ZUS. Duże zmiany w przepisach od 1 stycznia 2022 r.

ZUS szykuje szereg zmian, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r . Modyfikacje będą dotyczyć m.in. wysokości świadczeń oraz okresu ich pobierania. Nowe przepisy to efekt nowelizacji ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021 r. ZUS – zmiany w przepisach dotyczących przedsiębiorców Zmiany dotyczą m.in. osób, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Mowa tu chociażby o obywatelach prowadzących działalność gospodarczą oraz ich współpracownikach. Jak mówi Paweł Żebrowski: „Ubezpieczenie to nie będzie już ustawało na skutek nieterminowego opłacenia składek. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie” – powiedział rzecznik ZUS, który dodaje: „Dodatkowo, w przypadku osób, których niezdolność do pracy powstanie w okresie, gdy będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, nowo wprowadzane regulacje umożliwią otrzymanie świadczenia po spłacie zadłużenia. Prawo do tych świadczeń ulegnie jednak przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia”. ZUS – lepsze warunki dla osób przebywających w szpitalach Nowe regulacje wpływają również na korzystniejsze warunki zasiłku chorobowego na czas pobytu w szpitalu: „Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu jest niższy od standardowej stawki procentowej i wynosi, co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru ZUS szykuje szereg zmian, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.Modyfikacje będą dotyczyć m.in. wysokości świadczeń oraz okresu ich pobierania. Nowe przepisy to efekt nowelizacji ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021 r. ZUS – zmiany w przepisach dotyczących przedsiębiorców Zmiany dotyczą m.in. osób, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Mowa tu chociażby o obywatelach prowadzących działalność gospodarczą oraz ich współpracownikach. Jak mówi Paweł Żebrowski: „Ubezpieczenie to nie będzie już ustawało na skutek nieterminowego opłacenia składek. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie” – powiedział rzecznik ZUS, który dodaje: „Dodatkowo, w przypadku osób, których niezdolność do pracy powstanie w okresie, gdy będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, nowo wprowadzane regulacje umożliwią otrzymanie świadczenia po spłacie zadłużenia. Prawo do tych świadczeń ulegnie jednak przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia”. ZUS – lepsze warunki dla osób przebywających w szpitalach Nowe regulacje wpływają również na korzystniejsze warunki zasiłku chorobowego na czas pobytu w szpitalu: „Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu jest niższy od standardowej stawki procentowej i wynosi, co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru