Prawo pracy

Koniec umowy a L4 – co mówi prawo pracy?

5 minut(y) czytania

Koniec umowy a L4 – jakie są przepisy prawa? Co dzieje się w sytuacji, gdy umowa o pracę wygaśnie, a pracownik przebywa na L4? Dowiedz się, kiedy pracownikowi przysługuje chorobowe po zwolnieniu z pracy. Kto płaci za L4 po zwolnieniu? Sprawdź!

Ubezpieczenie chorobowe to prawo pracownika do zasiłku w wysokości 80% wynagrodzenia w czasie, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Za pierwsze 33 dni zwolnienia płaci pracodawca, a dopiero później jego rolę przejmuje ZUS. Co jednak, jeśli pracownik miał umowę na czas określony i przebywa na zwolnieniu, a jego umowa w tym czasie wygasa? Koniec umowy a L4 mogą się czasem pokrywać. Czy trzeba wypłacić pracownikowi chorobowe w takiej sytuacji? Odpowiadamy!

L4 a koniec umowy – które przepisy o tym mówią?

Zasiłek chorobowy wypłacany za pobyt na zwolnieniu lekarskim (czyli na L4) to jedno z praw pracowniczych gwarantowanych w Polsce przez Kodeks pracy. Prawo zapewnia pracownikowi wypłatę zasiłku. Jest tak nawet w czasie, gdy zatrudniona osoba przebywa na L4, a równocześnie jej umowa wygasa. Chorobowe po zwolnieniu z pracy nie przysługuje jednak każdemu pracownikowi. Aby otrzymać wypłatę zasiłku po ustaniu zatrudnienia, należy spełnić pewne warunki. Zbliża się koniec umowy, a L4 musisz wziąć? Sprawdź, kiedy dostaniesz chorobowe.

Ustanie stosunku pracy a L4

Przedłużająca się niezdolność do pracy przytrafia się czasem pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę na czas określony. Rozwiązanie umowy o pracę sprawia, że traci on prawo do ubezpieczenia chorobowego. Kiedy jednak były już pracownik może otrzymać zasiłek? Podstawową okolicznością określającą, czy ma on prawo do wynagrodzenia chorobowego po ustaniu zatrudnienia, jest to, kiedy wystąpiła u niego choroba. Schorzenie, którego konsekwencją jest niezdolność do pracy, musi wystąpić wtedy, gdy osoba była jeszcze zatrudniona. Koniec umowy a L4 jest więc ściśle uregulowaną sytuacją. Porusza ją ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r.

Zobacz także:  Zaświadczenia o zarobkach – komu i kiedy potrzebny jest ten dokument?

Koniec umowy a L4 – nieprzerwany czas trwania ubezpieczenia

Nieprzerwany czas trwania ubezpieczenia pracownika musi wynosić minimum 30 dni. Wliczają się do niego również wcześniejsze okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa pomiędzy nimi wynosiła nie więcej niż 30 dni. Mogą się też liczyć, jeśli brak ciągłości był spowodowany urlopem bezpłatnym, wychowawczym albo odbywaniem służby wojskowej.

Zwolnienie lekarskie a koniec umowy – umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony wygasa automatycznie wraz z upływem terminu, do którego została zawarta. Pracodawca może nie zdecydować się na jej przedłużenie. Jeśli pracownik przez długi czas przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawcy często podejmują taką decyzję. Odpowiednie przepisy prawa pracy regulują w tym przypadku również kwestię końca umowy a L4.

ZUS – chorobowe po ustaniu zatrudnienia na umowie o pracę

Jeśli chodzi o chorobowe a koniec umowy, wyjaśniamy tę kwestię. Zasadniczo, pracownik musi spełniać jeden podstawowy warunek, aby mieć prawo do wypłaty świadczenia pieniężnego. Jeżeli jego umowa o pracę na czas określony skończy się w momencie przebywania na zwolnieniu lekarskim, musi on być ubezpieczony przez co najmniej 30 dni przed pójściem na zwolnienie lekarskie. Dotyczy to tylko ubezpieczenia obowiązkowego (z tytułu umowy o pracę). W przypadku umowy-zlecenia zasady są inne.

Koniec umowy a L4 – do kiedy zasiłek musi płacić pracodawca?

Pracodawca wypłaca pracownikowi świadczenie chorobowe tylko do dnia, w którym kończy się umowa o pracę. Następnie płatnikiem zasiłku chorobowego dla zwolnionego pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim zostaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koniec umowy a L4 – ile wyniesie zasiłek?

Wynagrodzenie chorobowe po ustaniu zatrudnienia dla osób do niego uprawnionych wynosi tyle, ile w przypadku „zwykłego” zasiłku chorobowego. Jest to 80% wynagrodzenia, od którego była odprowadzana składka chorobowa. To de facto 80% pensji, jaką pracownik otrzymywał, będąc zatrudnionym w danej firmie. Jest jeden wyjątek. Gdy niezdolność przypada w trakcie ciąży – tutaj pracownicom przysługuje 100% wynagrodzenia. Jeśli pracownik podczas L4 przebywa w szpitalu, za ten czas otrzyma tylko 70% wynagrodzenia. ZUS będzie wypłacał świadczenie maksymalnie przez 182 dni (w przypadku gruźlicy i ciąży – 270 dni).

