Każdy pracownik, który posiada zaległy urlop z ubiegłego roku, powinien jak najszybciej złożyć wniosek o jego wykorzystanie. Wyjaśniamy, jakie konsekwencje może mieć niedotrzymanie wskazanego terminu.

Termin składania wniosków jeśli chodzi o zaległy urlop mija 30 września. To ostatni dzień na przygotowanie takiego dokumentu. Chodzi oczywiście o dni urlopowe za rok 2020.

Zaległy urlop. Nie zapomnij o tej dacie

Jeśli wiesz, że nie wykorzystałeś dni urlopowych za poprzedni rok kalendarzowy, jak najszybciej powinieneś ustalić, kiedy chciałbyś to zrobić. Prawo pracy nakłada na pracowników obowiązek wykorzystania zeszłorocznych dni urlopowych do 30 września 2021. Pracownikom przysługuje od 20 do 26 dni wolnych.

Nie chodzi oczywiście o wykorzystanie dni wolnych do 30 września. Tego dnia kończy się po prostu możliwość składania wniosków jeśli chodzi o zaległy urlop. Brak takiej decyzji może oznaczać, że pracodawca sam wybierze za ciebie, w które dni przypadnie twój niewykorzystany urlop.

Zaległy urlop. Pracodawca może ponieść karę

Wykorzystania zaległego urlopu przez pracowników musi przestrzegać pracodawca. Jeśli w wyznaczonym czasie pracownik nie uda się na urlop, pracodawcę może czekać grzywna w wysokości od 1 do nawet 30 tysięcy złotych.

Należy też pamiętać o tym, że pracodawca może nie wyrazić zgody na urlop w danym terminie lub przesunąć jego termin. Co więcej, przepisy, które pojawiły się w trakcie pandemii koronawirusa umożliwiały pracodawcy w czasie zagrożenia pandemicznego wysłanie pracownika na urlop wtedy, kiedy uzna to za stosowne.

Za: o2.pl

Archiwum: wrzesień 2021
zaległy urlop