Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, jakie wsparcie możesz uzyskać od państwa? Dowiedz się, jak wygląda mały ZUS 2023. Kto może z niego skorzystać? Przekonaj się, co musisz zrobić, by wykorzystać tę opcję.

Mały ZUS 2023 to zmniejszenie opłat składkowych, jakie przedsiębiorca musi uiszczać w odpowiednim organie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bywa on także określany mianem „małej działalności plus”. Z tego rozwiązania w ostatnim czasie korzysta coraz więcej Polaków. Dowiedz się, jakie są kluczowe fakty i najważniejsze informacje, które należy znać w przypadku tego świadczenia. Przekonaj się, czy spełniasz warunki do opłacania małego ZUS.

Mały ZUS 2023 – podstawowe informacje

Co należy zrobić, aby móc skorzystać ze świadczenia mały ZUS 2023? Związane są z tym pewne warunki. Przede wszystkim należy prowadzić działalność gospodarczą. Owa działalność musi być przy tym wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ważna jest także kwota przychodów, jakie osiąga dany przedsiębiorca. Nie mogą one być wyższe (w skali roku) niż sto dwadzieścia tysięcy złotych. Rzecz dotyczy poprzedniego roku kalendarzowego, jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność przez cały rok.

Mały ZUS 2023 – kto nie może z niego skorzystać?

Kto w takim przypadku nie może skorzystać z omawianej tu ulgi? Nie będziesz mógł tego zrobić w sytuacji, w której prowadziłeś swoją działalność gospodarczą w poprzednim roku zbyt krótko. To znaczy, ile dokładnie? Zbyt krótki czas to mniej niż sześćdziesiąt dni. Aby móc liczyć na mały ZUS od stycznia 2023, musiałbyś prowadzić działalność w 2022 roku dłużej niż 60 dni. Inaczej mówiąc, twoim obowiązkiem jest podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu lub społecznemu z tytułu prowadzenia owej działalności przez wskazany okres.

Z małego ZUS 2023 nie skorzystają te osoby, które rozliczają się poprzez kartę podatkową

Przepisy dotyczące ulgi mówią jasno, że nie jest ona przeznaczona dla tej grupy podatników. Mowa tu jednak tylko o tych korzystających z karty podatkowej, którzy zarazem są zwolnieni z podatku VAT. Natomiast jeżeli dane przedsiębiorstwo rozlicza się za pomocą karty podatkowej i jednocześnie prowadzi ewidencję VAT, będzie mogło skorzystać ze zmniejszonego ZUS. Warto także zauważyć, że jeżeli dany przedsiębiorca korzystał z małego ZUS lub z małego ZUS plus przez okres, który sięgnął trzydziestu sześciu miesięcy, wykorzystał on stosowny limit i nie może liczyć na dalsze korzystanie z tych uprawnień.

Mały ZUS 2023 – jak długo?

Mniejszy ZUS 2023 to duża pomoc dla przedsiębiorców i istotne ułatwienie ich działalności. Jednak pozostaje pytanie o to, jak długo w zasadzie można korzystać ze zmniejszonych obciążeń w tym zakresie. Pomniejszone składki nie są rzeczą stałą, a okres, w jakim można cieszyć się ich zmniejszoną wysokością, jest oczywiście ograniczony. Wynosi on trzydzieści sześć miesięcy. Czyli innymi słowy – trzy lata. Mowa tu o trzydziestu sześciu miesiącach w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Co to oznacza w praktyce i kiedy można mówić o miesiącu, w którym podlegałeś niższym obciążeniom? Warto pamiętać, że jeżeli chociaż przez jeden dzień w danym miesiącu korzystałeś ze świadczenia zmniejszonego ZUS-u, to ten miesiąc liczy się do wskazanej wyżej puli.

Mały ZUS 2023 – zgłoszenie

W jaki sposób można zgłosić swoją osobę do małego ZUS 2023? Co należy zrobić, by sięgnąć po tę ulgę? Co niezmiernie istotne, jeżeli jako przedsiębiorca korzystałeś z owej ulgi w 2022 roku i w dalszym ciągu spełniasz odpowiednie warunki (przede wszystkim nie wykorzystałeś jeszcze w pełni limitu trzydziestu sześciu miesięcy korzystania z owych uprawnień do zmniejszenia wymiaru składek), nie musisz składać żadnych wniosków ani niczego przekazać do ZUS-u. Mały ZUS 2023 obowiązuje w twoim przypadku dalej niejako z automatu.

Gdzie należy dokonać przerejestrowania?

Przerejestrowania muszą dokonywać ci przedsiębiorcy, którzy do tej pory opłacali składki w normalnej wysokości. Dokonasz tego w odpowiednim dla ciebie oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proces nie jest skomplikowany i jeżeli spełniasz wszelkie niezbędne warunki, nie powinien być problematyczny.

Mały ZUS 2023 – obowiązki przedsiębiorcy. Pozostałe warunki, jakie trzeba spełnić

Korzystanie z małego ZUS 2023 to rzecz jasna szereg obowiązków, o których spełnieniu musi pamiętać przedsiębiorca. Do najważniejszych z nich zaliczyć można konieczność opłacania ubezpieczeń, które dotyczą także innych płatników składek. Nie bez znaczenia pozostaje także przekazywanie odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych stosownym organom.

Ale to nie wszystko. Jako osoba korzystająca z małego ZUS 2023 będziesz musiał przekazywać dane dotyczące skali twoich rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności oraz dochodów. Będziesz także zobligowany do dokładnego raportowania na temat form opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności. Będziesz musiał także wskazywać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, co w twoim przypadku stanowi podstawę wymiaru składek.

Mały ZUS 2023 – czego może zażądać od ciebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Warto pamiętać także o tym, że w sytuacji, w której stajesz się beneficjentem świadczenia mały ZUS 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma pełne prawo zażądać od ciebie okazania stosownych dokumentów. Nie może być więc tak, że nie dokonasz odpowiednich formalności i nie wywiążesz się z obowiązki przedstawienia stosownych danych. Mowa tu dokumentach pokazujących skalę twojego dochodu i przychodu za dany rok kalendarzowy, czy o przedstawieniu stosowanej przez ciebie formy opodatkowania (czyli dokładnie o tych wskazanych wyżej).

Co się stanie, jeżeli zignorujesz wezwanie ze strony Zakładu Ubezpieczeń społecznych do przedstawienia tych dokumentów?

W takim przypadku ZUS może wyciągnąć wobec ciebie właściwe dla litery prawa konsekwencje. Jakie? Osoba nieprzedstawiająca samodzielnie lub na wezwanie organu właściwej dokumentacji może zostać obłożona podstawą wymiaru składek w wysokości sześćdziesięciu procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. To sprawia, że korzystając ze świadczenia mały ZUS 2023, zdecydowanie warto pilnować kwestii formalnych.

Mały ZUS 2023 – podsumowanie

Jak więc widzisz, mały ZUS 2023 to nie tylko benefity, ale także różnorakie obowiązki, które musi spełniać osoba sięgająca po plusy owego rozwiązania. Znając wszystkie najważniejsze aspekty tego rozwiązania, możesz skorzystać ze świadczenia mały ZUS, aby wspomóc funkcjonowanie swojej działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak o tym, że obniżone składki nie są wieczne i oczywiście nie zapominaj o dostarczaniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosownej dokumentacji.

Archiwum: styczeń 2023
mały zus 2022