Potrzebujesz informacji na temat ZUS Płock? Sprawdź, jaki jest adres tego oddziału, a także to, w jakich godzinach załatwisz tu sprawę. Najważniejsze wiadomości zamieszczamy poniżej.

Oddział ZUS Płock – jeśli szukasz sprawdzonych danych: adresu, godzin otwarcia czy numeru telefonu tej placówki, są one dostępne w naszym artykule. Sprawdź, też obsługą jakich świadczeń zajmuje się ZUS Płock.

Oddział ZUS Płock – dane adresowe

Siedziba ZUS Płock znajduje się blisko centrum miasta przy Al. Stanisława Jachowicza, natomiast obsługą klientów zajmują się urzędnicy w biurze zlokalizowanym przy Al. Józfea Piłsudskiego. Sprawdź dokładne dane adresowe, a także dostępne numery telefonu.

Oddział ZUS Płock – adresAl. Stanisława Jachowicza 1, 09-402 Płock
Al. Józefa Piłsudskiego 2B, 09-402 Płock
Oddział ZUS Płock – numer telefonu22 560 16 00 (infolinia)242 628 328
Oddział ZUS Płock – zasięg terytorialnymiasto: Płock
gminy: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród

Oddział ZUS Płock – godziny otwarcia

Jakie są godziny otwarcia ZUS Płock? Zobacz wyszczególnione informacje dotyczące godzin pracy urzędu.

Godziny obsługi klientów

 • poniedziałek: 8:00-17:00;
 • wtorek: 8:00-15:00;
 • środa: 8:00-15:00;
 • czwartek: 8:00-15:00;
 • piątek: 8:00-15:00.

Pamiętaj – obsługa klientów odbywa się w ZUS Płock przy Al. Józefa Piłsudskiego!

Godziny urzędowania

 • poniedziałek: 7:00-15:00;
 • wtorek: 7:00-15:00;
 • środa: 7:00-15:00;
 • czwartek: 7:00-15:00;
 • piątek: 7:00-15:00.
Zobacz także  ZUS Lublin

Godziny przyjęć dyrektora i zastępcy dyrektora oddziału ZUS Płock

 • poniedziałek: 15:00-17:00;
 • czwartek: 13:00- 15:00.

Oddział ZUS Płock – jak dojechać?

Al. Stanisława Jachowicza 1

Al. Józefa Piłsudskiego 2B

Oddział ZUS Płock – obsługiwane świadczenia

Oddział ZUS Płock obsługuje wszystkie kwestie związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz świadczeniami rentowymi i emerytalnymi:

 • emerytury;
 • kapitał początkowy (m.in. naliczanie wysokości);
 • renty: tytułu niezdolności do pracy, rodzinna, socjalna;
 • emerytury i renty dla osób pracujących/zamieszkałych za granicą;
 • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, odszkodowanie przyznawane jednorazowo, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów związanych z leczeniem stomatologicznym, szczepieniami ochronnymi, czy koniecznością zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne;
 • świadczenia przedemerytalne;
 • dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych: pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych, kombatancki i kompensacyjny, za tajne nauczanie, dodatek weterana poszkodowanego, świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo, świadczenia pieniężne dla deportowanych, świadczenia pieniężne dla będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, ryczałt energetyczny, ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych;
 • zasiłki: chorobowy, opiekuńczy, wychowawczy, macierzyński, wyrównawczy, pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne.

Oddział ZUS Płock – udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Placówki ZUS są dobrze przygotowane do obsługi osób, które są niepełnosprawne. Pracownicy w niektórych oddziałach przeszli kurs języka migowego – należą do nich osoby zatrudnione w ZUS Płock. W takim przypadku osoba niesłysząca nie musi umawiać się na wizytę. Zostanie obsłużona od razu po przybyciu. Do placówki można wejść z psem towarzyszącym.

Oddział ZUS Płock jest także przygotowany na przyjęcie osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku znajdującym się przy Al. Józefa Piłsudskiego 2B wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, natomiast do wejścia prowadzi pochylnia. Wewnątrz nie ma barier architektonicznych, sala do obsługi interesantów ulokowana jest na parterze. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano też toaletę.

Zobacz także  ZUS Rzeszów

W oddziale ZUS Płock można załatwić wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniami oraz rentami lub emeryturami. Warto przy tym pamiętać, że przynajmniej niektóre z nich możesz wyjaśnić bez wychodzenia z domu – większość wniosków złożysz przez internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

zus płock