gwarantującą przy tym wzrost ruchu i przychodów, jest zatem swoistym game changerem.Szczegóły dotyczące tej usługi oraz uwarunkowań rynkowych, w ramach których powstało SEO360®, tłumaczy poniżej prezes i założyciel SEOgroup – Michał Herok. Rozwój e-commerce w Polsce i na świecie znacząco przyśpieszył. Szczególnie od czasu pandemii. W 2021 roku dostęp do Internetu posiadało 90,4% Polaków, a w 2022 – 92,4%. Wzrost o 2 punkty procentowe przy takiej skali to dużo. W 2019 roku 53,9% Polaków dokonało zakupu przez Internet, w 2020 – prawie 61%, a w 2021 – 70%. Zatem jeszcze trzy lata temu tylko połowa Polaków dokonywała zakupów w sieci, a obecnie już ¾, a może i więcej biorąc pod uwagę prognozy na 2022 rok, czyli mówimy o 50% wzroście! Wydajemy również więcej niż wcześniej. Wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce w 2021 r. osiągnęła 105 mld złotych, a prawie 85% Polaków deklaruje, że nawet po zakończeniu