Polski Ład wprowadzi istną rewolucję w prawie podatkowym. Z tego też powodu od nowego roku warto przeanalizować różne rodzaje zarobkowania. Kwoty wolne od podatku, ulgi dla klasy średniej bądź seniorów czy wszelkie zmiany sposobu naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne – to tylko niektóre ze zmian, które obejmą także formy zatrudnienia. Wprowadzone modyfikacje mogą doprowadzić do tego, że lepiej zarabiającym pracownikom bardziej opłaci się przejście na samozatrudnienie niż pozostanie na etacie.

Polski Ład: samozatrudnienie najkorzystniejszą opcją dla pracowników

Ministerstwo Finansów podaje, że około 470 tys. osób będących na etacie straci finansowo z powodu Polskiego Ładu. Z drugiej strony korzystniej wygląda kwestia samozatrudnienia co może przyczynić się do zmiany formy umowy przez pracowników zatrudnionych na etacie. Szczególnie jeśli taka osoba ma wyższe zarobki. Reforma autorstwa PiS zmusi etatowców do weryfikacji jaka opcja będzie dla nich najkorzystniejsza: umowa o pracę czy kontrakt B2B (Business to Business).

Polski Ład: umowa o pracę a B2B

Istotną zmianą pomiędzy umową o pracę a kontraktem B2B jest to, że w pierwszej opcji pracowników obowiązują m.in. przepisy zawarte w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, natomiast drugi wariant powoduje, że osoby są traktowani przez pracodawców jako partnerzy biznesowi. Taka alternatywa może wydawać się interesująca, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że w takiej sytuacji pracownika nie obejmuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego oraz okresu wypowiedzenia. Niezależnie jednak od formy zatrudnienia zgodnie z regulacjami Kodeks pracy, art. 304, § 1 pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy o czym mówi Aleksandra Silarska, Ekspert ds. BHP Firmy doradczej W&W Consulting:

„W tym obszarze konieczne jest skupienie na kwestiach formalnych dotyczących badań lekarskich, szkoleń BHP, czy ogólnie dokumentacji. W przypadku umowy o pracę to pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków oraz do przeprowadzania okresowych szkoleń w tym zakresie, a sam pracownik jest zobowiązany do brania w nich udziału. Niezbędne jest również wykonanie wstępnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania danych czynności – bez powyższych pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy (art. 2373, § 2 Kodeksu Pracy oraz art. 211). Sytuacja wygląda natomiast inaczej w przypadku współpracy z pracownikami zatrudnionymi w formule kontraktu B2B. Aktualne przepisy nie wymagają od samozatrudnionych uczestnictwa w szkoleniu wstępnym czy badaniach lekarskich. Jednak pracodawca po zawarciu umowy na wykonanie danej usługi może w określonych sytuacjach wymagać od pracownika poddania się wstępnym badaniom lekarskim oraz szkoleniu BHP. Może być to uzależnione od wewnętrznych regulacji firmy oraz rodzaju czy miejsca wykonywanej pracy”.

Polski Ład: ocena ryzyka zawodowego niezbędne do zawarcia umowy

Ponadto oprócz powyższych kwestii pracodawca musi dokonać oceny ryzyka zawodowego. To dokument, który wskazuje czynniki szkodliwe, uciążliwe czy niebezpieczne mogące wystąpić na danym stanowisku czy procesie pracy oraz ich możliwe konsekwencje dla stanu zdrowia, jak również sposoby przeciwdziałania:

„Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ma za zadanie zarówno ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, jak również poinformować o nim pracowników wraz z zasadami ochrony przed zagrożeniami. Możemy więc przyjąć za obligatoryjne zapoznanie z dokumentem wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie danego zakładu, bez względu na to, czy są oni zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, czy też umowy B2B” – dodaje Ekspert W&W Consulting.

W takiej sytuacji doradza się pracodawcom aby uzyskali pisemne oświadczenie, które potwierdzi, że pracownik zapoznał się z oceną ryzyka zawodowego, instrukcjami lub procedurami wewnętrznymi firmy.

Archiwum: październik 2021
Polski Ład i umowa B2B