Kryptowaluty to obecnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sposobów inwestowania. Coraz więcej osób angażuje w nie swoje środki finansowe. Pamiętaj jednak, że inwestycja w kryptowaluty pociąga za sobą obowiązki podatkowe! Zobacz, jakie!

Wiele lat temu wydawało się, że bitcoin i inne kryptowaluty to tylko internetowa fanaberia i niezbyt udany eksperyment. Tymczasem, obecnie jest to jeden z zyskujących największą popularność sposobów lokowania kapitału. Wiąże się to z pewnością z faktem, że tego rodzaju inwestycja może przynieść duży zwrot w stosunkowo krótkim czasie. Rzecz jasna, działalność kryptowalutowa wiąże się także z określonym ryzykiem. Do wykopywania bitcoinów wykorzystywany jest drogi sprzęt komputerowy, w tym karty graficzne, a one same regularnie drożeją. Jednak, jak w wielu sytuacjach, tak i w tej wszystko ma swoje plusy i minusy. Pamiętaj – kryptowaluty to także obowiązki, w tym opłacanie podatku od transakcji kryptowalutami. Przekonaj się, ile wynoszą stawki podatkowe i jaki formularz PIT służy do rozliczeń z Urzędem Skarbowym w takim przypadku.

Podatek od kryptowalut – zasady i PIT-38

Zasady, według których inwestorzy rozliczają podatki od kryptowalut, obowiązują w Polsce od 2019 roku. Według prawa, wszelkie przychody, które uzyskasz dzięki kryptowalutom, są zaliczane do kategorii kapitałów pieniężnych. Pamiętaj jednak, że nie są one rozliczane wraz z innymi przychodami należącymi do owej kategorii.

Sumowanie kosztów i przychodów

Co to oznacza? Wynika z tego kilka ważnych konsekwencji, które musisz mieć na uwadze, interesując się rynkiem kryptowalut. Po pierwsze, pamiętaj, że wszelkie koszty, które poniosłeś w związku z obrotem wirtualnymi walutami, możesz połączyć jedynie z kosztami związanymi z tą działalnością. Oznacza to, że jeżeli kosztem uzyskania przychodu był na przykład zakup sprzętu komputerowego, ów zakup możesz połączyć tylko z tą konkretną sytuacją. Musi to bowiem być sprzęt, którego przeznaczeniem jest tylko i wyłącznie obracanie tymi walutami.

Po drugie, przychody dotyczące kryptowalut mogą być łączone tylko i wyłącznie z innymi przychodami z nich. Musisz zdawać sobie sprawę, że nie możesz połączyć różnych rodzajów przychodów w swoich zeznaniach podatkowych. Ustawodawca bardzo wyraźnie rozgraniczył różne ich kategorie i zaznaczył, że kryptowaluty stanowią niejako samoistne i niezależne źródło dochodów.

Rozliczenie kosztów a przychód z obrotu kryptowalutami

Nie możesz także łączyć nadwyżek kosztów wobec przychodu względem działalności związanej z kryptowalutami z innymi kosztami, które poniosłeś z innych tytułów. Należy podkreślić raz jeszcze – kryptowaluty to w pewnym sensie zupełnie oddzielny byt w systemie podatkowym. Warto też dodać, że o ile nadwyżka kosztów wobec przychodu, dotycząca innych działalności, stanowi stratę rozliczeniową w kolejnych latach, o tyle nadwyżkę kosztów związaną z kryptowalutami podatnik może przenieść na kolejny rok.

Uzyskany dochód, to jest różnicę między przychodami a kosztami, możesz rozliczać w odniesieniu do kryptowalut i tylko względem nich. Uczynić to możesz poprzez deklarację podatkową PIT-38. To właśnie w niej zawierasz wszelkie informacje, które dotyczą zarówno twoich przychodów, jak i kosztów związanych z obrotem kryptowalutami.

Podatek dochodowy od kryptowalut – kiedy go zapłacisz?

W jakiej dokładnie sytuacji będziesz musiał zapłacić podatek od obrotu kryptowalutami? Czy każdy obrót kryptowalutami generuje powstanie obowiązku podatkowego? Otóż, jak się okazuje, nie. Nie dzieje się tak wtedy, gdy nie następuje odpłatne zbycie waluty wirtualnej. Co dokładnie to oznacza? Ustawodawca rozumie w ten sposób wymianę bitcoina, dogecoina czy innej kryptowaluty na „prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną”. Tak stanowi jeden z artykułów ustawy o PIT i zawarta w nim definicja omawianej sytuacji.

