Jakie obowiązują obecnie ulgi podatkowe? 2023 rok w początkowym okresie to dla wielu osób czas przygotowywania deklaracji podatkowych. Co zmieniło się w kwestii ulg w związku z Polskim Ładem? Na jakie odliczenia możesz liczyć w 2023 roku? Dowiedz się już teraz!

Podczas wypełniania deklaracji podatkowych nie należy zapominać o tak ważnej kwestii, jaką są ulgi podatkowe. 2023 rok może różnić się od lat ubiegłych w w kwestiach niuansów podatkowych. Czy jakieś odliczenie zostało wprowadzone wraz ze zmianami Polskiego Ładu? Sprawdź, czy są ulgi, do których się kwalifikujesz i będziesz mógł skorzystać!

Ulga prorodzinna

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać nawet rodzice, którzy nie mają do zapłaty żadnego podatku lub w poprzednim roku podatkowym wykazali stratę. W jej ramach można odliczyć kwotę, która jest większa od podatku. Oto kwoty związane z ulgą prorodzinną:

  • na jedno dziecko: 1112,04 zł;
  • na dwoje dzieci: 2224,08 zł;
  • na troje dzieci: 4224,12 zł;
  • na czworo dzieci: 6924,12 zł.

Ulgi podatkowe 2023. Ulga dla rodzin 4 plus

Wprowadzona wraz z Polskim Ładem ulga dla rodzin wychowujących czwórkę lub większą liczbę dzieci. Duża część takich rodzin nie płaci podatku PIT. Podatnicy mogą skorzystać równocześnie z ulgi prorodzinnej i ulgi dla rodzin 4 plus, ale jej wysokość nie może przekroczyć kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Zobacz także  Podatek w Niemczech [cnt-year] – ilu Polaków go opłaca? Zobacz!

Ulga na IKZE (konto emerytalne)

Można odliczyć nawet do 4866 złotych w przypadku tej ulgi podatkowej 2023. Jest możliwość odliczenia tej kwoty z tytułu wpłat na konto zabezpieczenia emerytalnego.

Ulgi podatkowe 2023. Ulga na termomodernizację

Z tej ulgi skorzystają właściciele domów jednorodzinnych, którzy ponoszą koszty związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Całkowita wartość ulgi nie może być jednak wyższa niż 53 tysięcy złotych. Suma wydatków może przekraczać ten próg, ale odliczyć można tylko wyżej podaną kwotę.

Ulga rehabilitacyjna

Z tej ulgi podatkowej 2023 mogą skorzystać niepełnosprawni lub osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnego. Podstawą do jej przyznania jest wydane orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem otrzymania są zarobki wynoszące więcej niż 30 tysięcy złotych rocznie. 

Ulga za internet

Ulga za internet będzie ci przysługiwać, jeżeli skorzystałeś z tego w zeszłym roku lub w tym robisz to pierwszy raz. Każdego roku podatnik może odliczyć podatek w kwocie nieprzekraczającej 760 złotych.

Ulga dla krwiodawców

Krwiodawcy również mogą liczyć na ulgę podatkową. Przysługuje im ekwiwalent w wysokości 130 złotych za 1 litr oddanej krwi. 

Ulgi podatkowe 2023. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Rehabilitacja, czyli zakup sprzętu oraz leków, również wiąże się z możliwością odliczenia od podatku. W jej ramach można odliczyć np. sprzęty ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. 

Ulga na leki

Co jeszcze można odliczyć od podatku w 2023 roku? Uldze podlegają leki na receptę przepisane przez lekarza osobie niepełnosprawnej lub jej opiekunowi. Nie można w jej ramach odliczyć leków bez recepty. Ulga odnosi się do różnicy pomiędzy kwotą 100 złotych a poniesionymi w danym miesiącu wydatkami na leki.

Ulga na związki zawodowe

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik ma możliwość odliczenia ulgi z tytułu składek członkowskich na związki zawodowe. W drugim roku jej funkcjonowania ulgi podatkowej (2023) mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby będące członkiem związku zawodowego. Odliczenie jest możliwe do kwoty 500 złotych. 

Zobacz także  Podatek od plastiku [cnt-year] – czym jest i ile wynosi? Poznaj kilka ważnych informacji!

Ulgi podatkowe 2023. Ulga na złe długi

Jeżeli kontrahentowi, który jest podatnikiem VAT, nie udało się uzyskać zapłaty od dłużnika w ciągu ustawowych 90 dni, to obejmuje go ulga za złe długi. Jest to sposób na odzyskanie podatku należnego po dokonanej transakcji.

Ulga dla młodych

Jakie jeszcze są dostępne ulgi podatkowe? 2023 to kolejny rok funkcjonowania udogodnienia dla młodych, którzy pracują na zasadach stosunku pracy. Obejmuje ono osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Ulga dla młodych obowiązuje do kwoty 28 528 złotych.

Ulgi podatkowe 2023. Ulga dla pracujących seniorów

Pracujący seniorzy również mogą skorzystać z ulg podatkowych. Zwolnione z PIT są przychody do 85,5 tys. złotych. Z ulgi mogą skorzystać osoby w wieku emerytalnym, które kontynuują karierę zawodową.

Naprawdę warto korzystać z obowiązujących ulg podatkowych. 2023 to dla wielu osób czas poszukiwania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da, a dzięki ulgom można naprawdę dużo oszczędzić. Pamiętaj o tym, gdy będziesz rozliczał podatki!

ulgi podatkowe 2023