Ostatnie lata pokazały, że inwestorzy (zarówno wyspecjalizowane fundusze, jak i indywidualni posiadacze kapitału) są zainteresowani nowoczesnymi instrumentami finansowymi. Do takich zdecydowanie należą kryptowaluty, czyli waluty wirtualne. Rzeczywistość pokazała, że są to produkty o wysokim stopniu rentowności, którym towarzyszy niemałe ryzyko. Trzeba jednak mieć na uwadze także inny aspekt. Mowa tu o podatku od dochodów z tego tytułu. Warto wiedzieć między innymi to, kiedy trzeba płacić podatek od Bitcoina czy Ethereum i w jakiej deklaracji (zeznaniu) powinno się wykazać transakcje z tego tytułu.

Kto płaci podatek PIT od kryptowalut w Polsce?

Dochody z handlu Bitcoinem podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT. Dotyczy to zarówno prywatnych inwestorów, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Obrót kryptowalutami w świetle PIT a koszty uzyskania przychodu i ulgi

Podobnie jak w przypadku zysków kapitałowych z tytułu obrotu akcjami, opodatkowanie kryptowalut ma postać jednej stawki na poziomie dziewiętnastu procent. Podstawę do obliczenia zobowiązania publicznoprawnego stanowi dochód ustalany jako różnica dodatnia (nadwyżka) między:

Trzeba przy tym pamiętać, że — w odróżnieniu od np. dochodów z tytułu umowy o pracę — podatnicy nie mają możliwości skorzystania z różnego rodzaju odliczeń oraz zwolnień. Termin zapłaty podatku z tytułu udanych inwestycji w krypto to ostatni dzień kwietnia następnego roku. Jest to pewne ułatwienie dla inwestorów, którzy mają dzięki temu większą elastyczność w zakresie obracania kapitałami pieniężnymi oraz mniej obowiązków sprawozdawczych.

Zobacz także  PPE – podatek nie dla każdego. Kto musi go płacić? Poznaj odpowiedź

Na jakim formularzu należy rozliczyć podatek PIT z tytułu transakcji Bitcoinem?

Ważne jest nie tylko ustalenie wysokości podatku od zysków z tytułu obrotu walutą wirtualną. Istotne jest również wykorzystanie do tego celu odpowiedniego formularza rozliczeniowego. Jaki dokument podatkowy trzeba wykorzystać do tego celu?

W przypadku kryptowalut należy zastosować roczną deklarację PIT-38, czyli zenanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Jest to charakterystyczna, niebieska deklaracja podatkowa, którą stosuje się między innymi w przypadku dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach/spółdzielniach itp.

Aby móc poprawnie rozliczyć się z osiągniętego przychodu, należy pamiętać o kilku istotnych zasadach. Przede wszystkim:

  • przychody z obrotu walutą wirtualną oraz koszty nabycia Bitcoina nie mogą być łączone z innymi wpływami i wydatkami (np. z tytułu obrotu akcjami/udziałami). Tym samym dochód — różnica między przychodami i kosztami — odnosi się wyłącznie do inwestycji aktywami w postaci wirtualnych walut,
  • jeśli koszty poniesione podczas transakcji przewyższyły wartość sprzedanych instrumentów finansowych, dochodzi do tzw. straty podatkowej. Podczas gdy w przypadku handlu akcjami itp. można rozliczyć stratę w ciągu pięciu następnych lat, ujemny zysk netto dla walut wirtualnych przenosi się na następny rok kalendarzowy (podatkowy).

Opodatkowanie walut wirtualnych w Polsce z punktu widzenia podatków VAT/PCC. Czy transakcje kryptowalutowe podlegają innym obciążeniom płaconym do Urzędu Skarbowego?

Dochodowy podatek od Bitcoina to ważny, ale nie jedyny rodzaj obciążenia, które należy stosować. To właśnie dlatego warto zainteresować się podatkiem od kryptowalut z punktu widzenia Value Added Tax oraz PCC.

Value Added Tax

Duże zainteresowanie budzi kwestia tego, czy transakcje w zakresie obrotu kryptowalutami należy objąć podatkiem od towarów i usług (Value Added Tax). Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że podmioty działające wyłącznie na terenie Polski nie są objęte obowiązkiem podatkowym na gruncie przepisów VAT. Taki stan rzeczy potwierdzają następujące akty prawa:

  • ustawa z dnia 21.03.2004, zgodnie z którą zwolnione są transakcje w zakresie obrotu oraz pośrednictwa środków płatniczych (monety, banknoty, waluty — w tym także niemające fizycznej postaci), jeśli nie są to przedmioty kolekcjonerskie (art. 43);
  • interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 20.09.2018 (0115-KDIT1-1.4012.450.2018.2.MN).
Zobacz także  Odliczenie internetu od podatku – komu przysługuje ulga na internet i jak z niej skorzystać?

Jeśli chodzi o VAT, podatek od Bitcoina obowiązuje w sytuacji, gdy transakcje są realizowane poza granicami Polski.

PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych to rodzaj obciążenia, który obejmuje m.in. transakcje sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, praw majątkowych, darowizn itp. Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą obrót Bitcoinem (oraz innymi walutami wirtualnymi) podlega PCC. Tymczasem, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej — można się o tym przekonać, zaglądając do zapisów ustawy z dnia 09.09.2000. Wymieniono w niej katalog czynności, które podlegają zwolnieniu. Jest to między innymi sprzedaż:

  • bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz obligacji skarbowych,
  • ruchomości, których wartość nie przekracza równowartości tysiąca złotych.
  • towarów na giełdach towarów,

oraz wiele innych. Jeśli chodzi o Bitcoina, to na uwagę zasługuje pkt 1a), zgodnie z którym od PCC zwolniona została również wymiana kryptowalut (sprzedaż i zamiana walut wirtualnych).

Inwestycje w waluty wirtualne to szansa na wysokie zyski. Dochody z tego typu inwestycji mogą być bardziej atrakcyjne niż wiele innych form alokowania kapitału. Abstrahując od kwestii związanych z inwestowaniem, trzeba jednak pamiętać także o kwestiach dotyczących podatku od Bitcoina. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nawet odpowiedzialnością karną skarbową.

bitcoin podatek