Podatki

Podatek od kryptowalut 2023 – w jaki sposób rozliczyć się ze sprzedaży kryptowalut?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób rozliczyć podatek dla kryptowalut 2023. Kwota ze sprzedaży kryptowalut musi zostać rozliczona w rocznym zeznaniu PIT. Zobacz, co należy wiedzieć przed jego wypełnianiem!

Każdy inwestor, który osiągnął przychody ze sprzedaży kryptowalut, ma obowiązek ich rozliczenia w zeznaniu PIT-38. Jeżeli w danym roku zbywałeś kryptowalutę, nie możesz zapominać o rozliczeniu! Nie trzeba jednak rozliczać się każdorazowo po sprzedaży. Przed rokiem 2019 pewne kwestie wyglądały inaczej niż obecnie w kwestii podatku od kryptowalut. Sprawdź aktualne przepisy, jeśli chcesz wiedzieć więcej o rozliczeniach. Zapoznaj się z naszym artykułem!

Ile wynosi podatek od kryptowalut?

Podatek od kryptowalut obliczany jest od dochodu danego inwestora, który w danym roku dokonał ich zbycia. Stawka podatku w tym przypadku wynosi 19% od podstawy opodatkowania. Podstawą tą jest zaś dochód ze sprzedaży kryptowalut. Pamiętaj, że przychód powstaje w momencie zbycia kryptowaluty na giełdzie, czyli w momencie, gdy waluta wirtualna zmienia się na tradycyjny środek płatniczy. 

Jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodów, to są nimi:

 • udokumentowane wydatki, które inwestor poniósł, by nabyć kryptowalutę;
 • koszty jej późniejszego zbycia;
 • wydatki poniesione na rzecz podmiotów pośredniczących. 

W przypadku kryptowalut inwestor nie dostaje formularza podatkowego PIT-8C i PIT-11, a organy gospodarcze nie mają obowiązku sporządzania informacji i wysyłania jej organom podatkowym ani podatnikom.

Jeżeli chcesz zainwestować w kryptowaluty i szukasz odpowiedniego miejsca, gdzie mógłbyś zacząć, warto zainteresować się giełdą BitBay!

Do kiedy trzeba rozliczyć się ze sprzedaży kryptowalut?

Podatek od kryptowalut 2023 należy rozliczyć w PIT-38, dla którego standardowy termin to 30 kwietnia. W 2022 roku dzień ten przypadał na sobotę, więc podatnicy mogli składać dokumenty do 2 maja 2022 r. Zeznanie PIT-38 można składać w formie:

 • papierowej;
 • elektronicznej.

PIT należy złożyć do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania.

W jaki sposób rozliczyć podatek od kryptowalut 2023?

Podatek od kryptowalut można rozliczyć online lub poprzez formularz papierowy. Od 2019 roku zmienił się sposób rozliczania wirtualnych środków. W jaki sposób? Oto kilka ważnych informacji.

 1. Przychody z kryptowalut mogą być sumowane i rozliczane wyłącznie z przychodami, które uzyskane zostały z tego samego źródła.
 2. Koszty, które inwestor poniósł, również rozlicza się tylko z kosztami z kryptowalut. Podobnie jest z dochodem ze sprzedaży kryptowaluty. 
 3. Nadwyżek kosztów nie można rozliczać z nadwyżkami z innych tytułów. 
 4. Podatku od kryptowalut 2023 nie można rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawidłowe wypełnienie formularza PIT-38 jest bardzo ważne. Na początku należy przygotować informacje o poniesionych kosztach oraz przychodzie. Punkt „E” w PIT-38 odnosi się właśnie do źródła przychodów określonego jako „Odpłatne zbycie walut wirtualnych”. Znajdują się tutaj pola:

 • „b” – służy do wpisania przychodu;
 • „c” – do wpisania kosztów poniesionych w danym roku podatkowym;
 • „d” – koszty w latach ubiegłych, które nie zostały wcześniej potrącone;
 • „e” oraz „f” – sumy i różnice wspomnianych wyżej pól.

Wypełniony formularz musi zostać dołączony do innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia podatkowego. Samo jego wypełnienie nie jest trudne, ale mimo wszystko warto skorzystać z programów do rozliczeń podatkowych. Można również poprosić o poradę doświadczonych specjalistów zajmujących się księgowością

Jeżeli w danym roku przychód z kryptowalut był zerowy, to i tak warto wykazywać koszty poniesione w danym roku rozliczeniowym. Jeżeli kupiłeś kryptowalutę, ale nie zbyłeś jej w danym roku, to i tak zalecane jest wypełnienie PIT-u. Przychód był zerowy, co oznacza, że podatek nie zostanie naliczony. Jednak koszty poniesione będą miały znaczenie, gdy kryptowaluta zostanie sprzedana w następnym roku.

Wiesz już więcej na temat podatku od kryptowalut 2023. Miej zawsze na uwadze, że jego nieopłacenie może narazić podatnika na wysokie kary. Teraz masz już potrzebną wiedzę i będziesz w stanie sobie poradzić!

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: