Polski Ład wiązał się z wieloma zmianami, niektóre z nich dotyczyły także emerytów i rencistów. Jak wygląda kwestia emerytury bez podatku 2023? Co zmieni się w świadczeniach dla seniorów od marca 2023 roku?

Od początku roku 2022 roku emeryci i renciści mogli liczyć na nieco większe wypłaty na rękę. Wiązało się to z tym, że część środków została zwolniona z podatku dochodowego. Kto skorzystał na zmianach i jak będzie wyglądała wysokość emerytur za 2023 rok? Zobacz, jak było, a jak może być w nowym roku. Dowiedz się, dlaaczego część emerytów będzie musiała zapłacić podatek i sprawdź regulacje biorące pod uwagę emeryturę bez podatku 2023.

Emerytura bez podatku w 2022 roku – którzy seniorzy na tym skorzystali?

Emerytura bez podatku objęła wszystkich emerytów oraz rencistów, otrzymujących emerytury i renty w wysokości do 2500 zł miesięcznie. Osoby, otrzymujące świadczenia powyżej ustalonej kwoty zapłaciły podatek, jednak tylko od ilości przekraczającej ustaloną wysokość emerytury. Według wyliczeń, na nowej reformie najwięcej zyskali emeryci, których wysokość świadczenia emerytalnego w ciągu roku była zbliżona do kwoty wolnej od podatku, czyli 30 tys. złotych brutto. Kwota podatku od emerytury nie była zbyt wysoka także dla osób, które otrzymywały więcej emerytury na rękę niż ustalona kwota. Dobrą wiadomością dla seniorów było to, że aby otrzymać wyższą emeryturę, nie trzeba było składać żadnych wniosków, ani dokonywać specjalnych formalności, ponieważ cała administracja była automatyczna.

Emerytura bez podatku 2022 – wyliczenia i tabela

W praktyce wyglądało to tak:

  • emeryt, którego świadczenie miesięczne wynosi 3,2 tys. brutto (2 660 zł netto) zyska ok. 1 600 zł netto rocznie;
  • małżeństwo emerytów, w którym jedna osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga średniej wysokości, może zyskać nawet do ok. 3 tys. złotych na rękę rocznie;
  • małżeństwo emerytów, w którym każdy małżonek otrzymuje emeryturę w wysokości 1 800 zł brutto, czyli łącznie 3 031 zł netto, zyska rocznie na rękę ok. 2 946 zł.

Emerytura od stycznia 2022 – tabela. Jak to wyglądało do tej pory?

Od 2022 roku wysokość emerytur wyglądała następująco:

  • świadczenia w wysokości 1000 zł brutto – 910 zł na rękę (więcej o 35 złotych);
  • emerytura 1500 zł brutto to 1365 zł na rękę (więcej o 95 złotych);
  • świadczenie 2000 zł brutto to aktualnie 1820 zł na rękę (141 złotych wzrost świadczenia);
  • 3000 zł brutto to na rękę 2645 zł na rękę i 148,5 zł więcej niż przed rokiem.

Emerytura wolna od podatku a inne świadczenia

Osoby, które pobierają dwa różne świadczenia, np. emeryturę oraz rentę z tytułu choroby zawodowej, wciąż mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku, ale tylko wtedy, gdy łączna wysokość świadczeń nie przekroczy 2,5 tys. złotych brutto. Podobnie jak w przypadku jednego świadczenia, także tutaj, gdy próg ten zostanie przekroczony, emeryci zapłacą podatek, ale tylko od kwoty, przekraczającej 2500 złotych brutto. Jakie jeszcze możliwości oprócz emerytury bez podatku 2023 niesie seniorom?

Emerytury bez podatku 2023 – jak wpłynie to na sytuację emerytów?

Zmiany, związane z Polskim Ładem mają na celu poprawę sytuacji emerytów. Rosnąca inflacja widoczna jest na każdym kroku, a wyższe emerytury mają pomóc w ustabilizowaniu sytuacji życiowej seniorów. Zwolnienie z podatku dochodowego oraz rekordowa waloryzacja emerytur pomogą osobom starszym w radzeniu sobie z rosnącymi cenami towarów i usług.

Waloryzacja emerytur w 2023

W marcu 2023 roku zostanie ustalona waloryzacja świadczeń emerytalnych. Według podpisanej przez Prezydenta ustawy emerytury i renty wzrosną o 13,8 proc., a minimalna kwota waloryzacji wyniesie 250 zł brutto. Mówi się jednak, że waloryzacja będzie wyższa i może być nawet na poziomie 15%. Na razie jednak nie wiadomo, jak będzie, a dane te są szacunkowe.

Podatek od emerytury 2023 – zmiany?

Formalnie nie zapowiedziano zmian dotyczących tzw. emerytury bez podatku – kwota wolna od podatku w 2023 r. pozostaje na dotychczasowym poziomie 30 000 zł. Jednak w praktyce wielu seniorów będzie musiało zacząć płacić podatek dochodowy w 2023 roku.

Podatek dochodowy 2023 – kto będzie go musiał zapłacić?

Po wysokiej waloryzacji część emerytów będzie musiała płacić podatek dochodowy, ponieważ ich emerytury przekroczą kwotę 2 500 zł brutto miesięcznie. Im wyższa waloryzacja, tym więcej emerytów przekroczy próg wolny od podatku.

Emerytury bez podatku 2023 – podsumowanie

Rok 2022 przyniósł wiele korzystnych zmian dla emerytur. Większość z nich może liczyć na wyższe świadczenia, które wynikają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Z Polskim Ładem wiążą się jednak także zmiany niekorzystne, związane ze składką zdrowotną. Od 2022 roku nie można bowiem odliczyć 9% składki od podatku dochodowego. W 2023 część emerytów musi się przygotować jednak na to, że będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od emerytury. Będzie to spowodowane wysoką waloryzacją świadczeń emerytalnych, która będzie miała miejsce w marcu 2023 roku. Wartością podstawową, która jest brana pod uwagę przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent jest poziom inflacji, która jest obecnie najwyższa od 25 lat.

Archiwum: styczeń 2023
emerytury bez podatku 2022