Innymi słowy, jeżeli wymienisz kryptowalutę na inną kryptowalutę, nie płacisz żadnego podatku. Natomiast, jeżeli wymienisz taką walutę na gotówkę lub na jakiś towar, wtedy sytuacja prezentuje się zgoła inaczej i powstaje obowiązek podatkowy. Zamiana kryptowaluty na inną z tego samego rodzaju nie stanowi tym samym, według polskiego ustawodawstwa, źródła przychodu. Tym jest dopiero jej zamiana na złotówki lub dokonanie za jej pomocą konkretnych zakupów.

Podatek od kryptowalut a działalność gospodarcza

Kwestia, którą należy jasno podkreślić, to fakt, że nie możesz rozliczać swoich dochodów związanych z kryptowalutami w ramach rozliczeń prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej. Poniekąd wynika to z omówionych powyżej zasad i specyfiki statusu bitcoinów, dogecoinów i innych kryptowalut w polskim systemie podatkowym. Jest to zupełnie oddzielna kategoria. Tym samym przedsiębiorca, który zarabia na kryptowalutach, jednak jego naczelna działalność ma innych charakter, nie może włączyć dochodów z tego tytułu do rozliczeń swojej firmy. Przychody twojej firmy podlegają innej formie opodatkowania, zgodnie z zasadami ustawy o podatku dochodowym. Podatek od wirtualnych walut to zaś tylko i wyłącznie wskazany w tym omówieniu druk PIT-38.

Wysokość podatku od kryptowalut

Ile jednak wynosi omawiana danina związana z kryptowalutami, gdy już przyjdzie ci ją zapłacić? Jest to 19% podstawy opodatkowania. Tę stanowi z kolei, jak to zazwyczaj ma miejsce w przypadku podatku dochodowego, przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

Jeżeli więc, twój przychód z obrotu kryptowalutami wyniósł 1930 zł, zaś koszty jego uzyskania 930 zł, obliczasz podatek od kwoty 1000 zł. Wyniesie on tym samym 19% wskazanej tu kwoty, czyli 190 zł. Pamiętaj – podatku nie zapłacisz, gdy wymieniasz kryptowalutę na inną. Musisz go opłacić tylko wtedy, gdy następuje odpłatne zbycie waluty.

Kiedy wykonać rozliczenie podatku od kryptowalut?

Co ważne, podatek ten opłacasz nie w trakcie roku, każdorazowo przy powstaniu dochodu. Dokonujesz tej czynności raz do roku, wykorzystując do tego celu deklarację roczną. Składasz PIT-38, który zawiera informacje o rocznej daninie. Wynika z tego jednoznacznie, że jeżeli w jednym miesiącu uzyskasz dochód ze sprzedaży walut wirtualnych, natomiast w kolejnym twoje straty będą wyższe, podatek zapłacisz tylko od ostatecznej kwoty dochodu, jaki uzyskałeś w skali roku. To ważna zasada, która dotyczy tego rodzaju działalności inwestycyjnej.

Podatek musisz opłacić najpóźniej do końca kwietnia roku, który następuje po tym, w którym osiągnąłeś dochód. Koniecznie pamiętaj, by tytuł przelewu, który skierujesz do Urzędu Skarbowego, zawierał informację o tym, że jest to druk PIT-38. Kwoty podstawy opodatkowania nie możesz zmniejszać o żadne ulgi, którym podlega czysta wartość dochodu.

Podatek od waluty wirtualnej – podsumowanie

Jak widzisz, inwestowanie w wirtualne waluty nie jest pozbawione obowiązków typowych dla wszystkich osób, które uzyskują przychód z rozmaitych źródeł. To, co zwraca uwagę w przypadku tej daniny, to fakt, że występuje jedna stawka podatkowa, która wynosi 19%. To sprawia, że podatek ten można uznać za klarowny pod względem zasad.

Jako płatnik podatku od kryptowalut musisz pamiętać o tym, że podatek ten jest w pewnym sensie samoistny. Jego opodatkowania nie możesz łączyć z innymi daninami. Nawet, jeżeli są to dochody, które wpisujesz do deklaracji PIT-38, jak na przykład dochody ze sprzedaży akcji ma giełdzie. W przypadku podatku od kryptowalut musisz dokonać jednego przelewu do Urzędu Skarbowego. To zasadnicza kwestia, którą musisz mieć na uwadze – ten podatek nie łączy się z innymi i to jest jego najbardziej charakterystyczna cecha. 

Archiwum: listopad 2021
podatek od kryptowalut