Biznes

Ile upadło firm w 2022 roku?

Wielu polskich przedsiębiorców niepokoi się o swoją przyszłość. Część zawiesza lub zamyka swoją działalność, część walczy do końca – niektórym się udaje, a czasami muszą przeprowadzić restrukturyzację lub ogłosić upadłość. Dowiedz się, ile upadło firm w 2022 roku w Polsce.

Powszechne rozumienie terminu „upadek firmy” nie do końca pokrywa się z pojęciami prawnymi czy terminologią stosowaną w opracowaniach statystycznych. Precyzyjną odpowiedź na pytanie, ile upadło firm w 2022 r., utrudnia 3-miesięczny cykl publikacji pełnych raportów przez instytucje publiczne. Na podsumowanie kolejnych kwartałów trzeba zaczekać ok. 2 miesiące. Ostatnie dane dotyczą pierwszego półrocza 2022 roku. Statystyki za III kwartał powinny ukazać się w listopadzie. Główny Urząd Statystyczny prezentuje informacje na temat liczny upadłości. Natomiast każdy wniosek o zamknięcie firmy trafia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ile upadło firm w 2022 r. w Polsce – liczba upadłości według GUS-u

Postępowanie upadłościowe ma na celu szybkie przekazanie zasobów – czy to należności wierzycielom, czy to majątku firmy w ręce innego przedsiębiorstwa, które będzie w stanie go wykorzystać. Dzieje się tak np. w wyniku niewypłacalności, kiedy firma nie jest w stanie regulować zobowiązań finansowych w terminie i nie ma perspektyw, by robić to w ciągu 120 dni. Zgodnie z danymi GUS za pierwsze 6 miesięcy 2022 roku w Polsce upadłość ogłosiło 168 firm – 88 w I kwartale i 80 w drugim. W całym 2022 r. odnotowano 528 takich przypadków, a w 2021 było ich 376.

W których branżach zagrożenie upadłością jest największe? Jeśli przyjąć metodologię GUS-u, a za główne kryterium przyjąć liczbę upadłych firm w 2022 roku, najmniej bezpieczne obszary prowadzenia działalności gospodarczej to handel, przemysł i budownictwo. Pełne zestawienie upadłości w bieżącym roku (łącznie i z podziałem na kwartały) z podziałem na branże prezentuje się w ten sposób:

  • handel, naprawa pojazdów samochodowych – 34 (11+23);
  • przemysł – 33 (16+17);
  • budownictwo – 30 (26+14);
  • usługi – 26 (13+13);
  • transport i gospodarka magazynowa –14 (7+7);
  • informacja i komunikacja – 10 (7+3);
  • zakwaterowanie i gastronomia – 6 (5+1);
  • pozostałe – 5 (3+2).

Ile firm zamknęło się w 2022 r. w Polsce – liczba wniosków w CEIDG

Upadłość to tylko jedna z wielu dróg, które prowadzą do zaprzestania działalności gospodarczej. I korzysta z niej zdecydowana mniejszość przedsiębiorców. Kiedy opłacalność prowadzenia biznesu staje pod poważnym znakiem zapytania, znacznie częściej wybieranym rozwiązaniem jest zamknięcie lub zawieszenie działalności. W pierwszej połowie 2022 roku w Polsce zamknęło się 104,3 tys. firm – w 63,1 tys. w pierwszym kwartale i 41,2 tys. w drugim. Daje to średnią ok. 17,4 tys. upadających firm każdego miesiąca. Według przewidywań analityków jesienią i zimą te liczby będą jeszcze wyższe, a przynajmniej na poziomie zbliżonym do I kwartału tego roku.

W analogicznym okresie zeszłego roku dane były nieco bardziej optymistyczne. W pierwszej połowie 2021 r. zamknęło się 82,9 tys. firm – czyli wzrost rok do roku wyniósł 25,8%. Jeszcze bardziej, bo o 39,4%, wzrosła liczba zawieszeń działalności gospodarczej. W pierwszym i drugim kwartale 2022 roku na zawieszenie zdecydowało się 161,1 tys. firm. Średnia miesięczna wynosi 26,6 tys. wstrzymań. W pierwszym półroczu 2021 r. na podobny krok zdecydowało się 115,5 tys. podmiotów gospodarczych.

Ile polskich firm upadnie w 2022 roku? Ponure prognozy ekspertów

Z powyższych danych wynika, że co miesiąc ok. 44 tysiące firm w Polsce przestaje funkcjonować – na stałe lub tymczasowo. Należy pamiętać, że część przedsiębiorców po zamknięciu jednego podmiotu rejestruje nową działalność, np. po restrukturyzacji. Liczba rejestracji w pierwszym półroczu wg GUS wyniosła dokładnie 186 542 (92 882 + 93 660) – to wyraźnie mniej, niż łącznie 265,4 tys. zamknięć i zawieszeń działalności. Poziom polskiej przedsiębiorczości spada.

W komentarzach dla mediów ekonomicznych często pojawiają się opinie, że najpoważniejsze skutki kryzysu gospodarczego jeszcze się nie pojawiły. W przewidywaniach dominuje pesymizm. Szacunki ekspertów mówią o tym, że w całym 2022 roku w Polsce upadnie ponad 250 tysięcy firm. Wprawdzie liczba upadłości może być niższa niż w latach poprzednich, ale znacznie więcej podmiotów zdecyduje o zamknięciu swojego interesu.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: