Zmiany 2023

Najniższa krajowa w Niemczech 2023. Jakie stawki płacy minimalnej będą obowiązywać?

2022 przyniósł szereg kryzysów, na które rząd naszych zachodnich sąsiadów postanowił odpowiedzieć podwyżkami płac. Zobacz, jak zmienią się stawki pracownicze w 2023!

Ile wynosi aktualnie najniższa krajowa w Niemczech? Wzrost nastąpił o 1,55 euro, ponieważ poprzednio było 10,45 euro. Od października 2023 wynosi ok. 1981 euro brutto.

Najniższa krajowa w Niemczech 2023 – płaca ustawowa, branżowe stawki minimalne w styczniu

Ustawa o płacy minimalnej (niem. Mindestlohn) obowiązuje w Niemczech od 1 stycznia 2015 r. Wpływa na wynagrodzenie każdego, kto spełnia definicję pracownika – przepisy o najniższej krajowej dotyczą m.in. pracowników sezonowych, z zagranicy, czy zatrudnionych na przynajmniej 3-miesięczne praktyki w warunkach precyzowanych prawem. Grzywny dla pracodawców, którzy próbują obchodzić przepisy, sięgają nawet 500 tys. euro. Ustawowe stawki wynagrodzenia minimalnego nie obowiązują wszystkich – z tego grona wykluczeniu są np.:

 • długotrwale bezrobotni (przez pierwsze pół roku zatrudnienia);
 • osoby poniżej 18. r.ż. bez zawodowego wykształcenia;
 • „wolni strzelcy”;
 • niepełnosprawni, którzy podjęli pracę w specjalnych zakładach i warsztatach.

Poza regulacjami federalnymi liczą się także akty prawne poszczególnych landów. Dlatego rzeczywiste zarobki w Niemczech są uzależnione m.in. od branży, regiony, kwalifikacji i doświadczenia pracownika oraz treści układów zbiorowych w branży.

Ile wynosi najniższa krajowa w Niemczech 2023 brutto?

Po podwyżce pensji minimalnej wprowadzonej przez rząd federalny Niemcy stały się drugim krajem w UE z najwyższym wynagrodzeniem minimalnym. Poniżej przykłady godzinowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 dla osób zatrudnionych w wybranych branżach na niemieckim rynku pracy:

 • dekarze czeladnicy – 14,80 euro/h;
 • dekarze niewykwalifikowani 13,30 euro/h;
 • pracownicy pedagogiczni z dyplomem licencjata – 18,41 euro/h;
 • przemysł elektryczny 13,40 euro/h.

Ile wynosi najniższa krajowa w Niemczech 2023 netto?

Przy obliczaniu wynagrodzenia netto bierze się bowiem pod uwagę wiele czynników. Aby obliczyć płacę minimalną za godzinę „na rękę”, najlepiej skorzystać z dedykowanych kalkulatorów online.

Najniższa krajowa w Niemczech

W maju 2022 roku odczyty inflacji dobiły do poziomu, jakiego całe Niemcy nie widziały od blisko pół wieku. Poważnym zagrożeniem dla niemieckiej gospodarki są także skutki wieloletniej polityki energetycznej. Niektórych ekspertów zaskoczyły, dla części nie były żadną niespodzianką. Wzrost cen zwiększa presję zatrudnianych na zwiększanie zarobków przez pracodawców i rząd – wcześniejsze obietnice i zapowiedzi głównych niemieckich partii mówiły o podniesieniu dolnego progu do 12 €/h od 1 stycznia 2023 r. W czerwcu Bundestag przyjął ustawę, która zwiększyła minimalne płace już od października 2022.

Niemieccy politycy tłumaczą swoją decyzję m.in. realizacją założeń prawa w praktyce. Ustawowa płaca minimalna w Niemczech, została wprowadzona przez socjaldemokratów pomimo sprzeciwu chadeków z ówczesnej koalicji. Projekt, który w 2013 r. mocno wpłynął na kampanię, wyniki wyborów oraz kształt współpracy CDU/CSU i SPD, to odpowiedź na ówczesne bolączki niemieckiego rynku pracy. Sam fakt istnienia najniższej krajowej i jej kolejne podwyżki w Niemczech mają za zadanie:

 • zredukować poziom nielegalnego zatrudnienia;
 • uniemożliwić pracodawcom dyktowanie zbyt niskich stawek pracownikom;
 • zmniejszyć liczbę osób korzystających z zasiłków socjalnych, którym praca w Niemczech nie wystarczała do samodzielnego zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Podwyżki minimalnych zarobków w Niemczech a układy zbiorowe między pracownikami i pracodawcami

Wysokość branżowych płac minimalnych w wielu sektorach regulują porozumienia negocjowane przez związki zawodowe. Niejednokrotnie w określonej branży obowiązują wyższe stawki, niż wynikałoby to z ustawy o płacy minimalnej w Niemczech. 2023 rok upłynie pod znakiem przysłowiowych „przepychanek” pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Ci pierwsi będą argumentować, że trzeba znowelizować układ zbiorowy z uwagi na wzrost cen czy właśnie podwyżki obecnej płacy minimalnej w kraju. Pracodawcy będą podkreślać, że porozumienia już teraz zapewniają lepsze warunki, niż najniższa krajowa w Niemczech. Negocjacje z pewnością będą trudne i zażarte, choć w niektórych dziedzinach już osiągnięto kompromis. Niemieckie związki zawodowe podają, że pracownicy tymczasowi na części stanowisk mają zarabiać:

 • 13 €/h brutto od 1 kwietnia 2023;
 • 13,50 €/h od 1 stycznia 2024.

Nie można wykluczyć, że powyższe stawki i tak nie wystarczą i konieczne będzie wypracowanie nowych porozumień. Tak samo jak scenariusza, w którym Niemcy zaczną zmagać się z recesją, a pracodawcy zaczną redukować zatrudnienie i ciąć pensje do najniższej krajowej. To mało prawdopodobne, ale jednak teoretycznie możliwe. Inna możliwość to pozostawienie najniższej krajowej w Niemczech na poziomie z końca 2022 r. i jednoczesny wzrost rozmaitych dodatków do pensji. Przepisy ustalają nie tylko wymiar minimalny wynagrodzenia, ale też stawki za pracę w godzinach nocnych, niedziele i święta czy w warunkach podwyższonego ryzyka. Część ekspertów wskazuje, że tutaj także należałoby wprowadzić i korekty i być może nowe bonusy.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz