Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu, od początku 2023 roku musieli zmierzyć się ze sporymi zmianami. Jakie to zmiany i kogo dotyczą nowe stawki ryczałtu 2023? Sprawdź!

Stawki ryczałtu 2023 uległy pewnym zmianom. Przede wszystkim zostały wprowadzone dwie nowe wartości 12% i 14%. Sprawiło to, że niektóre osoby mogły liczyć na dość duże obniżenie stawek z przychodów, uzyskiwanych z prowadzonej przez nich działalności. Jakie są nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego i jakich zawodów dotyczą?

Nowe stawki ryczałtu (2023)

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pojawiły się dwie nowe stawki podatku.

Stawka 14%

Obejmuje wszystkie profesje wykluczone z definicji wolnych zawodów, które wpisywały się do tej pory w stawkę 17 % lub 15%, a dokładniej: lekarz, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, architekt, inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany, nauczyciel w zakresie udzielania lekcji na godziny

Do nowej stawki 14% przyporządkowane zostały grupy pkwiu, które obejmują usługi:

 • obejmujące opiekę zdrowotnej (pkwiu dział 86);
 • z działu badań i analiz technicznych, branży architektonicznej i inżynierskiej (z pkwiu dział 71);
 • w dziedzinie specjalistycznego projektowania.

Wykaz nie obejmuje nauczycieli, którzy oferują korepetycje.

Stawka 12%

Ta stawka ryczałtu obejmuje głównie branże IT. Do końca 2021 zawody, które się w nią wpisują były objęte stawką 15 %. Nowe przepisy i takie stawki ryczałtu 2022 wynoszące 12% dotyczą:

 • branży gier komputerowych – pkwiu ex 58.21.10.0 ;
 • pracujących w branży oprogramowania systemowego – PKWiU 58.29.1;
 • przedsiębiorców, działających w ramach oprogramowania użytkowego – PKWiU 58.29.2;
 • oprogramowania komputerowego, które jest ściągane z internetu – pkwiu ex 58.29.3 ;
 • działających w zakresie doradztwa, dotyczącego sprzętu komputerowego – pkwiu 62.02.10.0
 • związanych z branżą oprogramowania – pkwiu ex 62.01.1
 • korzystających z programowania „Oryginały programowania komputerowego” – pkwiu 62.01.2
 • prowadzących działalność w zakresie doradztwa, związanego z programowaniem – pkwiu ex 62.02
 • działania z instalacją oprogramowania – pkwiu ex 62.09.20.0
 • pracodawców firm, związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi – pkwiu 62.03.1.

Stawka ryczałtu opodatkowana stawką 8,5 i 12%

Taka stawka oznacza, że kwota przychodu do limitu 100 tyś. złotych opodatkowana jest stawką 8,5%, a powyżej tego limitu obowiązuje stawka 12%.

Dotyczy to:

 • usług, związanych z zakwaterowaniem – dział 55;
 • branży wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych
 • działalności związanej z wynajmem i dzierżawą środków transportu wodnego bez załogi
 • usług w zakresie wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i produktów podobnych z wyjątkiem prac, które są chronione prawem autorskim – pkwiu 77.40
 • usług wynajmu i dzierżawy środków transportu wodnego z wyłączeniem załogi- 77.34.10.0
 • branży wynajmu i dzierżawy środków transportu lotniczego, nie licząc załogi – 77.35.10.0
 • usług, dotyczących wynajmu i dzierżawy pojazdów szynowych bez obsługi – 77.39.11.0
 • wynajmu oraz dzierżawy kontenerów 77.39.12.0
 • usługi, związanych z wynajmem oraz dzierżawą motocykli, przyczep kempingowych czy samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy – pkwiu 77.39.13.0
 • pomocy społecznej z zapewnieniem zakwaterowania – dział 85
 • wynajmujących i pracujących w zakresie obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych 68.20.1
 • usług polegających na wykonywaniu badań naukowych i prac rozwojowych – Dział 72.

Przychody opodatkowane stawką ryczałtu 10%

Przychody, płynące z wykonywania usług w zakresie sprzedaży i kupna nieruchomości na własny użytek (PKWiU 68.10.1)

Stawka ryczałtu w wysokości 5,5%

W tym przypadku zakres zawodów nie uległ zmianie i obejmuje:

 • działalności wytwórcze, takie jak roboty budowlane, ale też usługi, skierowane na przewóz ładunków taborem samochodowym o ładowności większej niż 2 tony;
 • prowizję, wynikającą ze sprzedaży jednorazowych biletów dla komunikacji miejskiej, a także znaczków do biletów miesięcznych, żetonów, znaczków pocztowych itd.
 • przychody, które opisane zostały w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o PIT – jeżeli otrzymamy zapłatę z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, które zostają otrzymane przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a także świadectw z biogazu rolniczego uzyskanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem ekologicznego gazu rolniczego. Dotyczy to również świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, pracujące w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Stawki ryczałtu 2023. Opodatkowanie 3% i 2%

Jeśli chodzi o niewielkie stawki ryczałtu, 2023 w zasadzie nie przyniósł zmian. Zakres ten obejmuje:

 • działalność gastronomiczną ( stawka nie obowiązuje w przypadku przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
 • działalność usługowa w zakresie handlu: z wyłączeniem art. 12 pkt 2 i 3, które wymieniają usługi związane z handlem i sprzedażą, które objęte są stawkami 10 i 15%
 • usługi w zakresie produkcji zwierzęcej 01.62.10.0
 • dochody rybaków morskich i zalewowych, pochodzące ze sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów.
 • przychody, zawarte w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o PIT, takie jak różnego rodzaju dotacje czy odsetki od środków, znajdujących się na rachunkach oszczędnościowych.

Ulgi i odliczenia

2023 roku przyniósł też możliwość odliczenia niektórych kategorii kosztów, między innymi:

 • na remont lub nabycie zabytku, który znajduje się w rejestrze zabytków;
 • na zakup terminala płatniczego;
 • kosztów, poniesione w celach rehabilitacji.

Odliczenia dokonywane są w zeznaniu na rok podatkowy, w którym wydatki zostały poniesione.

Stawki ryczałtu 2023 roku – podsumowanie

Od początku 2023 roku pojawiły się pewne zmiany dotyczące ryczałtu. Główne z nich to wprowadzenie dwóch nowych stawek podatkowych 14% i 12%. Zmieniła się także definicja wolnego zawodu, z których wykreślono kilka pozycji. Warto zapoznać się z nowymi zasadami, aby sprawdzić, jaki podatek obowiązuje nas w tym roku.

Archiwum: styczeń 2023
stawki ryczałtu 2022