Podatek od nieruchomości dotyczy wielu osób w Polsce. Każdy, kto posiada mieszkanie, dom czy działkę jest zobligowany do jego uiszczania. W tym artykule zapoznasz się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego podatku. Przeczytaj, kiedy go zapłacisz!

Jeśli jesteś właścicielem gruntów i budynków, dotyczą cię pewne przepisy podatkowe. Czy wiesz, ile wynosi podatek od nieruchomości? Kiedy trzeba go zapłacić? Jakie są kluczowe kwestie, które powinieneś mieć na uwadze przy płaceniu tego podatku? Czym właściwie jest podatek od nieruchomości i czego dotyczy? Na te i inne pytania poznasz odpowiedź dzięki lekturze naszego tekstu. Przeczytaj, bo ta wiedza na pewno ci się przyda!

Podatek od nieruchomości 2023 – co to jest? 

Jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek odprowadzany w przypadku, gdy dysponujesz jakąś nieruchomością i pozostajesz jej właścicielem. Podatek od nieruchomości możesz zapłacić: 

 • za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem;
 • za budynek;
 • za mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.

Jak widzisz, katalog ten jest czytelny i jasny. Oczywiście, istnieją wyjątki i sytuacje, w których podatek od nieruchomości nie musi być uiszczany. O tym za moment. 

Podatek od nieruchomości 2023 – ustawa 

Podstawa prawna, która reguluje kwestie związane z podatkiem od nieruchomości w Polsce, to Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Interesuje nas pierwszy artykuł regulujący kwestię tego, czym jest podatek od nieruchomości i kogo obejmuje. 

Z ustawy można się dowiedzieć między innymi, kogo dotyczy podatek od nieruchomości. Jak mówi 2. rozdział ustawy, płatnicy podatku to właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych. Są to: 

 • osoby fizyczne; 
 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne – w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. 

Naliczenie podatku od nieruchomości – kto decyduje o stawkach podatku?

Jak możesz dowiedzieć się, ile wynosi podatek od nieruchomości, który przyjdzie ci zapłacić? To proste. Nie musisz sam obliczać należnej kwoty. Decyzję o wysokości podatku co roku wysyła gmina, na terenie której znajduje się nieruchomość. 

Należy pamiętać, że wysokość podatku zależy od kilku czynników. Wśród nich wyróżniamy: 

 • stawkę podatkową obowiązującą w danej gminie; 
 • powierzchnię budynków oraz gruntów.

Co ważne, gmina nie może podjąć decyzji, wedle której podatek od nieruchomości byłby wyższy niż przewidywana stawka maksymalna. Co więcej, jeżeli roczny podatek nie przekroczy kwoty 8,51 zł, w ogóle nie będziesz musiał płacić podatku. 

Jak możesz wcześniej sprawdzić, jaką kwotę podatku od nieruchomości będziesz musiał zapłacić? Możesz zweryfikować tę informację w urzędzie twojej gminy albo na stronie internetowej stosownego organu administracyjnego. 

Podatek od nieruchomości – kto nie płaci podatku? 

Jak stwierdziliśmy, podatek od nieruchomości nie dotyczy przypadków, w których nie osiągnął on minimalnej kwoty. Jednak wykaz nieruchomości, od których nie trzeba płacić daniny jest szerszy. 

Zwolnienia z podatku – podstawowe nieruchomości 

Oto rodzaje budynków, za które nie zapłacisz podatku od nieruchomości, o ile nie prowadzisz działalności gospodarczej

 • nieruchomości tworzące gospodarstwa rolne i służące tylko do działalności rolniczej; 
 • budynki, które wykorzystujesz do działalności leśnej lub rybackiej; 
 • te budynki, które przeznaczyłeś na specjalną produkcję rolną (za specjalną produkcję rolną uznaje się np. pszczelarstwo czy hodowlę zwierząt futerkowych); 
 • grunty, które są położone w rodzinnych ogródkach działkowych; 
 • nieruchomości i grunty wpisane do rejestru zabytków (pod warunkiem, że należycie o nie dbasz, mając na uwadze przepisy o ochronie zabytków); 
 • grunty zakrzewione i zadrzewione, a także nieużytki;
 • budynki, które stanowią część infrastruktury ogrodowej; 
 • zabudowania, których przeznaczenie związane jest z celami gospodarczymi (np. szopy, ale także altany). 

