Renta z tytułu niezdolności do pracy – kiedy i komu przysługuje to świadczenie?

Zastanawiasz się, czy przysługuje ci renta z tytułu niezdolności do pracy?