Zastanawiasz się, ile komornik może zabrać z pensji? 2023 rok przyniósł podniesienie płacy minimalnej, co ma związek z tą kwestią. Sprawdź najnowsze dane i zobacz, ile komornik może zająć z umowy o pracę, umowy dzieło, umowy zlecenie lub emerytury w tym roku.

Komornik ma prawo zająć pewną kwotę z pensji, jeżeli zalegasz z długami. Istnieje kilka czynników, warunkujących kwotę, jaką komornik ma prawo zająć. Co ma wpływ na to, ile komornik może zabrać z pensji? 2023 to czas zmian w wynagrodzeniach minimalnych, a m.in. od nich zależy skala zająć komorniczych. Aby dowiedzieć się więcej i być na bieżąco, czytaj nasz tekst!

Ile komornik może zabrać z pensji? 2023 rok i konsekwencje zmian

Wysokość pensji, jaką komornik może zająć, zależy przede wszystkim od kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W roku 2023 pensja minimalna od 1 stycznia do 30 czerwca wynosi 3490 zł brutto, co daje ok.  2709,48 zł netto. Od 1 lipca do 31 grudnia płaca minimalna będzie wynosiła natomiast 3600 brutto i ok. 2800 neto. Kwota ta ma wpływ na to, ile komornik musi pozostawić w kieszeni dłużnika. Dzieje się tak dlatego, że kwota minimalnego wynagrodzenia stanowi część wolną od potrąceń komorniczych. To oznacza, że osobie zarabiającej tylko minimalną pensję komornik nie zabierze ani złotówki. Trzeba jednak wiedzieć, że limity nie dotyczą zajęć związanych z alimentami.

Jaka jest wysokość kwoty, jaką zabierze komornik z pensji?

W 2023 roku komornik musi zostawić dłużnikowi wynagrodzenie za pracę w wysokości 2709,48 złotych brutto. Wysokość kwoty, jakiej nie obowiązują zajęcia komornicze, jest taka sama dla każdego dłużnika niealimentacyjnego, który pracuje na pełen etat na podstawie umowy o pracę. Inne formy umów podlegają zaś innym zasadom pracy komornika. Warto wiedzieć również, że oprócz wysokości pensji, jaką trzeba bezwzględnie pozostawić dłużnikowi, komornik może zabrać z konta tylko maksymalny ustalony procent z wynagrodzenia danej kwoty.

Ile komornik może zabrać z pensji maksymalnie w 2023 roku?

Jeśli chodzi o to, ile komornik może zabrać z pensji, 2023 zmienia opisaną powyżej kwestię, czyli wysokość płacy minimalnej. Co zaś z maksymalną skalą zajęć komorniczych? Zajęcia te mogą wynosić najwyżej:

 • 60% wynagrodzenia, jeżeli dług powstał z powodu alimentów;
 • 50% wynagrodzenia, jeśli dług zaistniał z innych powodów.

Zasady zabierania wynagrodzenia za pracę w 2023 roku trzeba traktować łącznie. Oznacza to, że jeżeli dłużnik otrzymuje równowartość minimalnej pensji, to komornik z wypłaty nie będzie mógł potrącić 50% czy 60%. Komornik będzie mógł zabrać określoną kwotę z pensji dopiero wtedy, gdy wynagrodzenie wyniesie więcej niż płaca minimalna.

Ile może zająć komornik z pensji minimalnej w 2023 roku? Kwestia alimentów

Ile może zająć komornik w 2023 z pensji minimalnej w zależności od tego, czy dług ma związek z alimentami? Oto odpowiedzi:

 • jeżeli dług nie pochodzi z alimentów, komornik nie ma prawa zajęcia konta bankowego w żądnej wysokości poniżej pensji minimalnej;
 • w przypadku dłużników alimentacyjnych komornik będzie miał możliwość zabrania takiej kwoty, aby do dyspozycji dłużnika pozostało 4/10 minimalnego wynagrodzenia.

Umowa o dzieło – ile komornik może zabrać z pensji?

Umowa o dzieło charakteryzuje się dużą nieregularnością, co sprawia, że trudno uchronić się przed egzekucją komorniczą. Według aktualnych przepisów komornik z umowy o dzieło może ściągnąć nawet 100% dochodów. Oczywiście w niektórych przypadkach osoba zadłużona może ubiegać się o to, aby potraktować ją na nieco łagodniejszych warunkach. Szanse na działania łagodzące są jednak właściwie tylko wtedy, gdy dłużnik traktuje umowę o dzieło jako jedyne źródło zarobku, a kwota wypłaty z tego tytułu jest wszystkim, z czego się utrzymuje.

Ile komornik może zająć z pensji w przypadku niepełnego etatu?

Nadal szukasz odpowiedzi na pytanie o to, ile komornik może zabrać z pensji? 2023 rok zmienił w pewnym stopniu sytuację osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin na umowie o pracę. To także ma związek z podwyższeniem płacy minimalnej. Dłużnik w dalszym ciągu jest chroniony przed egzekucją komorniczą, jednak tylko w stopniu proporcjonalnym do części etatu, na jaki pracuje. W przypadku takich osób stosowany jest przelicznik procentowy względem wynagrodzenia minimalnego. Mowa o kwocie, która wolna jest od zajęcia komorniczego. Jeżeli osoba zadłużona jest zatrudniona na pół etatu, to kwota wolna od zajęcia komorniczego wyniesie połowę płacy minimalnej, która obowiązuje w danym roku.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie więc mniejsza, jeśli dłużnik jest zatrudniony na mniejszą część etatu. Jeżeli niepełny etat dotyczy umowy o pracę, komornik musi stosować się także do maksymalnej skali zajęcia pensji. W przypadku dłużników niealimentacyjnych w dalszym ciągu będzie to 50%, a w przypadku dłużników alimentacyjnych 60%.

