Porady

Czym jest ryzyko zawodowe na stanowisku pracy i jakie są środki profilaktyczne służące jego zmniejszeniu?

4 minut(y) czytania

Ryzyka zawodowe dotyczą różnych stanowisk pracy. Dowiedz się, jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego i jakie środki profilaktyczne zastosować, by je ograniczyć!

Ryzyko zawodowe – definicja

Wiele z wykonywanych zawodów wiąże się ściśle z określonym ryzykiem zawodowym. Nasuwa się zatem pytanie – co to jest ryzyko zawodowe? Definicję tego słowa można znaleźć w polskiej normie PN-N-18002 o Systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). 

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo pojawienia się niepożądanych zdarzeń, które są powiązane z charakterem wykonywanej pracy i powodują straty. Definicja ryzyka zawodowego w miejscu pracy dotyczy w szczególności negatywnego wpływu na zdrowie pracownika poprzez rodzaj wykonywanych czynności. Obejmuje wszystkie zagrożenia i niebezpieczeństwa w konkretnym miejscu zatrudnienia.

Ocena ryzyka zawodowego BHP

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek, który spoczywa na pracodawcy. Dokument dotyczący oceny nie musi być jednak sporządzony bezpośrednio przez zatrudniającego. Mogą tego dokonać osoby do tego oddelegowane, które są związane z podmiotami zewnętrznymi. Najistotniejsze jest przestrzeganie wymogów prawnych, którymi objęte są ryzyka zawodowe BHP, a także ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Zatem niezbędna jest wiedza, co do postępowania wobec urządzeń, materiałów i wykorzystywanych technologii.

Ocena ryzyka zawodowego – jak przebiega?

Ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy przeprowadza się w podobny sposób. Na samym początku należy powołać odpowiedni zespół lub podmiot zewnętrzny wyspecjalizowany w ocenie ryzyka zawodowego BHP. Co za tym idzie, kolejnym krokiem jest szczegółowe opisanie stanowiska pracy i zasad postępowania na nim z uwzględnieniem maszyn i zagrożeń z nich płynących. Następnie należy zidentyfikować zagrożenia i oszacować prawdopodobieństwo ich występowania.

Zobacz także:  Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab

Ryzyko zawodowe – informowanie pracownika

Według artykułu 226 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek:

 • oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego związanego z daną pracą, a także zastosowanie środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe na stanowisku pracy;
 • poinformowanie pracownika o występowaniu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, które wiąże się z rodzajem wykonywanej przez pracownika pracy.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie o nim pracownika przed rozpoczęciem zatrudnienia to obowiązek pracodawcy, który dotyczy każdego stanowiska. Przyszły pracownik powinien podpisać stosowne dokumenty potwierdzające, że znane mu są ryzyka zawodowe w danym miejscu pracy. Ponadto, powinien on uzyskać informację o tym, jakie są środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe.

Ryzyka zawodowe i substancje chemiczne – środki profilaktyczne

Szczególne ryzyko zawodowe niesie za sobą praca z substancjami chemicznymi. Jakie środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe należy podjąć, by je ograniczyć? Ważne jest w tym przypadku właściwe zaprojektowanie miejsca pracy z substancjami szkodliwymi. W myśl ryzyka zawodowego BHP należy odpowiednio wyposażyć oraz stosować procedury ograniczające. W świetle przepisów BHP istotne jest stosowanie się do wszelkich instrukcji i wytycznych, które dotyczą zarówno miejsca pracy, jak i substancji w niej wykorzystywanych.

W bardziej praktycznym wymiarze należałoby uwzględnić:

 • możliwie najskuteczniejsze ograniczenie wydobywania się substancji i jej właściwości na stanowisku pracy;
 • stosowanie odpowiedniego oprzyrządowania w trakcie wykonywanej pracy;
 • częste kontrole i szkolenia związane z ryzykiem pracy BHP;
 • zastosowanie tzw. środków ochrony zbiorowej – wentylacji, a także odpowiednich zachowań i organizacji pracy;
 • zastosowanie środków ochrony indywidualnej, która powinna wynikać z zaleceń związanych z ryzykiem zawodowym BHP.

Ocena ryzyka zawodowego – co powinno się w niej znaleźć?

Dokument związany z oceną ryzyka zawodowego powinien być sporządzony w formie pisemnej. Ważne, aby zawarte w nim zostały informacje dotyczące ryzyka zawodowego w miejscu pracy, takie jak:

 • położenie stanowiska w odniesieniu do całkowitego planu zakładu;
 • powierzchnia oraz wysokość stanowiska;
 • stosunek odległości na linii okna-podłoga;
 • opis pomieszczeń dostępnych dla pracownika;
 • wewnątrzzakładowy regulamin dotyczący poszczególnych zachowań związanych z ryzykiem zawodowym BHP;
 • opis codziennych czynności wykonywanych przez pracownika na stanowisku pracy;
 • informacje dotyczące urządzeń i maszyn, które będą użytkowane przez pracownika przy codziennej pracy.
Zobacz także:  Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą – najważniejsze informacje

Ryzyko zawodowe – przykłady

Aby lepiej zobrazować ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz zastosowanie środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe można posłużyć się pewnym przykładem. Omówmy w tym celu stanowisko kucharza. Należy w takiej ocenie zawrzeć, jaka metoda oceny ryzyka zawodowego jest stosowana, np.: metoda oceny ryzyka wg polskiej Normy PN-N 18002. Przykładowy opis ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kucharza może wyglądać następująco:

Kucharz wykonuje swoją pracę w niedużej restauracji. W skład jej pomieszczeń wchodzą: kuchnia, chłodnia, magazyn suchy, mały magazynek. Przestrzeń kuchni znajduje się na parterze, na wysokości poziomu gruntu. Kucharz przyrządza potrawy, wykorzystując do tego rozmaite składniki: mięso, jaja, ryby, zioła, warzywa, owoce, rośliny, grzyby, nabiał. Aby spełnić wszystkie obowiązki dotyczące stanowiska musi próbować swoich potraw w różnych stadiach przygotowania. Na stanowisku pracy wykorzystuje niebezpieczne przedmioty, jak noże, tasaki, krajalnice, maszyny do rozdrabniania, ostre narzędzia. Kucharz używa na stanowisku pracy kuchenek gazowych, płyt grzewczych, frytownicę, kotły warzelne, lodówkę, zamrażarkę, zmywak. W kuchni zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną, a także odciągi miejscowe (okapy). Pracuje w godzinach 8-22, a w przypadkach szczególnych do wczesnych godzin porannych.

Dodatkowo, ocena ryzyka zawodowego może również zawierać wyszczególnienie zagrożeń w formie tabeli. Mówi ona o zagrożeniu, jego źródle, skutkach jakie to zagrożenie za sobą niesie i o środkach profilaktycznych mogących zapobiec wystąpieniu ryzyka zawodowego. Występowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy dotyczy wielu zawodów. Warto przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, aby wiedzieć jak je zniwelować wykorzystując środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe na miejscu pracy.

Nasze propozycje
Porady

Kosmetyki używane w starożytnej Grecji, zobacz, w jakiej formie odnajdziesz je dziś!

3 minut(y) czytania
Jak powszechnie wiadomo, makijaż nie jest tylko wynalazkiem naszych czasów, ale już od dawien dawna kobiety starały się dbać o swoje cery…
Porady

Śledzenie paczki wysłanej poprzez GLS tracking?

2 minut(y) czytania
Nie ma wątpliwości, iż GLS jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku, jeśli w grę wchodzą usługi kurierskie. W branży bowiem…
Porady

Fotowoltaika, czyli darmowa i czysta energia dla każdego

1 minut(y) czytania
Zgodnie z definicją fotowoltaika to technologia, która umożliwia przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zastosowanie krzemowych paneli pozwala wytwarzać prąd stały, który po przetworzeniu przez falownik może zostać wykorzystany do zasilania domowych urządzeń elektrycznych. Zastosowanie tej technologii jest opłacalne i korzystne dla środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *