Jak obliczyć swoich zarobków, by odpowiednio wypełnić deklarację podatkową za podatki od wynagrodzenia? Polski Ład to duże zmiany. Czy będziesz musiał jakoś inaczej rozliczyć się ze swojej rocznej wypłaty? Sprawdź już teraz!

W 2022 roku wszedł w życie Polski Ład. W efekcie wprowadzono zmiany w formie opodatkowania dochodów osób fizycznych i osób prawnych. Czy przy rozliczaniu podatków od wynagrodzenia przysługuje ci ulga dla młodych lub ulga dla klasy średniej? Sprawdź, jak wprowadzone przepisy wpłyną na wysokość wynagrodzenia!

Podatek od wynagrodzenia 2023 – co to jest PIT?

Obowiązkowym świadczeniem każdej osoby fizycznej (i prawnej) jest zapłata podatku na rzecz państwa. Jego wysokość zależy od dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym i to on jest podstawą opodatkowania. Na ostateczną wartość składają się przychody pomniejszone o koszty uzyskania tych przychodów. Zgodnie z ustawą do opłacania PIT są zobowiązane osoby fizyczne:

Choć PIT kojarzy się głównie z deklaracją składaną za rok podatkowy, w jego trakcie podatnik odprowadza również zaliczki na podatki od wynagrodzenia.

Ile wynosi podatek od wynagrodzenia na umowie o pracę?

Aby wyliczyć należną urzędowi skarbowemu zaliczkę, należy pomnożyć dochód przez stawkę 17% lub 32%. Uzyskana w ten sposób kwota powinna zostać pomniejszona o:

 • ewentualną ulgę (kwotą wolną od podatku);
 • składkę zdrowotną (jej wysokość wynosi 7,75% podstawy wynagrodzenia zasadniczego).

Po ich odjęciu uzyskasz wartości zaliczki wpłacanej do urzędu skarbowego. Po odciągnięciu poszczególnych składek pracownik otrzymuje miesięczną pensję. Płaca zależy od progu podatkowego, który może się zmienić się w ciągu roku. Jeśli tak będzie, pracownik otrzyma w pewnym momencie niższą wypłatę. Warto odnotować, że w 2022 składka zdrowotna wzrasta do 9%, ale przy rozliczeniu za poprzedni rok nadal obowiązuje niższa wartość.

Jak obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych? Składki ZUS w 2023 roku

 1. Na początku od wypłaty brutto odejmij składki na ubezpieczenie społeczne, składkę emerytalną, chorobową, rentową i zdrowotną.
 2. Następnie musisz obliczyć koszt uzyskania przychodów.
 3. Na końcu otrzymasz wysokość zaliczki na podatki od wynagrodzenia.
 4. W efekcie obliczysz kwotę wypłaty netto, które jest wartością brutto pomniejszoną o wszystkie składki i zaliczkę.

Oto wartości poszczególnych składek i pozostałe dane:

 • składka emerytalna – 9,76%;
 • składka chorobowa – 2,45%;
 • składka rentowa – 1,5%;
 • składka zdrowotna – 9%;
 • koszt uzyskania przychodu – od pensji brutto odlicza się wartość składek na ubezpieczenia społeczne;
 • wysokość podatku – uzyskaną kwotę mnoży się przez 17% (pierwszy próg podatkowy), odejmuje od niej kwotę wolną od podatku, a osiągniętą wartość pomniejsza się o składkę zdrowotną.

Ulgi, minimalne wynagrodzenie i kwota wolna od podatku

Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać przy obliczaniu podatków od wynagrodzenia? Opisujemy kilka z nich.

Ulga dla młodych

W 2019 roku wprowadzono zmiany do ustawy o podatku, w postaci preferencyjnych zasad dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. W efekcie pracodawca, który zatrudnia takie osoby, nie musi odprowadzać kwoty, jaką stanowi podatek od miesięcznej wypłaty. Oczywiście, dzieje się tak tylko w momencie, gdy przychody za pracę nie przekraczają ustalonego rocznego limitu. Dotyczy to zarówno umów o pracę, jak i umów zlecenie i umów o dzieło.

Inne ulgi podatkowe

Każdy podatnik może skorzystać z licznych ulg. Obejmują m.in.:

To dobry sposób, aby obniżyć podatek od dochodów. Jest jeszcze inny. Wielu małżonków rozlicza się wspólnie, by nie znaleźć się w drugim progu (32%).

Minimalne wynagrodzenie i kwota wolna od podatku w 2023 roku

Oto garść danych. W 2023 r. minimalna pensja wzrosła o 210 złotych i wynosi teraz 3010 złotych brutto.

W 2022 roku kwota wolna od podatku wynosiła 8000 złotych. Obecnie Polski Ład zwiększył tę wartość do 30000 złotych i wprowadził opodatkowanie tak zwaną skalą.

Podatek od wynagrodzeń – kto musi go odprowadzać?

Jeśli jesteś zatrudniony w zakładzie pracy, nie musisz martwić się obliczeniami podatków od wynagrodzenia. Obowiązek odprowadzania zaliczki spoczywa na pracodawcy. Podatnik musi jedynie dokonać rozliczeń z fiskusem, składając deklarację po zakończeniu roku podatkowego. Czasem może się okazać, że konieczna jest dopłata lub przysługuje zwrot.

Inaczej jest w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Muszą bowiem opłacać składki samodzielnie (miesięcznie lub kwartalnie).

Co składa się na wynagrodzenie brutto i czym jest wynagrodzenie netto?

Na kwotę brutto twojej pensji składają się składki ZUS, podatek dochodowy i PPK. Za ich opłacenie odpowiada pracodawca. Składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych są potrącane z wypłaty pracownika, jak również z kieszeni przedsiębiorcy. Na umowie o pracę pracownik ma podane zarobki brutto, a pensja netto, którą dostaje na konto, jest dużo niższa. Środki są przeznaczane na:

 • ubezpieczenie społeczne;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • podatek dochodowy;
 • wpłaty na PPK.

Podatki od wynagrodzenia są obowiązkiem każdego obywatela, przez co wartość brutto twojej pensji się zmniejsza. Warto jednak obliczyć roczne wynagrodzenie, ponieważ może ci zostać przyznany zwrot podczas rozliczania podatku PIT.

Archiwum: styczeń 2023
podatki od wynagrodzenia