Ile komornik może zabrać z pensji przy umowie zlecenia?

Umowa zlecenia nie daje pracownikowi tak dużej ochrony, jak umowa o pracę. Dla dłużnika jest jednak korzystniejsza od kontraktu o dzieło. Do 2019 roku komornik miał możliwość zajęcia w wysokości 100% wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Aktualnie obowiązują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które pozwalają traktować taką umowę podobnie, jak umowę o pracę. Oznacza to, że osoby, które pracują na podstawie takiej umowy, mają szansę na zachowanie części wynagrodzenia w przypadku, gdy komornik prowadzi sprawę przeciw nim.

W przypadku umowy zlecenia to na dłużniku spoczywa obowiązek poinformowania komornika o tym, że:

 • praca ma charakter powtarzający się;
 • jest jedynym źródłem dochodu dłużnika lub zapewnia jego utrzymanie się.

Choć komornik może sam ustalić, że praca ma taki charakter, nie ma on takiego obowiązku. Właśnie dlatego dłużnik powinien wiedzieć, że w jego interesie jest podanie takich informacji.

Jakie kryteria kwalifikują do ulgi komorniczej w przypadku umowy o dzieło?

Osoba zadłużona, zanim zacznie ubiegać się o ulgę w zakresie kwoty zajęcia, musi spełniać poniższe warunki:

 • pracownik ma status osoby fizycznej;
 • zarobki z tytułu umowy zlecenia muszą mieć charakter stały;
 • wypłata z tytułu umowy musi być jedynym źródłem dochodu lub jedynym źródłem utrzymania dłużnika;
 • zarobki z umowy muszą mieć charakter powtarzalny, czyli występować co miesiąc.

Osoby, które spełniają wszystkie te kryteria i chcą, żeby komornik je uwzględnił, muszą przygotować:

 • kopię umowy;
 • potwierdzenia regularnego otrzymywania środków na konto.

Jeżeli dokumenty będą potwierdzone, jest duża szansa na to, że umowa o dzieło będzie potraktowana na takich samych zasadach jak umowa o pracę. W takiej sytuacji komornik zajmuje kwotę, która jest wyższa od pensji minimalnej.

Ile komornik może zająć z pensji za alimenty w 2023?

W kwestii tego, ile komornik może zabrać z pensji, 2023 zmienił nieco w przypadku dłużników niealimentacyjnych. A co z tymi, których zaległości obejmują niepłacenie alimentów? Wyższa pensja minimalna także może poprawić ich sytuację, ale tylko w pewnym stopniu. Dłużnicy alimentacyjni traktowani są bowiem przez prawo surowo. Jest to spowodowane faktem, że poszkodowane w tym przypadku jest dziecko, a nie wierzyciel. To ważne szczególnie wtedy, gdy zdrowie i życie dziecka uzależnione są od środków, płynących z alimentów. Dłużnikom alimentacyjnym komornik zajmie więcej niż w przypadku osób, zadłużonych z innych powodów. Sprawa alimentacyjna, jaką zajmuje się komornik, obejmuje wtedy inny procent maksymalnego zajęcia pensji, jak również inną kwotę wolną od zajęcia komorniczego.

Ile komornik może zająć z pensji dłużnika alimentacyjnego?

Komornik ma prawo do zajęcia 60% wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego, ale jednocześnie musi mu pozostawić 40% ustalonej na dany rok płacy minimalnej. W przypadku dłużników alimentacyjnych obowiązują przepisy dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia kwoty, jaką zajmie komornik w przypadku pracy na niepełny etat.

Ile może zająć komornik z emerytury i renty?

Od emerytów komornik może egzekwować 25% wysokości świadczenia. Oczywiście musi pozostawić na koncie kwotę wolną od potrąceń, która w 2023 w przypadku emerytów wynosi 1003,83 zł od stycznia do marca i 1191,33 zł od marca do grudnia.

Ile komornik może zabrać z pensji – podsumowanie

Wiesz już, ile komornik może zabrać z pensji. 2023 rok, jako czas podniesienia płacy minimalnej, niesie dla dłużników wyższe kwoty, które mogą zachować, jednak proporcje pozostają bez zmian. Można powiedzieć, że w przypadku umowy o pracę, a także umowy zlecenia da się w pewnym sensie uniknąć egzekucji komorniczej. Dotyczy to kwoty od zajęcia komorniczego, która wynosi równowartość pensji minimalnej ustalonej na ten rok. Podobnie jest w przypadku emerytów. W najgorszym położeniu są osoby pracujące na umowę o dzieło. W ich przypadku komornik może pobrać nawet 100% wynagrodzenia, płynącego z tytułu umowy o dzieło.

Archiwum: lipiec 2022
ile komornik może zabrać z pensji 2022