Podatki

Jak obliczyć podatek od zysku z handlu kryptowalutami?

Spektakularny sukces waluty bitcoin sprawił, że coraz więcej inwestorów skłania się ku zakupowi kryptoaktywów. Nie ulega wątpliwości, że handel bitcoinem i innymi tokenami stanowi perspektywiczny wybór, a zarazem doskonałe narzędzie do dywersyfikacji portfela. Sam obrót kryptowalutami czy zakup produktów z ich użyciem nie musi rodzić obowiązku podatkowego. Inaczej wygląda sprawa opodatkowania przychodów z obrotu kryptowalutami, szczególnie gdy uzyskaliśmy zysk z inwestycji. W artykule podpowiadamy, jak obliczyć podatek od zysku z handlu kryptowalutami w Polsce.

W Polsce nabycie oraz posiadanie kryptowalut nie jest opodatkowane

Przede wszystkim warto rozwiać obawy tych, którzy nie osiągają zysków z kryptoaktywów, a jedynie nabywają je lub gromadzą. W Polsce nabycie oraz posiadanie kryptowalut nie jest opodatkowane w żaden sposób. Opodatkowaniu nie podlega również kilka innych sytuacji związanych z zastosowaniem krypto w codziennych czynnościach.

  • Pośrednictwo w wymianie oraz transakcjach kryptowalutowych.
  • Prowadzenie rachunków do gromadzenia kryptowalut.
  • Wymiana kryptowalut na waluty fiducjarne.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, który opisuje treść art. 17 ust. 1f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oczywiście wraz ze wzrostem popularności użycia kryptowalut w codziennym obiegu sytuacja może się zmienić i polski rząd może wprowadzić nowy podatek.

Zysk z handlu kryptowalutami – kiedy należy opłacić podatek dochodowy?

Inaczej rozumiany jest jednak zysk z handlu kryptowalutami. Osiągnięcie korzyści wskutek transakcji kryptowalutowej to sytuacja, kiedy może powstać konieczność opłacenia podatku dochodowego. Zgodnie z polskim prawem nie podlega opodatkowaniu zysk, który powstał w wyniku wymiany jednej kryptowaluty na inną. Analogicznie – nie zapłacimy podatku, gdy osiągniemy zysk wskutek zakupu kryptoaktywa za waluty fiducjarne.

Warto zatem odpowiedzieć sobie na pytanie – kiedy należy opłacić podatek dochodowy? Opodatkowanie ma miejsce w dwóch przypadkach opisanych poniżej.

  • Sprzedaż kryptowaluty – jeżeli osiągamy zysk wskutek sprzedaży kryptowaluty, czyli jej wymiany na walutę fiducjarną, musimy zapłacić podatek dochodowy od osiągniętego w ten sposób przychodu.
  • Zakup za kryptowalutę – jeśli dokonamy transakcji zakupu produktu lub usługi za waluty cyfrowe, to również może powstać obowiązek podatkowy. Wówczas również musimy rozliczyć się z fiskusem odpowiednim podatkiem dochodowym.

Jak wspomnieliśmy już wcześniej – dynamiczny rozwój rynku kryptowalutowego może spowodować wprowadzenie nowych opłat w przyszłości.

Jak wyznaczyć oraz opłacić podatek dochodowy od zysku z handlu kryptowalutami?

Wiesz już, że w przypadku sprzedaży bitcoina lub innej kryptowaluty albo dokonania zakupu za kryptoaktywa może powstać obowiązek podatkowy. Ma on miejsce w przypadku osiągnięcia zysku z takiej transakcji. Handel kryptowalutami wymaga zatem wiedzy na temat tego, jak wyznaczyć oraz opłacić podatek dochodowy od zysku z handlu kryptowalutami. Poniżej omawiamy najważniejsze aspekty tego procesu.

  • Zysk od transakcji kryptowalutowych jest obciążony podatkiem dochodowym 19%.
  • Rozliczenia podatkowego z tego tytułu dokonujemy w deklaracji PIT-38.
  • Sama deklaracja PIT-38 musi być złożona również, gdy nie osiągnęliśmy zysku.
  • W przypadku braku zysku uwzględniamy w PIT-38 koszty zakupu kryptowalut.
  • Koszty zakupu walut cyfrowych można będzie w przyszłości odliczyć od podatku.

Najważniejsza informacja dla inwestorów to fakt, iż samą deklarację podatkową PIT-38 należy złożyć niezależnie od tego, czy osiągnęliśmy zysk lub stratę, czy bilans zerowy. Brak złożenia deklaracji może nieść za sobą ryzyko obciążenia mandatem skarbowym.

Handel kryptowalutami – co można odliczyć od podatku jako koszty uzyskania przychodu?

Wspomnieliśmy wcześniej, że rozliczenie kosztów zakupu kryptoaktywów na giełdzie kryptowalut pozwala odliczyć je od podatku. W trakcie dyskusji na temat handlu kryptowalutami często pojawia się pytanie, co jeszcze można odliczyć od podatku jako koszty uzyskania przychodu. Do takich kosztów można zaliczyć udokumentowane wydatki związane z nabyciem oraz zbyciem aktywów, np. prowizję dla pośrednika czy giełdy kryptowalutowej.

Równie często pojawiają się dyskusje dotyczące rozliczenia kosztów związanych z wydobywaniem walut cyfrowych, czyli kopaniem bitcoina lub innej kryptowaluty. Okazuje się, że opłaty za energię elektryczną czy inwestycja w koparkę kryptowalutową nie są elementami, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Nie są nimi również wydatki związane z wymianą jednej kryptowaluty na inną (np. prowizje transakcyjne).

Handel kryptowalutami a podatek VAT?

Ostatnią sporną kwestią, którą chcemy omówić, jest handel kryptowalutami w świetle podatku VAT. Teoretycznie obrót tokenami krypto można zakwalifikować jako tzw. odpłatne świadczenie kwalifikowane (usługa elektroniczna). Jest ono obłożone podatkiem VAT 23%. W praktyce jednak, zgodnie z art. 43 ustawy o VAT, wszelkiego rodzaju obroty kryptowalutowe na terenie Polski zostały zwolnione z tego obowiązku.

Jeżeli interesujesz się inwestowaniem w bitcoina czy inne kryptowaluty i poszukujesz bezpiecznej platformy, która to umożliwi, sprawdź ofertę polskiej giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Załóż bezpłatne konto w serwisie i odkryj jego zalety!

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz