Marketing mix to zbiór koncepcji, które pomagają opracować strategię promocyjną produktów i usług. Daje to możliwość oddziaływania na rynek i zwiększenia sprzedaży. Sprawdź, czy warto ją wdrożyć, jeśli prowadzisz firmę!

Marketing mix to zbiór metod, dzięki którym można wpływać na procesy sprzedażowe i zwiększać rynkową konkurencyjność marki. Jeśli chcesz dużo sprzedawać, musisz stworzyć produkt, na który jest popyt. Ważne jest zatem opracowanie strategii marketingowej już na etapie planowania. Początkowe koncepcje marketingu mix 4P i 7P zostały przeformułowane wraz z rozwojem handlu. Tak powstał zbiór reguł pod nazwą 4C. Warto poznać wszystkie te metody i techniki. Chcesz nakłonić klienta do zakupu, ale także sprawić, że będzie wracał po twoje towary czy usługi? Poznaj teorię i jej praktyczne zastosowanie!

Czym jest marketing mix?

Koncepcję tę stworzył Edmund McCarthy. Jest ona znana także pod nazwą kompozycji marketingowej, ponieważ składa się z kilku obszarów, które są ze sobą ściśle powiązane. Elementy marketingu mix to procesy, metody działania i narzędzia, które wykorzystywane są w przedsiębiorstwie. Ich celem jest takie oddziaływanie na rynek, żeby wzmocnić pozycję marki w świadomości grupy docelowej, a jednocześnie zwiększyć grono klientów. Działania tego rodzaju dla usług i produktów prowadzone są na różnych etapach projektu. Założeniem jest oferowanie nabywcom dóbr we właściwym miejscu, czasie i w odpowiedniej cenie, która będzie dla klientów atrakcyjna, a jednocześnie zapewni zysk. Pierwotna koncepcja marketingu mix, obejmująca 4 składowe, została uzupełniona o trzy dodatkowe elementy. Omówimy je poniżej.

Koncepcje w marketingu mix – 4P, 4C, 7P

Wiedza na temat modeli kompozycji pozwoli lepiej poznać narzędzia marketingu mix, a także zaplanować konkretne, spójne działania marketingowe i promocyjne. Wiesz już, że podstawowa koncepcja wraz z upływem czasu, podlegała modyfikacjom i rozszerzeniu. Zmiany te to reakcja na potrzeby klientów, a także przedsiębiorców. Sprawdź koncepcje 4P, 7P i 4C oraz ich praktyczne zastosowanie.

Zobacz także  Poznaj definicję segmentacji rynkowej. Dowiedz się, czym jest segmentacja rynku i jakie są kryteria tej metody marketingowej

Marketing mix – koncepcja 4P

Jest to podstawowa koncepcja marketing mix, której nazwa pochodzi od 4 obszarów wchodzących w jej skład. Oto elementy składowe:

 1. Price – cena to wydatek, który ponosi klient podczas zakupów. To właśnie od ceny uzależniony jest przychód firmy. Natomiast na ostateczny zysk mają wpływ koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo.
 2. Product – produkt w koncepcji marketing mix to towar lub usługa oferowana konsumentom, które należy dopasować do ich potrzeb. Przed wprowadzeniem produktów do sprzedaży należy uwzględniać cykl ich życia i przygotować się na różne scenariusze, uwzględniając także te, które stanowić będą wyzwanie.
 3. Place – miejsce, czyli dystrybucja produktów i usług, to kolejny element koncepcji 4P. W zależności od tego, czy planujesz sprzedaż w punkcie stacjonarnym, czy poprzez system e-commerce, trzeba zadbać o to, aby proces zakupowy był dla klientów jak najbardziej przyjazny.
 4. Promotion – działania promocyjne, które mają na celu rozreklamowanie produktu wśród klientów. Odpowiednia akcja promocyjna może znacząco zwiększyć sprzedaż. Warto zaplanować także działania z zakresu public relations.

Marketing mix – koncepcja 7P

Koncepcja marketing mix 7P to model 4P, który został rozbudowany o kolejne 3 elementy. Poza produktem, ceną, dystrybucją i promocją wyróżnić można dodatkowo następujące pojęcia:

 1. People – ludzie, którzy związani są z firmą. Chodzi zarówno o pracowników, jak i klientów. Jeśli chcesz stworzyć produkt, który będzie się dobrze sprzedawał, trzeba zaangażować odpowiednich specjalistów do jego opracowania, a także sprzedaży i promocji.
 2. Process – wszelkie procesy, jakie zachodzą w organizacji. Chodzi zarówno o te, które dotyczą produkcji, jak obsługę klienta i sprzedaż. Warto przeanalizować każdy z nich i sprawdzić, jak działają, a w razie konieczności je usprawnić. Wydłużanie procesu podwyższa jego koszty.
 3. Physical evidence – świadectwo materialne, czyli inaczej dowód rzeczowy. W marketing mix to wszystkie elementy, które konsumenci widzą, korzystając z produktów lub usług. W ich skład wchodzi na przykład logo marki, a także opakowanie produktu. Wszystko to powinno być spójne z wartościami firmy, a także stanowić wyróżnik produktów.
Zobacz także  Bezpieczeństwo w firmie - podstawowe zasady do wdrożenia

Koncepcja marketing mix 4C

Dynamiczne zmiany w oczekiwaniach i zachowaniu klientów sprawiły, że poprzednie teorie stały się niewystarczające. Choć została rozbudowana koncepcja 4P, sporo firm zwróciło się w stronę formuły 4C. Ta została opracowana w 1990 roku, a jej autorem jest Robert Lauterborn. Dotychczasowa perspektywa firmy została wzbogacona o zwrot w stronę klientów, którzy są przecież odbiorcami produktów i usług. Zatem definicja 4C skupia się na korzyściach klienta i zaspokojeniu jego potrzeb podczas sprzedaży produktów. Dotyczy to zarówno towaru lub usługi, jak i także całego procesu zakupowego, który powinien być spójny i komfortowy w każdym kanale marki. Oto najważniejsze elementy tej koncepcji:

 1. Customer value – wartość, którą osiąga klient po zakupie. Produkty lub usługi powinny zaspokajać konkretne potrzeby odbiorców. Do projektowania określonego przedmiotu wykorzystuje się efekty głębokich analiz oczekiwań i preferencji odbiorców.
 2. Cost – koszt, jaki ponosi konsument. Nie wchodzi tylko o cenę samego produktu lub usługi, ale także koszt dotarcia do sklepu lub opłacenia przesyłki, czas oczekiwania, ogólnie pojęty wysiłek, który został włożony w nabycie danego towaru.
 3. Convenience – wygoda, czyli zapewnienie satysfakcjonującej i komfortowej ścieżki zakupowej. Dotyczy to łatwości dostępu do produktu oraz najważniejszych informacji na jego temat, na przykład na stronie internetowej. Uwzględnia się tu także profesjonalną obsługę i miłą atmosferę towarzyszącą nabywaniu produktów danej marki.
 4. Communication – komunikacja, czyli relacja z grupą docelową, jest instrumentem marketingu mix, dzięki któremu można budować pozytywny wizerunek marki i otrzymywać informacje zwrotne. W efekcie da się poprawiać różne elementy strategii, a także sam produkt.

Jak opracować strategię marketing mix?

Jeśli chcesz opracować strategię marketingu mix, trzeba wziąć pod uwagę kilka elementów.

 1. Przede wszystkim oceń swoje możliwości finansowe, jeśli chodzi o promocję. Zaplanuj cele biznesowe, które chcesz osiągnąć.
 2. Bardzo istotną kwestią, na której powinny bazować inne działania, jest poznanie potrzeb klientów. Dzięki dogłębnej analizie grupy docelowej będziesz w stanie tworzyć produkty i usługi idealnie dopasowane do oczekiwań konsumentów.
 3. Trzeba także odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób odbiorca może znaleźć twoją ofertę. Co ją wyróżnia? Jakich informacji może szukać konsument?
 4. Jeśli wiesz już wszystko na temat swojego potencjalnego klienta, trzeba zastanowić się także nad tym, w czym twój towar jest lepszy od tego, który proponuje konkurencja.
 5. Warto dokładnie poznać ofertę rynkowych rywali oraz mocne i słabe strony konkurentów.
 6. Niezbędne podczas tworzenia strategii marketing mix jest także zaplanowanie polityki cenowej. Koszt ponoszony przez konsumenta powinien być przez niego możliwy do zaakceptowania, a jednocześnie dawać ci możliwość zarobku.
 7. Ostatnią, ale wcale nie najmniej ważną sprawą jest kwestia dystrybucji, a także promocji twojej oferty.
Zobacz także  Jak ogłosić upadłość firmy i dlaczego to orzeczenie jest istotne? Sprawdź, jak ogłosić bankructwo firmy

Jakie korzyści przynosi marketing mix? 

Marketing mix pozwala firmie zidentyfikować problemy i przeszkody, które mogą stać na drodze do sukcesu sprzedażowego i finansowego. Jest to szereg zróżnicowanych metod, które z łatwością można wykorzystać, jeśli planujesz wejście na rynek nowych produktów lub opracowujesz strategię dla istniejących. Zastosowanie w praktyce koncepcji marketing mix pozwala także budować pozytywne, długofalowe relacje z klientami. Pomaga także tworzyć produkty dopasowane do potrzeb konsumentów, co ma bardzo duże znaczenie.

Teorię marketing mix z pewnością warto zastosować w praktyce. Przekonało się już o tym wielu właścicieli firm, którzy w ten sposób tworzą kompleksowe strategie. Elementy wchodzące w skład marketing mix można w łatwy sposób odnieść do prawie wszystkich dziedzin handlu.

Marketing mix