Czy wiesz, na jakich zasadach odbywa się rozliczenie podatku z Holandii? Jeśli nie, dowiedz się, jak rozliczyć podatek za pracę w w tym kraju. Przekonaj się, ile pieniędzy wróci na twoje konto bankowe!

Niezależnie od tego, czy jesteś zameldowany w Holandii, czy w Polsce, przysługuje ci zwrot nadpłaconego podatku dochodowego za pracę w Holandii. Jak rozliczać się z holenderskim fiskusem? Do kiedy można ubiegać się o zwrot podatku? Poznaj informacje dotyczące rozliczenia podatku z Holandii!

Zwrot podatku w Holandii 2023 – komu przysługuje?

W momencie, gdy podatnik wpłacił do urzędu skarbowego więcej, niż wynika z jego zobowiązań podatkowych, zwraca mu się nadpłatę. Zwrot podatku z Holandii może uzyskać każdy, kto:

 • legalnie pracował w tym państwie;
 • posiada numer BSN (jest on nadawany w celach identyfikacyjnych każdemu, kto mieszka i pracuje na terenie Holandii).

Zgodnie z holenderskim prawem pracodawca ma obowiązek potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z wynagrodzenia pracownika. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, podatnik otrzyma zwrot.

Rozliczenie dochodów z Holandii – jak uzyskać zwrot podatku z Holandii?

W przypadku rozliczenia należności podatkowej w Holandii można skorzystać z usług profesjonalnej firmy lub zająć się rozliczeniem twojego podatku samodzielnie. Urząd Skarbowy Belastingdienst wprowadził zmianę w sposobie określania statusu rezydencji podatkowej. Można go osiągnąć, jeśli pracownik w ciągu roku osiągnął minimum 90% przychodów na terenie Holandii. W efekcie można skorzystać z ulg podatkowych i otrzymania podatku. Modyfikacje te skomplikowały procedurę otrzymania zwrotu podatku z zagranicy. Oznacza to, że Polacy pracujący w Holandii najpierw muszą rozliczyć się w Polsce, składając PIT-36 z załącznikiem PIT ZG, a później z miejscowym urzędem.

Rozliczenie podatku z Holandii w 2023 roku – jak to zrobić?

Do rozliczenia podatku z Holandii potrzebujesz jaaropgaaf, czyli rocznego zaświadczenia o dochodach brutto z uwzględnieniem podatku odprowadzonego do urzędu oraz składek pracowniczych, zdrowotnych i społecznych. Dokument powinien udostępnić pracodawca, aby księgowy na jego podstawie był w stanie wyliczyć należny zwrot. W zależności od tego, czy jesteś zameldowany w Holandii, czy w Polsce, procedura nieco się różni.

Rozliczenie przychodów uzyskanych w Holandii dla zameldowanych w tym kraju przez cały rok

Osoby zameldowane w Holandii mogą rozliczyć się z podatku samodzielnie przez stronę urzędu skarbowego po zalogowaniu się przypisanym elektronicznym kodem DigiD. W tym przypadku można uwzględnić ulgi podatkowe:

 • odsetki za kredyt hipoteczny;
 • koszty związane ze zdrowiem i nauką;
 • darowizny;
 • koszty związane z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej;
 • koszty związane z alimentami.

Rozliczenie holenderskiego podatku dla osób częściowo zameldowane poza granicami Holandii

Osoby migrujące stanowią sporą część pracowników w Niderlandach. Tylko przez część roku są zameldowane w Holandii. Rozliczenie podatku z Holandii z zagranicznym fiskusem dotyczy wyłącznie okresu, gdy pracownik przebywa właśnie w tym kraju. Potrzebna jest również data meldunku lub wymeldowania z holenderskiej gminy. Lokalny urząd skarbowy w wysyła M bilet, czyli książeczkę do wypełnienia, którą należy odesłać do Belastingdienst. To niezbędny krok do rozliczenia wynagrodzenia za pracę.

Zeznanie podatkowe osób niezameldowanych w Holandii

Jeśli pracownik jest zameldowany w Polsce lub innym kraju europejskim, ma prawo starać się o zwrot podatku z Holandii nawet do 5 lat wstecz. Wyjątek stanowi pisemne zobowiązanie do rozliczenia należności wystosowane przez Belastingdienst. W tym przypadku do rozliczenia podatku potrzebny jest:

 • jaaropgaaf od pracodawcy z określonymi dochodami brutto;
 • zaświadczenie o dochodach z Polski (lub innego kraju, gdzie także je osiągasz).

Czy rozliczenie podatku z Holandii w Polsce jest obowiązkowe?

Jeśli pracowałeś legalnie w Holandii, jesteś zobowiązany do rozliczenia podatku holenderskiego. W tym celu musisz złożyć zeznanie podatkowe za pracę. Pamiętaj, że uniknięcie zapłaty należności lub spóźnienie z doręczeniem dokumentów może skutkować nałożeniem grzywny administracyjnej. Nie warto unikać rozliczenia, tym bardziej, że być może należy ci się zwrot podatku.

Co wpływa na wartość rozliczenia i zwrotu podatku w Holandii?

Największy wpływ na wysokość wartości zwrotu podatku w Holandii mają:

 • rok podatkowy, ponieważ w każdym kolejnym roku występują inne progi podatkowe, które wpływają na wysokość wypłacanych kwot;
 • status rezydenta, ponieważ osoby, które są rezydentami, mogą liczyć na ulgi zwiększające kwotę zwrotu podatku;
 • rodzaj dochodu, ponieważ w zależności od źródła zarobków podatnika, mogą obowiązywać różne ulgi;
 • wiek, ponieważ holenderski urząd respektuje ulgi dla seniorów;
 • partner fiskalny, ponieważ rozliczenie podatku z Holandii jest możliwe samodzielnie lub z partnerem (to drugie może okazać się korzystniejsze).

Rozliczenie holenderskiego podatku – termin deklaracji podatkowej w Holandii za 2021 rok

Osoby, które pracowały w Holandii, muszą przedstawić rozliczenie podatkowe do 1 lipca roku następującego po tym przepracowanym. Jeśli zgłosisz wniosek do holenderskiego urzędu skarbowego do końca marca, czas oczekiwania na zwrot zamknie się do ostatniego dnia czerwca tego samego roku. W innym przypadku oczekiwanie może wydłużyć się od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

Rozliczenie podatku z Holandii nie będzie już sprawiać większych problemów, jeśli przeczytałeś nasz artykuł. Wysokość zwrotu podatku jest uzależniona przede wszystkim od twoich dochodów, choć wpływ na ostateczną wartość ma wiele innych czynników. PIT z Holandii lepiej rozliczyć jak najszybciej, ponieważ unikniesz niepotrzebnych kar i stresu, a przede wszystkim szybciej otrzymasz zwrot na konto bankowe.

Archiwum: styczeń 2023
rozliczanie podatku z holandii