Jak widzisz, jest sporo sytuacji, gdy podatek od nieruchomości nie musi być uiszczony. Warto pamiętać o tych wyjątkach, tak aby na przykład w wyniku pomyłki urzędnika nie zapłacić za wiele. 

Podatek od nieruchomości od działek przyzagrodowych – zwolnienie 

To jednak jeszcze nie wszystkie wyjątki od obowiązku opłaty. Do powyższej grupy możemy doliczyć jeszcze działki przyzagrodowe. Za nie też nie musisz płacić podatku od nieruchomości, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Musisz także spełniać jeden z wymienionych warunków: 

 • status osoby w wieku emerytalnym; 
 • pierwsza albo drugą grupę inwalidzka; 
 • umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności; 
 • udokumentowany status osoby całkowicie niezdolnej do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji. 

To wszystkie podstawowe zwolnienia. Pamiętaj jednak, że podatek od nieruchomości to kwestia nierozerwalnie związana z konkretną gminą. Dlatego warto, abyś sprawdził, czy twoja gmina nie wprowadziła innych dodatkowych ulg i zwolnień. Ma bowiem ku temu kompetencje. 

Zmiany w 2023

W 2023 zostały podniesione stawki podatku od nieruchomości średnio o 11,8%. Na przykład, za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2023 podatnicy zapłacą maksymalnie 1,16 zł. Za pozostałe grunty będzie to natomiast 0,61 zł.

W 2023 roku za metr budynku mieszkalnego zapłacimy za to nie więcej niż 1 zł podatku (o 11 groszy więcej niż w zeszłym roku).

Podatek od nieruchomości – terminy 

Poruszyliśmy kwestię zwolnień. A co, jeśli musisz zapłacić podatek od nieruchomości? Do kiedy trzeba to zrobić? Podobnie jak we wcześniej zarysowanych aspektach, tak i w tym, informacje o terminach powinieneś otrzymać od gminy. Stosowna wiadomość dotycząca zarówno wysokości podatku od nieruchomości jak i dat, w których masz go uiścić, powinna dotrzeć do ciebie na początku roku. 

Podatek od nieruchomości – do kiedy trzeba płacić?

Jakie to terminy? Co do zasady, podatek od nieruchomości zawsze powinien być opłacany w analogicznych przedziałach czasowych. Rozłożony jest na cztery raty. Terminy płatności kolejnych rat to: 

 • 15 marca; 
 • 15 maja;
 • 15 września;
 • 15 listopada. 

Możesz także opłacić cały podatek od nieruchomości za rok z góry. Być może stwierdzisz, że to rozwiązanie jest dla ciebie wygodniejsze. Pod tym względem nie istnieje wymóg, by dokonywać wpłat w ratach. Jest to jedynie opcja. 

Jest jeszcze jedna ważna zasada związana z terminami. Jak stwierdziliśmy, gmina jest zobowiązana dostarczyć ci informacje o wysokości podatku przynajmniej 14 dni przed datą płatności pierwszej raty. A co w sytuacji, gdy gmina nie wyśle informacji w terminie? Gdyby tak się stało, data płatności pierwszej raty to czternasty dzień od daty otrzymania decyzji. 

Podatek od nieruchomości – podsumowanie 

Jak widzisz, zasady dotyczące podatku od nieruchomości nie są przesadnie skomplikowane Reguły ustalania jego wysokości są jasne. Katalog wyjątków prezentuje się klarownie. Z łatwością możesz odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiej wysokości podatek będziesz musiał zapłacić. A gdybyś mimo wszystko miał z tym problemy, twoja gmina powinna służyć ci pomocą i przedstawić wszelkie potrzebne informacje. 

W tej sferze podatkowej państwo bardzo skrupulatnie wylicza wysokość daniny. Czyni ono także starania, by obywatel nie zapomniał o odpowiednich terminach. Pamiętaj więc o zarysowanych powyżej najważniejszych zasadach, a nie będziesz miał problemów z jego opłacaniem na czas. 

Mamy nadzieję, że artykuł ten przyniósł ci wszelkie najistotniejsze informacje o podatku od nieruchomości. Pamiętaj o zasadach i terminach oraz dokładnie sprawdź, czy nie dotyczy cię któryś z wyjątków. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na podobne tematy, zapoznaj się z naszymi innymi artykułami. Znajdziesz tam wiele treści z zakresu podatków, prawa pracy czy innych dziedzin związanych z przedsiębiorczością. Zapraszamy!

Archiwum: styczeń 2023
podatek od nieruchomości