Jaki będzie kurs korony duńskiej? Prognozy 2023 można określić jako ostrożnie optymistyczne. Eksperci nie przewidują zawahań ani załamania, chociaż wiele zależy od sytuacji międzynarodowej, która ma wpływ również na duńską gospodarkę.

Obserwatorzy rynków walutowych z pewnością zastanawiają się, jak obecna sytuacja wpłynie na kurs korony duńskiej. Prognozy 2023 są jednak optymistyczne, ponieważ DKK ma stabilną pozycję, która jest mocno powiązana z euro. Mimo wszystko Dania musi się liczyć z globalnymi uwarunkowaniami. Na gospodarkę tego kraju również oddziałuje wojna w Ukrainie oraz powiązany z konfliktem kryzys energetyczny. To wszystko biorą pod uwagę eksperci, którzy przygotowują prognozy dla duńskiej waluty.

Korona duńska (DKK) to jedna ze stabilniejszych walut Europy

Korona duńska jest powszechnie uznawana za jedną z bezpieczniejszych europejskich walut. Jej siła zależy przede wszystkim od sytuacji gospodarczej Danii, jej potencjału eksportowego oraz zainteresowania inwestorów. Gospodarka kraju uznawana jest za jedną z najbardziej konkurencyjnych na świecie. W 2019 roku w rankingu globalnej konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego WEF Global Competitiveness Index 4.0 zajęła dziesiątą lokatę. Czy wobec tego jest się czego obawiać, jeśli rozważamy kurs korony duńskiej?

Prognozy 2023 biorą pod uwagę szereg czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nie bez znaczenia jest także inflacja, która szaleje w całej Europie. Duńczycy, podobnie jak inne nacje, również odczuwają spadek wartości nabywczej pieniądza. W listopadzie 2022 roku CPI wynosiła 8.9%, wykazując tym samym tendencję spadkową. Kraj jest jednak samowystarczalny, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w surowce energetyczne (gaz oraz ropę naftową).

Zobacz także  Czym jest limit faktoringowy?

Od czego zależy kurs korony duńskiej?

Polityka monetarna Danii jest prowadzona przez Danmarks Nationalbank (Narodowy Bank Danii). Warto przy tym zaznaczyć, że chociaż kraj należy do Unii Europejskiej, nie przyjął wspólnej waluty. Chęć pozostania przy koronie potwierdziło referendum zorganizowane w 2000 roku. Przeciwko euro opowiedziało się 53,2% mieszkańców tego kraju. Duńczycy przystąpili jednak do mechanizmu kursowego ERM II i teraz kurs korony duńskiej jest bardzo mocno powiązany z kursem euro oraz wysokością stóp procentowych wprowadzanych przez Europejski Bank Centralny.

Na prognozę wartości DKK w roku 2023 wpływają takie czynniki jak:

  • sytuacja na świecie;
  • wysokość inflacji;
  • sytuacja gospodarcza;
  • wysokość stóp procentowych;
  • bilans handlowy.

Korona duńska (DKK) a euro

Właśnie z powodu powiązania korony duńskiej z euro skandynawska waluta jest wyjątkowo stabilna i odporna na globalne kryzysy gospodarcze. Dzięki sztywnej polityce walutowej oraz uczestnictwie w mechanizmie ERM II kurs DKK względem EUR może wahać się o +/- 2,25%. W połowie grudnia 2022 za 1 euro trzeba zapłacić 7,4 koron duńskich.

Kurs korony duńskiej – prognozy 2023

Czy stabilna pozycja korony duńskiej względem euro przełoży się na to samo względem polskiej złotówki? Dzięki odpowiedniej polityce Narodowego Banku Danii waluta tego kraju nie podlega dużym wahaniom i jest postrzegana jako bezpieczna inwestycja.

Obecny kurs DKK względem PLN wynosi 0,64. W dłuższej perspektywie – w pierwszych miesiącach 2023 roku – kurs duńskiej waluty może się utrzymać na podobnym poziomie. Należy spodziewać się wartości na poziomie 0,62 lub 0,63. To oczywiście jedynie spekulacje, trzeba bowiem brać pod uwagę czynniki, które zmieniają się niezwykle dynamicznie. Chociaż duńska gospodarka jest jedną z najbardziej stabilnych, wpływa na nią sytuacja jej bliższych i dalszych partnerów.

Para DKK/PLN – czego spodziewać się w 2023 roku?

W przypadku kursu korony duńskiej prognozy 2023 są optymistyczne. Jej wartość powinna utrzymać się na równym poziomie. Czy jednak to samo możemy powiedzieć o polskim złotym? Bardzo dużo zależy od kursu dolara oraz euro.

Zobacz także  Czym jest upadłość konsumencka ogłaszana przez sąd? Czy każdy dłużnik może z niej skorzystać?

W przypadku USD analitycy wskazują, że planowane przez Fed zatrzymanie stóp procentowych, może osłabić jego wartość. Również euro, które bardzo mocno wpływa na DKK, może mocno się wahać. Nie zmienia to jednak faktu, że ze względu na trudną sytuację globalną oraz kryzys energetyczny PLN jest słabszą walutą. Eksperci wskazują jednak, że w 2023 roku sytuacja ma szansę się odmienić, a wartość złotówki będzie rosnąć.

Jeśli chodzi o kurs korony duńskiej, prognozy 2023 pozwalają spać spokojnie osobom, które inwestują w tej walucie. Warto jednak obserwować sytuację na rynkach, mimo że w tej chwili nic nie zapowiada, by mogła się zmienić.

kurs korony duńskiej prognozy