Nawet 12 dni dodatkowego urlopu będzie przysługiwać od przyszłego roku pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w tym celu stosowną ustawę. Aby jednak uzyskać taki przywilej osoba zatrudniona musi legitymować się odpowiednim stażem pracy. Po przepracowaniu 10 lat będzie to dodatkowe 6 dni urlopu, natomiast po 20 będzie do 12 dni.

12 dni dodatkowego urlopu dla pracowników PIP od 1 stycznia 2022 r.

Nowelizacja ustawy, która dotyczy dodatkowego urlopu dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy została przyjęta przez Sejm 8 lipca. Regulacja ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.:

„Takie rozwiązanie, będące także wyrazem uznania dla pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne (wielokrotnie bardzo stresujące), powinno przyczynić się do większej regeneracji pracowników PIP podczas ich urlopów wypoczynkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność i intensywność ich działań podczas pracy” – napisano w uzasadnieniu projektu.

12 dni dodatkowego urlopu: Pracownicy PIP dołączają do uprzywilejowanych zawodów

Sam zainteresowany organ podkreśla, że dodatkowe dni urlopu nie obciążą budżetu państwa. W oświadczeniu PIP możemy przeczytać:

„Dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego dla inspektorów będą rekompensowane zwiększoną intensywnością wykonywanej pracy i produktywnością inspektorów w ramach wykonywanego czasu pracy”.

PIP dołącza do innych zawodów, które mogą liczyć na dodatkowy urlop. W uprzywilejowanej sytuacji znajdują się m.in. nauczyciele, prokuratorzy i sędziowie, policjanci oraz żołnierze. Przedstawiciele innych branż zgodnie z art. 154 kodeksu pracy mają do wykorzystania 20 dni urlopu, natomiast po przepracowaniu 10 lat przysługuje im 26 dni.

Archiwum: sierpień 2021
12 dni dodatkowego urlopu