Podatek VAT nazywany jest także podatkiem od wartości dodanej. Jego stawka jest mocno zróżnicowana w zależności od konkretnych towarów i usług. Kto płaci podatek VAT? Jakie są jego stawki? Sprawdź!

Podatek od usług i towarów płaci właściwie każdy z nas, przede wszystkim podczas codziennych zakupów i korzystania z różnych usług. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, niektórzy nie muszą być czynnymi podatnikami VAT. Jednak wiele zależy od tego, w jakiej branży działają i czym dokładnie się zajmują. Natomiast jeśli ichdziałalność podlega opodatkowaniu VAT, bardzo ważne jest prawidłowe ustalenie stawki. Zarówno błędna stawka, jak i opóźnienia w płatnościach mogą powodować poważne konsekwencje.

Czym jest podatek od towarów i usług?

Na początku warto dokładnie wyjaśnić, czym jest podatek od usług i towarów. Podatek VAT, czyli Value Added Tax, nazywany także podatkiem od wartości dodanej, płacisz za każdym razem, gdy nabywasz konkretny towar lub usługę. To należność doliczana do wartości netto. To przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczyć się z tej kwoty z Urzędem Skarbowym, jednak w praktyce ta kwota do zapłaty w pewnym sensie przenoszona jest na konsumentów. Podatek VAT wliczony jest już w cenę towaru.

Zwolnienie z podatku VAT

W niektórych przypadkach Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dopuszcza zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacenia podatku. Dotyczy to konkretnych towarów i usług, a także sytuacji, w której przedsiębiorca nie przekroczy limitu obrotów. To właśnie ustawa o podatku od usług i towarów reguluje wszystkie kwestie związane z podatkiem VAT.

Podatek naliczony i podatek należny

Warto wyjaśnić różnicę między podatkiem naliczonym i podatkiem należnym. VAT naliczony to kwota, którą płaci przedsiębiorca, kupując produkty i usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Z kolei VAT należny to wartość, którą płaci przedsiębiorca do Urzędu Skarbowego. Jego wartość zależy od ceny netto danego produktu lub usługi, a także stawki VAT. Przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego.

Stawki podatku VAT

Jeśli jesteś przedsiębiorcą oferującym określone towary lub usługi, przede wszystkim powinieneś dowiedzieć się, czy musisz być czynnym podatnikiem VAT. Jeśli nie podlegasz zwolnieniu, musisz dowiedzieć się, jaka stawka podatku powinna obowiązywać w przypadku prowadzonej przez ciebie działalności. W Polsce podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Jednak są sytuacje, w których przedsiębiorca może skorzystać z obniżonej stawki podatku od usług i towarów. Ustawa o VAT wskazuje właśnie taki wyjątki.

Oprócz podstawowej stawki wynoszącej 23%, w Polsce występują również następujące wartości:

  • 8% – ta stawka dotyczy działalności budowlanej, sprzedaży leków i innych produktów farmaceutycznych, gazet oraz czasopism, a także niektórych usług w branży gastronomicznej, kulturalnej i sportowej;
  • 5% – dotyczy między innymi produktów spożywczych, rolnych, a także sprzedaży książek;
  • 0% – obowiązuje głównie w transakcjach zagranicznych z innymi przedsiębiorstwami z Unii Europejskiej.

Każdy przedsiębiorca powinien dokładnie wiedzieć, jaką stawkę VAT stosować w przypadku oferowanych przez niego produktów i usług. Błędy mogą wywołać sporo problemów i dodatkowej pracy związanej z koniecznością sporządzania korekt, a także uregulowania zaległych płatności wraz z odsetkami.

Kto płaci podatek VAT?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do płacenia podatku od usług, ale i towarów. Jednak istnieją pewne sytuacje, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia. Podatnikiem VAT może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Przedsiębiorca jest zobowiązany do regularnego wypełniania odpowiednich deklaracji wysyłanych do US, na których podstawie wylicza się kwotę, którą musi zapłacić do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył dochodu w wysokości 200 000 złotych, może skorzystać ze zwolnienia z podatku od usług i towarów.

Stosowanie błędnej stawki VAT – konsekwencje dla przedsiębiorcy

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca na skutek pomyłki lub niewystarczającej wiedzy błędnie oznaczy stawkę podatku od usług. Z jakimi konsekwencjami powinien się wtedy liczyć? Nie da się zaprzeczyć, że wszelkie błędy popełniane przez przedsiębiorców mogą być dużym źródłem stresu i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Zawyżona stawka VAT

W przypadku błędnej stawki podatku od usług konsekwencje nie są tak dotkliwe, jednak prawidłowe rozliczenia są bardzo ważne. Jeśli stawka została zawyżona, przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą, a następnie złożyć korektę deklaracji VAT, aby otrzymać zwrot nadpłaconej należności.

Zaniżona stawka VAT

W sytuacji odwrotnej, czyli gdy stawka podatku od usług została zaniżona, przedsiębiorca również jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej, złożenia korekty deklaracji VAT, a także uregulowania brakującej należności wraz z naliczonymi odsetkami. Zdecydowanie może to być stresująca sytuacja dla przedsiębiorcy.

Każda osoba prowadząca własną firmę z pewnością wie, że wiąże się to z ogromną ilością obowiązków i pracy. To właśnie przedsiębiorca jest odpowiedzialny za sprzedawane produkty lub usługi, rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i pamiętanie o wszystkich formalnościach. Prowadzenie działalności wymaga dużej wiedzy zarówno w obszarze księgowości, jak i prawa. Oczywiście prowadząc własną firmę, warto korzystać z usług specjalistów, którzy mogą przejąć część obowiązków związanych z finansami i sprawami urzędowymi. Jednak przedsiębiorca cały czas powinien trzymać rękę na pulsie i kontrolować sytuację w firmie.

Archiwum: październik 2022
podatek od usług