Zobacz także:  Zasiłek przedemerytalny – pomoc finansowa dla seniorów. Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Koniec umowy a L4 – kto nie dostanie zasiłku chorobowego?

Przepisy regulujące koniec umowy a L4 dotyczą jedynie długich zwolnień z powodu poważniejszych schorzeń, a nie przeziębienia czy grypy. Do zasiłku nie ma prawa również pracownik, który kontynuuje zatrudnienie zaraz po wygaśnięciu umowy. Co to oznacza? Taka osoba ma po prostu uprawnienia do ubezpieczenia chorobowego – zarówno przy umowie o pracę (ubezpieczenie obowiązkowe), jak i przy umowie-zleceniu (ubezpieczenie dobrowolne).

Takie świadczenie nie przysługuje również osobom mającym prawo do:

  • emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy;
  • zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  • zasiłku dla bezrobotnych (należy przepracować minimum 18 miesięcy za kwotę przynajmniej minimalnej pensji krajowej);
  • świadczenia rodzicielskiego uzupełniającego (dotyczy ono kobiet, które urodziły i wychowały min. 4 dzieci).

Koniec umowy a L4 w przypadku umowy-zlecenia

Przechodzimy do kolejnego zagadnienia. Jeśli następuje koniec umowy, a L4 to konieczność, wtedy osoba pracująca na umowie-zleceniu także ma prawo do ubezpieczenia chorobowego w określonych sytuacjach. Umowa-zlecenie daje pracownikowi możliwość dobrowolnego opłacania składki chorobowej ZUS. Jeśli korzysta z tej opcji, może skorzystać z prawa do zasiłku chorobowego po wygaśnięciu umowy. Są tu jednak warunki do spełnienia. Nieprzerwany czas trwania ubezpieczenia musi wynosić znacznie więcej niż w przypadku umowy o pracę na czas określony – jest to aż 90 dni.

ZUS – zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od razu otrzymuje zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA), które lekarz przesyła do instytucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Należy jednak pamiętać, że zasiłek chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia nie będzie wypłacony automatycznie każdej osobie, która ma do niego prawo! Aby uzyskać świadczenie, musisz złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie internetowej instytucji dostępny jest formularz do pobrania – ZAS-53. Jak wspomnieliśmy, zwolnienie nie może trwać dłużej niż 182 dni, a wyjątkiem jest ciąża lub gruźlica, gdy przysługuje 270 dni zwolnienia lekarskiego.

Zobacz także:  Awans – jak go szybko dostać? Czy odmowa awansu jest bezpieczna?

Koniec umowy a L4 – niezdolność do pracy w okresie wypowiedzenia

Wypowiedzenie oznacza koniec umowy, a L4 niektórzy chcą sobie załatwić. Czy również w przypadku pójścia na zwolnienie lekarskie w trakcie okresu wypowiedzenia, który może wynosić nawet miesiąc, były pracownik ma prawo do wypłaty świadczeń z ZUS? Okazuje się, że tak. Jednak wówczas obowiązują jeszcze surowsze warunki, które mają zapobiegać nadużyciom:

  • jeśli niezdolność do pracy wystąpi już po ustaniu stosunku pracy (czyli wygaśnięciu umowy na czas określony) zwolnienie musi być wystawione na co najmniej 30 dni;
  • niezdolność musi powstać nie później niż 14 dni od ustania zatrudnienia.

Koniec umowy a L4 na wypowiedzeniu – choroby zakaźne

Wyjątkiem od powyższej sytuacji są choroby zakaźne, których okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni. To sprawia, że objawy chorobowe pojawiają się dopiero po tym czasie. W tym wypadku musi minąć nie więcej niż 3 miesiące od ustania zatrudnienia (wygaśnięcia umowy).

Koniec umowy a L4 to zagadnienie, które warto szczegółowo omówić. Po lekturze wiesz już, kiedy przysługuje chorobowe po ustaniu zatrudnienia. Jeśli chcesz uzyskać świadczenie i masz do niego prawo, pamiętaj o wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

Nasze propozycje
Prawo pracy

Praca na czarno – jakie konsekwencje ponosi pracownik i pracodawca?

4 minut(y) czytania
Praca na czarno wiąże się z konsekwencjami zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Prawo podatkowe znacznie podkreśla jednak w tym procederze rolę…
Prawo pracy

Porzucenie pracy przez pracownika – kiedy można się na to zdecydować?

4 minut(y) czytania
Rozwijający się rynek pracy oferuje wiele możliwości. Z tego powodu wiele osób decyduje się na natychmiastową rezygnację z aktualnie zajmowanego stanowiska na…
Prawo pracy

Nienormowany czas pracy – na czym polega i kogo dotyczy?

3 minut(y) czytania
Nienormowany czas pracy występuje w przypadku stanowisk kierowniczych, a także zawodów, gdzie jednoznaczne określenie ram czasowych, niezbędnych do wykonania danego zadania nie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *